Poprzednia

ⓘ Société Générale de Surveillance
Société Générale de Surveillance
                                     

ⓘ Société Générale de Surveillance

SGS - międzynarodowe przedsiębiorstwo, prowadzące działalność w zakresie: inspekcji, weryfikacji, testów i certyfikacji. W SGS zatrudnionych jest ponad 94000 pracowników w 2600 biurach i laboratoriach zlokalizowanych na całym świecie.

Podstawowe usługi oferowane przez SGS obejmują: kontrolę oraz weryfikację ilości, masy i jakości kontrolowanych produktów; testy jakościowe przeprowadzane zgodnie z obowiązującymi standardami; certyfikacje produktów, systemów i usług potwierdzające, że spełniają one wymagania dot. standardów ustalonych przez instytucje państwowe lub przez klientów SGS. Ponadto SGS świadczy usługi dotyczące weryfikacji celem zapewnienia, że produkty i usługi spełniają normy lokalne jak i globalne.

                                     

1. Historia

Międzynarodowi handlowcy z Francji, Niemiec, Niderlandów, krajów bałtyckich, Węgier, krajów Morza Śródziemnego i Stanów Zjednoczonych założyli w 1878 w Londynie Grain and Feed Trade Association GAFTA, aby ustandaryzować dokumenty przewozowe dla krajów eksportujących, uprościć procedury, a także ograniczyć spory co do jakości importowanego zboża.

W tym samym roku SGS zostało założone w Rouen we Francji przez młodego łotewskiego imigranta, który jako pierwszy zaczął badać francuskie transporty zboża w jednym z największych lokalnych portów. Pożyczył on pieniądze od austriackiego przyjaciela w celu rozpoczęcia kontroli transportów przybywających do Rouen. Kontrolował on załadunek, a także opisywał straty spowodowane kurczeniem się zboża i kradzieżą. Dzięki kontrolom jakościowym i ilościowym zboża były respektowane prawa eksporterów.

Biznes wzrósł gwałtownie, a dwóch przedsiębiorców, którzy założyli firmę w grudniu 1878 r. w ciągu roku otworzyło biura w Le Havre, Dunkierce i Marsylii. Pierwszą innowacją, stosowaną do dziś w firmie, była tzw. Full Outturn Guarantee FOG, rekompensująca eksporterowi jakąkolwiek stratę, która wyniknęła podczas transportu, pod warunkiem, że firma SGS mogła skontrolować ładunek zarówno podczas załadunku jak i rozładunku.

W 1913 firma była już liderem w dziedzinie kontroli zbóż badając 21 milionów ton zboża rocznie i posiadając 45 biur w całej Europie. W 1915, podczas pierwszej wojny światowej, przeniosła swoją centralę z Paryża do Genewy w Szwajcarii, aby kontynuować działalność na terenie neutralnego kraju. A 19 lipca 1919 przybrała nazwę, którą posiada do dziś dnia: Société Générale de Surveillance.

W połowie XX w. SGS poszerzył swoją działalność o kontrolę, testowanie i weryfikację usług w różnych sektorach, m.in. w sektorze przemysłowym, minerałów i oleju, a także gazu i substancji chemicznych. W 1981 spółka trafia na giełdę papierów wartościowych w Zurychu, a obecna struktura SGS, składająca się z 10 biznesowych segmentów działających w 7 regionach na całym świecie, istnieje od 2001.

                                     

2. Usługi

Firma SGS podzielona jest na 10 branż - każda świadcząca usługi dla konkretnego przemysłu:

