Poprzednia

ⓘ 3 Brygada Ochrony Pogranicza
                                     

ⓘ 3 Brygada Ochrony Pogranicza

Na posiedzeniu Politycznego Komitetu Rady Ministrów, w dniach 21-22 sierpnia 1924 roku, zapadła decyzja powołania Korpusu Wojskowej Straży Granicznej. 12 września 1924 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz wykonawczy w sprawie utworzenia Korpusu Ochrony Pogranicza, a 17 września instrukcję określającą jego strukturę. 3 Brygada KOP sformowana została w pierwszym etapie formowania Korpusu Ochrony Pogranicza na podstawie rozkazu L. dz. 12044/O.de B./24 szefa Sztabu Generalnego z dnia 27 września 1924 roku. Zorganizowana została w październiku 1924 roku na terenie ówczesnej Ziemi Wileńskiej. Brygadę formowały okręgi I Warszawa, III Grodno i IX Brześć. W skład 3 Brygady KOP weszły: 1 batalion graniczny "Budsław”, 5 batalion graniczny "Łużki”, 7 batalion graniczny "Podświle”, 10 batalion graniczny "Krasne”, 1 szwadron kawalerii "Budsław”, 6 szwadron kawalerii "Łużki”, 7 szwadron kawalerii "Podświle”, 8 szwadron kawalerii "Krasne”.

Przegrupowanie do miejsca przeznaczenia rozpoczęła 27 października 1924 roku i rozwinęła się w pasie na południu od Rakowa do styku granicy polsko-radziecko-łotewskiej na zachód od Leonpola. Ochraniała pas o szerokości 344 km i głębokości 30 km. Dowództwo brygady rozmieszczono w Wilejce.

W 1926 roku w strukturze brygady zorganizowana została szkoła podoficerska dla niezawodowych podoficerów piechoty. Szkoła stacjonowała w Budsławiu przy 1 batalionie granicznym.

Latem 1927 roku ze składu 2 Brygady OP wyłączone zostały 6 batalion graniczny i 2 szwadron z Iwieńca i podporządkowane dowódcy 3 Brygady OP. Ponadto w skład brygady wszedł nowo powstały 28 batalion odwodowy w Wołożynie. Natomiast z dwóch batalionów granicznych 5 i 7 oraz dwóch szwadronów kawalerii 6 i 7 sformowana została 3 Półbrygada Ochrony Pogranicza.

W 1928 roku brygada ochraniała odcinek granicy państwowej długości 761.994 kilometrów. Latem tego roku zlikwidowana została szkoła podoficerska. W jej miejsce, oraz w miejsce identycznych szkół funkcjonujących w pozostałych brygadach, utworzony został Batalion Szkolny KOP w twierdzy Osowiec.

Aby zapewnić odpowiednią ilość żołnierzy o wyszkoleniu saperskim, z dniem 1 kwietnia 1928 roku utworzono brygadowy ośrodek wyszkolenia pionierów przy 1 batalionie granicznym w Budsławiu.

Latem 1929 roku brygada została rozformowana. Z dwóch batalionów 6 i 28 oraz jednego szwadronu kawalerii 2 utworzony został pułk KOP "Wołożyn” i podporządkowany dowódcy 2 Brygady OP, przemianowanej na Brygadę KOP "Nowogródek”. 3 Półbrygada Ochrony Pogranicza przemianowana została na pułk KOP "Głębokie”. Z pozostałych dwóch batalionów 1 i 10 oraz dwóch szwadronów 1 i 8 sformowany został pułk KOP "Wilejka”. Oba pułki podporządkowane zostały dowódcy 6 Brygady OP, przemianowanej na Brygadę KOP "Wilno”.

                                     

1. Struktura organizacyjna brygady

Struktura organizacyjna brygady w 1924 roku

 • 6 szwadron w m. Łużki
 • 7 batalion graniczny w m. Podświle
 • 5 batalion graniczny w m. Łużki
 • 1 batalion graniczny w m. Budsław
 • 8 szwadron w m. Krasne
 • 10 batalion graniczny w m. Krasne
 • pluton żandarmerii przy 3 BOP
 • Dowództwo 3 Brygady Ochrony Pogranicza w Wilejce
 • 7 szwadron w m. Podświle
 • 1 szwadron w m. Budsław

Struktura organizacyjna brygady w dniu 31 grudnia 1927 roku

 • 1 szwadron w m. Budsław
 • pluton żandarmerii przy 3 BOP
 • Dowództwo 3 Brygady Ochrony Pogranicza w Wilejce
 • szkoła podoficerów niezawodowych
 • 28 batalion odwodowy w Wołożynie
 • 8 szwadron w m. Krasne
 • 1 batalion graniczny w Budsławiu
 • 3 Półbrygada Ochrony Pogranicza w Podświlu
 • 10 batalion graniczny w Krasnem
 • 6 batalion graniczny w Iwieńcu
 • 2 szwadron w m. Iwieniec
                                     

2. Obsada personalna dowództwa brygady

Dowódcy brygady
 • ppłk piech. Bolesław Pytel p.o. 25 IV – 29 V 1926
 • płk rez. pow. do sł. czyn. Kazimierz Rumsza X 1924 – V 1926
 • płk piech. Jan Skorobohaty-Jakubowski V 1926 – 5 I 1928
 • płk piech. Wincenty Nowaczyński 5 I 1928 – VII 1929 → dowódca 1 Brygady OP

I oficerowie sztabu brygady

 • mjr piech. Wacław Budrewicz 2 I 1925 – 1926 → dowódca 22 baonu granicznego
 • ppłk SG Kazimierz Florek

Użytkownicy również szukali:

...
...
...