Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii
Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 23 marca 1967, Oficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu otrzymała status wyższej uczelni zawodowej. Utworzenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. J. Bema przyniosło gruntowne zmiany w systemie kształcenia podchorążych i doskonalenia kadr oficerskich. Uczelnia rozpoczęła kształcenie dowódców-inżynierów na potrzeby jednostek rakietowych i artyleryjskich oraz realizowała zadania naukowo-badawcze. Podchorążowie kończyli kurs samochodowy i uzyskiwali prawo jazdy kategorii "B".

Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 7 czerwca 1994 w sprawie zniesienia dotychczasowych wyższych szkół oficerskich w miejsce Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii powstała Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema. Od października 2002 zamiast tej szkoły utworzono Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, które szkoliło kadry podoficerskie.

Kształcenie oficerów dla potrzeb wojsk rakietowych i artylerii przejęła Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

                                     

1. Rodowód WSOWRiA

 • Oficerska Szkoła Artylerii – Toruń 1956–1965
 • Oficerska Szkoła Artylerii nr 2 – Toruń 1945-1946
 • Oficerska Szkoła Artylerii nr 1 – Toruń 1949–1956
 • Oficerska Szkoła Artylerii nr 1 – Chełm 1944-1945
 • Szkoła Podchorążych Artylerii – ZSRR 1944
 • Oficerska Szkoła Artylerii – Toruń 1946–1949
 • Oficerska Szkoła Wojsk Rakietowych i Artylerii – Toruń 1965-1967
                                     

2. Kierunki kształcenia

WSOWRiA kształciła oficerów – dowódców pododdziałów wojsk rakietowych i artylerii na poziomie studiów inżynierskich w specjalnościach artyleria klasyczna i wojska rakietowe.

                                     

3. Komendanci

 • płk dr Ryszard Urliński 1971–1975
 • gen. bryg. Andrzej Piotrowski 1991–1994
 • płk mgr Ludwik Stefaniszyn 1967–1971
 • gen. bryg. Kazimierz Chudy 1978–1991
 • gen. bryg. dr Stanisław Żak 1975–1978