Agriculture, Food & Life – usługi rolnicze, żywność obejmujące monitorowanie jakości upraw, audyty kontrolne, próbobranie w terenie, zarządzanie płodnością gleby, badanie materiału siewnego, usługi badawcze dla magazynów zbożowych, agencji rolnych i organizacji żywnościowych, banków i firm ubezpieczeniowych, gestorów i firm agrochemicznych, producentów nasion i rolników. Transportation – usługi w sektorze motoryzacyjnym obejmują budowę i obsługę pojazdów mechanicznych, a także inspekcje prowadzone dla rządów, producentów, handlowców, instytucji finansowych i firm ubezpieczeniowych. Dział Transportation współpracuje z serwisem "eBay Motors”. Consumer and Retail – branża zajmująca się weryfikacją jakości i zgodności wyrobów konsumenckich, m.in. tkanin, urządzeń, mebli, elektroniki, wliczając w to ocenę produktu, audyty zakładów produkcyjnych, inspekcje przedwysyłkowe w handlu międzynarodowym i badania laboratoryjne. Environmental, Health and Safety – branża zajmuje się prowadzeniem audytów, szkoleń, sprawdzaniem jakości powietrza, wody oraz gleby jak i zmian klimatycznych, a także wprowadzaniem nowych rozwiązań dla państw i przemysłów dotyczących ochrony środowiska. Governments and Institutions - usługi dla rządów i instytucji są oferowane celem zapewnienia zgodności zarządzeń z wymaganiami, pobudzenia wzrostu ekonomicznego, ułatwień w handlu i podtrzymania sprawności dobrego zarządzania oraz długotrwałego rozwoju rządów i instytucji międzynarodowych. Industrial Manufacturing – usługi inżynierskie obejmujące nadzór nad bezpieczeństwem i jakością urządzeń, materiałów i instalacji, projektów inwestycyjnych, świadczone w imieniu i na rzecz inwestorów, banków i instytucji finansowych, użytkowników i operatorów obiektów przemysłowych w sektorze paliwowo – gazowym, energetyki konwencjonalnej i odnawialnej wytwarzanie i przesył, budownictwa i infrastruktury, w przemyśle wytwórczym. Life Science – branża zajmująca się badaniami klinicznymi, a także kontrolą bezpieczeństwa i jakości składników leków, dla firm farmaceutycznych i bio - farmaceutycznych. Minerals – branża Minerals oferuje usługi kontrolne dotyczące węgla i koksu, metali szlachetnych i nieszlachetnych, stali i surowców do produkcji stali, bio - paliw, nawozów sztucznych, cementu, minerałów przemysłowych i diamentów w celach kontrolnych, badawczych, produkcyjnych, transportowych, handlowych, recyklingowych, wydobywczych. Oil, Gas and Chemicals – branża pomaga zlokalizować, przeanalizować i wydobywać ropę i gaz ziemny na lądzie jak i na morzu. Usługi tego działu obejmują usługi powiązane z przetwarzaniem, przechowywaniem i transportem ropy naftowej oraz gazu ziemnego, rafinacji, dystrybucji i usług detalicznych. Certification and Business Enhancement - branża zajmująca się certyfikacją, kontrolą, weryfikacją i szkoleniami dla systemów zarządzania jakością, ochroną środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, społecznej odpowiedzialności, bezpieczeństwa i ciągłości biznesowej zapewniając standardy międzynarodowe, lokalne oraz wg standardów klienta.
                                     

3. Zarząd

Firma SGS jest podzielona na 10 branż przemysłowych, w 7 regionach geograficznych. Każdym z obszarów biznesowych zarządza Executive Vice President EVP, za każdy region odpowiedzialny jest Chief Operating Officer COO. Radę Operacyjną Operations Council tworzą: wszyscy EVPs, COOs, SVPs, CEO. Funkcję CEO pełni Frankie Ng.

Funkcję COO w poszczególnych regionach pełnią: Fabrice Egloff Afryka i Europa Zachodnia, Teymur Abasov Europa Wschodnia i Bliski Wschód, Frankie Ng Ameryka Północna, Dirk Hellemans Europa Północna i Środkowa, Helmut Chik Azja Północna i Zachodnia, Felipe Elias Ameryka Południowa i Środkowa, Malcolm Reid Azja Południowa i Wschodnia, Pacyfik.

Funkcję Senior Vice Presidents SVP pełnią: Dominik De Daniel CFO, Olivier Merkt Legal & Compliance, José María Hernández-Sampelayo HR, Tobias Reek Investor Relations, Fred Herren Digital and Innovation.

Funkcję Executive Vice Presidents EVP pełnią: Derick Govender Minerals Services, Wim van Loon Industrial Services, Roger Kamgaing GIS, Frankie Ng Transportation, Olivier Coppey Agricultural, Food and Life, Charles Ly Wa Hoi Consumer and Retail, Jeffrey McDonald Certification and Business Enhancement, Alim Saidov Oil, Gas & Chemicals Services Peter Possemiers Environment, Health and Safety.