Poprzednia

ⓘ Analiza biznesowa
Analiza biznesowa
                                     

ⓘ Analiza biznesowa

Osoba, która wykonuje to zadanie nazywana jest analitykiem biznesowym lub BA od ang. business analyst. Analitycy, którzy pracują wyłącznie nad rozwojem oprogramowania i systemów komputerowych, mogą być nazywani analitykami biznesowymi IT, technicznymi analitykami biznesowymi lub również analitykami systemów.

Analiza biznesowa może dotyczyć również wprowadzenia na rynek nowych produktów.

                                     
  • Strategiczna jednostka biznesowa SJB, ang. strategic business unit wyodrębniona część organizacji, która dzięki temu ma lepiej sprecyzowaną strategię
  • zarządzania projektem, zarządzania przedsiębiorstwem, różnego rodzaju analiz biznesowych podejmowania decyzji inwestycyjnych, podejmowania decyzji kredytowych
  • jak analiza rynku, analiza otoczenia, analiza biznesowa badania marketingowe. Niektórzy nawet zastanawiają się, czy nazwa analiza konkurencyjności jest
  • Nowoczesna usługa biznesowa ogólne określenie usługi outsourcingowej. Według definicji stosowanej przez największą polską organizację branżową, Związek
  • Business Intelligence BI również analityka biznesowa proces przekształcania danych w informacje, a informacji w wiedzę, która może być wykorzystana
  • zarządzaniu analiza SWOT jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego otoczenia organizacji, a także analizy projektu czy rozwiązania biznesowego Jest
  • możliwości zarządzania zawartością, zaawansowany silnik wyszukiwawczy czy analiza biznesowa Nie bez znaczenia jest hostowania tego rozwiązania w infrastrukturach
  • OpenOffice Writer wyspecjalizowane programy do analizy danych biznesowych i ich wizualizacji Wykres biznesowy tworzony jest na podstawie danych umieszczonych
  • oraz nadzór nad poszczególnymi działaniami, mapowanie, wizualizacja i analiza procesów, odzwierciedlenie przebiegu procesów w elektronicznych formularzach
  • W typowych dla SH projektach duża waga przykładana jest do analizy procesów biznesowych klienta, tworzenia specyfikacji funkcjonalnej, testowania aplikacji