Poprzednia

ⓘ Ewidencja
                                     

ⓘ Ewidencja

Ewidencja – wykaz, spis dotyczący np. zatrudnienia czy obrotów. W przedsiębiorstwach najczęściej występującą formą ewidencji jest ewidencja przychodów prowadzona w celu ustalenia wysokości podatku dochodowego czy ewidencje sprzedaży i zakupu prowadzone w celu ustalenia wysokości obciążeń z tytułu podatku od towarów i usług. Ewidencja jest wykazem ilościowym, wartościowym lub asortymentowym.

                                     
  • Ewidencja gruntów i budynków w geodezji, rejestr publiczny danych liczbowych i opisowych dotyczących gruntów, budynków i lokali oraz danych dotyczących
  • Gminna ewidencja zabytków polska ewidencja zabytków, której prowadzenie jest przewidziane przez Ustawę z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków
  • ewidencja oczywistość ewidencja archiwum zakładowego ewidencja celów ewidencja partii politycznych ewidencja przedpoborowych ewidencja wojskowa Ewidencja
  • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej skrótowo i poprzednio ewidencja działalności gospodarczej, oficjalny skrót CEIDG prowadzony
  • prowadzonej ewidencji podatkowej zależny jest od formy opodatkowania przedsiębiorcy: Pełna księgowość: ewidencja wszystkich zdarzeń gospodarczych, ewidencja środków
  • Ewidencja VAT rejestr sprzedaży i zakupu VAT prowadzony przez podatników podatku od towarów i usług, zarejestrowanych w urzędzie skarbowym, jako czynni
  • Ewidencja partii politycznych potocznie: rejestr partii politycznych polski rejestr publiczny partii politycznych prowadzony przez Sąd Okręgowy w
  • i dokumentacja niearchiwalna musi być ujęta w ewidencji Są dwa powody takiego postępowania: ewidencja przechowywanych akt umożliwia określenie kategorii
  • Ewidencja wyposażenia służy do rejestrowania zakupionego wyposażenia dla celów działalności gospodarczej. W ewidencji ujmowane wyposażenie nie przekracza