Poprzednia

ⓘ Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej
                                     

ⓘ Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej – park krajobrazowy położony na terenie Roztocza Środkowego i Równiny Biłgorajskiej. Powierzchnia parku wynosi 28 895 ha. Otulina obejmuje 16 552 ha, a jej północno-wschodnia część pełni także funkcję otuliny Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego. Park znajduje się na terenie gmin: Józefów, Aleksandrów, Łukowa, Obsza, Susiec, Narol, Cieszanów.

Park utworzono w 1988 r. w celu zachowania unikatowych walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i krajobrazowych Roztocza oraz Puszczy Solskiej, a w szczególności zwartych kompleksów leśnych o charakterze puszczańskim z charakterystyczną florą i fauną, a także bogactwa krajobrazowego dolin rzek tworzących przełomy zwane "szumami” lub "szypotami” w strefie krawędziowej Roztocza i Kotliny Sandomierskiej.

Park obejmuje lesiste, południowo-zachodnie wzgórza części krawędziowej Roztocza, spośród których na uwagę zasługują: kompleksy borów sosnowych o dużym zróżnicowaniu siedlisk – od borów suchych do bagiennych i wilgotnych, kompleksy wydm śródlądowych oraz przełomy dolin rzecznych.

Lasy, jako dominujący element parku, stanowią 85.6% jego powierzchni. Wiek występujących tu drzewostanów w większości nie przekracza 40-60 lat. Kompleksy leśne położone w zewnętrznej części krawędziowej Roztocza poprzecinane są dolinami rzek, takich jak: Jeleń, Łosiniecki Potok, Sopot, Niepryszka, Szum i Tanew. Dna tych dolin porastają łęgi.

                                     

1. Rezerwaty

W parku występują progi tektoniczne pochodzące z okresu tworzenia się Karpat. Są one widoczne w korytach rzek: Tanwi i Sopotu, tworząc niewielkie wodospady zwane "szumami” lub "szypotami”. W obrębie parku utworzone zostały rezerwaty:

 • Nad Tanwią rezerwat krajobrazowy, 41.33 ha
 • Czartowe Pole rezerwat krajobrazowy, 63.71 ha
 • Bukowy Las rezerwat leśny, 86.29 ha – chroni typowy dla Roztocza fragment lasu bukowo-jodłowego.
                                     

2. Flora

Wiele znajdujących się tu gatunków objętych jest ochroną prawną np.:

 • śnieżyczka przebiśnieg.
 • wierzba borówkolistna,
 • lilia złotogłów,
 • rosiczka okrągłolistna,
 • cztery gatunki storczyków: szerokolistny, plamisty, drobnokwiatowy i krwisty,
 • pięć gatunków widłaków: goździsty, jałowcowaty, spłaszczony, torfowy i wroniec,
 • buławnik wielkokwiatowy,
                                     

3. Fauna

Wśród ptaków występują tu takie gatunki jak m.in.:

 • głuszec zwyczajny,
 • pustułka,
 • bocian czarny,
 • kraska,
 • perkoz rdzawoszyi,
 • dudek,
 • wodnik,
 • żuraw,
 • puchacz,
 • pliszka górska,
 • bączek,
 • orlik krzykliwy,
 • podróżniczek.
 • brodziec samotny,

Wśród ssaków występują tu takie gatunki jak m.in.:

 • cztery gatunki nietoperzy: nocek Brandta, nocek duży, borowiec wielki i gacek wielkouch.
 • łoś euroazjatycki,
 • wilk szary,
 • jeleń szlachetny,
 • jenot azjatycki,
 • borsuk europejski,

W Tanwi i Sopocie żyje pstrąg potokowy.

                                     

4. Pomniki przyrody

W Parku znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej – są to pojedyncze drzewa i grupy drzew oraz 2 pomniki przyrody nieożywionej: źródlisko rzeki Jeleń i wodospad na rzece Jeleń.

                                     

5. Obiekty historyczne

Obiekty historyczne i kulturowe znajdujące się na terenie Parku to:

 • synagoga z końca XVIII w. i cmentarz żydowski w Józefowie,
 • ruiny papierni w rezerwacie "Czartowe Pole”,
 • zamczysko "Kościółek” ze śladami grodziska z XII-XIII wieku położone w widłach Tanwi i dawnej doliny Jelenia,
 • miejsce pamięci narodowej w Błudku.
 • cmentarz ofiar zbrodni hitlerowskich w Osuchach,
 • kościół murowany z 1850 r. w Suścu,
 • kościół z 1886 r.,
 • Pałac Łosiów w Narolu z połowy XVIII w.
                                     

6. Turystyka

Bazę turystyczną na terenie Parku stanowią miejscowości letniskowe jak: Susiec, Józefów, Narol, Huta Różaniecka.

Przez Park przebiega 7 znakowanych szlaków turystycznych. Są to:

 • "Krawędziowy” – czerwonym,
 • szlak "Walk Partyzanckich” – oznaczony kolorem czarnym,
 • "im. Władysławy Podobińskiej” – zielonym
 • "Ziemi Józefowskiej” – zielonym,
 • "Południowy” – żółtym,
 • "Szumów” – niebieskim,
 • "Łącznikowy” – czarnym.

Na terenie Parku wytyczono dwie ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w rezerwatach "Nad Tanwią” i "Czartowe Pole”.