Poprzednia

ⓘ Bulwar Słoneczny we Wrocławiu
Bulwar Słoneczny we Wrocławiu
                                     

ⓘ Bulwar Słoneczny we Wrocławiu

Bulwar Słoneczny we Wrocławiu, to bulwar położony na północnym brzegu jednego z ramion bocznych rzeki Odry – Odry Północnej, w obrębie osiedla Nadodrze. Obejmuje obszar zawarty między korytem Odry Północnej, a ulicami Trasy Mieszczańskiej. Stanowi on piesze powiązanie Ulicy Bolesława Drobnera z Ulicą Świętej Jadwigi oraz z Wyspą Słodową, Wyspą Bielarską i Wyspą Piaskową, poprzez kładki piesze. Obecny kształt i zagospodarowanie tego terenu jest wynikiem planów miasta Wrocław dotyczących zagospodarowania nabrzeży rzeki i "zwrócenia miasta ku rzece". Ma to swoje odzwierciedlenie między innymi w podstawowych dla tego zadania decyzjach organu stanowiącego gminy, w postaci stosownych zapisów w uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Odpowiednie zapisy znalazły się również w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Nadodrza obejmującego między innymi właśnie Bulwar Słoneczny. W planie tym wyznaczono bulwary spacerowo–widokowe jako wydzielone ciągi piesze i rowerowe, do których zaliczono między innymi Bulwar Słoneczny. Przedmiotowy obszar objęty został w tym planie odpowiednią ochroną:

obejmującą także walory widokowe, poprzez zakaz wprowadzania zabudowy bądź zieleni ekranującej od strony rzeki:

Nazwa tego bulwaru została usankcjonowana uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 16 kwietnia 1994 roku, nr LXXVIII/526/94, w sprawie prawnego uregulowania niektórych nazw ulic i placów istniejących na terenie Wrocławia.