Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Piechoty
Wyższa Szkoła Piechoty
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Piechoty

2 kwietnia 1948 Minister Obrony Narodowej marszałek Polski Michał Żymierski wydał rozkaz organizacyjny Nr 061/Org., w którym nakazał dowódcy Wojsk Lądowych do 24 kwietnia 1948 przenieść Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie z etatu Nr 20/68 na etat Nr 20/93 z równoczesną zmianą nazwy na Wyższą Szkołę Piechoty o stanie osobowym 367 wojskowych stanu stałego i 161 pracowników kontraktowych oraz 474 oficerów-słuchaczy stanu zmiennego.

Zadaniem szkoły było przygotowanie oficerów do objęcia stanowisk od dowódcy kompanii do oficera sztabu dywizji. Obok zasadniczych kursów organizowano różne kursy dodatkowe dla dowódców pułków i dywizji, oficerów sztabów i kadry dydaktycznej szkół oficerskich.

Funkcję pododdziału manewrowego WSPiech spełniał 2 batalion 1 Praskiego Pułku Piechoty stacjonujący w Warszawie.

22 listopada 1949 Minister Obrony Narodowej marszałek Polski Konstanty Rokossowski wydał rozkaz organizacyjny Nr 0234/Org., w którym nakazał II wiceministrowi obrony narodowej, dowódcy Wojsk Lądowych generałowi broni Stanisławowi Popławskiemu przenieść do 25 grudnia 1949 WSPiech z etatu Nr 20/93 na etat Nr 20/164 o stanie osobowym 368 wojskowych stanu stałego i 43 pracowników kontraktowych oraz 434 oficerów-słuchaczy stanu zmiennego.

16 września 1950 wiceminister obrony narodowej generał broni Stanisław Popławski wręczył komendantowi szkoły generałowi brygady Ostapowi Stecy sztandar ufundowany przez społeczeństwo Pruszkowa.

7 lipca 1951 Minister Obrony Narodowej marszałek Polski Konstanty Rokossowski wydał rozkaz organizacyjny Nr 059/Org., w którym nakazał dowódcy Okręgu Wojskowego Nr I generałowi dywizji Janowi Rotkiewiczowi przenieść do 1 października 1951 WSPiech z etatu Nr 20/164 na etat Nr 20/234 o stanie osobowym 589 wojskowych stanu stałego i 269 pracowników kontraktowych oraz 660 oficerów-słuchaczy stanu zmiennego, w tym 100 oficerów z Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego oraz polecił sformować batalion szkolny według etatu Nr 20/235 o stanie 570 wojskowych.

W 1953 WSPiech została przeformowana na etat Nr 20/306. Liczba oficerów-słuchaczy została zmniejszona z 660 do 420. Został utworzony batalion obsługi w składzie: kompania ćwiczebna, kompania wartownicza, pluton łączności, pluton poligonowy, pluton gospodarczy, pluton funkcyjny i orkiestra.

20 sierpnia 1954 Minister Obrony Narodowej marszałek Polski Konstanty Rokossowski wydał rozkaz organizacyjny Nr 043/Org., w którym nakazał przenieść w terminie do 1 października 1954 WSPiech z etatu Nr 20/306 na etat Nr 20/335 Kursy Doskonalenia Oficerów Piechoty z jednoczesną dyslokacją do Mińska Mazowieckiego.

                                     

1. Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Wyższej Szkoły Piechoty według etatu Nr 20/93 z 2 kwietnia 1948.

 • orkiestra
 • świetlica
 • Sztab
 • Wydział Polityczno-Wychowawczy
 • Komenda Wyższej Szkoły Piechoty
 • Cykl Taktyki Piechoty i Służby Sztabów
 • Cykl Taktyki Specjalnej i Broni Technicznych
 • Cykl Wyszkolenia Strzeleckiego
 • Cykl Ogólnokształcący
 • Cykl Wyszkolenia Polityczno-Wychowawczego
 • Wydział Nauk
 • dowództwo kursu
 • 12 asystentów wykładowców
 • siedem klas oficerów sztabów pułków a. 18 oficerów-słuchaczy
 • Kurs dowódców pułków i oficerów sztabów pułków
 • klasa dowódców pułków a. 20 oficerów-słuchaczy
 • dowództwo kursu
 • pięć klas a. 20 oficerów-słuchaczy
 • Kurs dowódców batalionów
 • Kurs dowódców kompanii
 • dowództwo kursu
 • dziewięć klas a. 24 oficerów słuchaczy
 • Izba Chorych
 • kompania transportowo-gospodarcza
 • Kwatermistrzostwo
 • kompania obsługi
                                     

2. Kadra i absolwenci Wyższej Szkoły Piechoty

Komendanci:

 • gen. bryg. Ławrencjusz Świtelski 23 X 1952 - 24 VII 1954
 • ppłk dypl. Antoni Aponowicz cz.p.o. 25 VII - 1 IX 1954
 • gen bryg. Ksawery Floryanowicz IV - 24 VII 1948
 • płk Mieczysław Mazur 2 - 30 IX 1954
 • gen. bryg. Ostap Steca 24 VII 1948 - 23 X 1952

Zastępcy komendanta do spraw politycznych:

 • mjr/ppłk Aleksander Knoll III 1949 - IX 1954
 • ppłk Józef Lebiedź IV 1948 - III 1949

Zastępcy komendanta do spraw liniowych - dyrektorzy nauk:

 • ppłk/płk dypl. Ignacy Morżkowski

Kwatermistrzowie:

 • mjr Anatol Trusow
 • mjr Jan Wieżański

Wykładowcy:

 • ppłk Konrad Krajewski - taktyka i służba sztabów

Absolwenci:

 • Bazyli Maksimczuk
 • Witold Biegański

Użytkownicy również szukali:

studium oficerskie 2019 wymagania, wojsk lądowych, wyższa szkoła oficerska wojsk lądowych im generała tadeusza kościuszki, wyższa szkoła wojskowa,

...
...
...