Poprzednia

ⓘ Ulica Kazimiery Iłłakowiczówny w Katowicach
Ulica Kazimiery Iłłakowiczówny w Katowicach
                                     

ⓘ Ulica Kazimiery Iłłakowiczówny w Katowicach

Ulica Kazimiery Iłłakowiczówny w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Koszutka. Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Misjonarzy Oblatów MN. Następnie krzyżuje się z ulicą Alfonsa Górnika i ulicami dojazdowymi do osiedla. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną. Ulica jest jedną z ważniejszych dróg dojazdowych w północnej części dzielnicy.

Ulica powstała w latach pięćdziesiątych XX wieku wraz z całym osiedlem Koszutka wtedy jako osiedle Juliana Marchlewskiego i otrzymała nazwę ulicy SDKPiL obowiązującej do końca PRL. Przy ulicy zlokalizowane są następujące historyczne obiekty:

  • budynek szkoły podstawowej ul. K. Iłłakowiczówny 13, wzniesiony w 1953 w stylu socrealizmu;
  • osiedle domów wielorodzinnych ul. K. Iłłakowiczówny 1−9 − numery nieparzyste i 11a−c, wybudowane w latach pięćdziesiątych XX wieku w stylu socrealistycznym;
  • willa w ogrodzie ul. K. Iłłakowiczówny 11, wzniesiona pod koniec lat trzydziestych XX wieku w stylu funkcjonalizmu;
  • osiedle domów wielorodzinnych ul. K. Iłłakowiczówny 17, 19, 21, wzniesione w 1953 w stylu socrealizmu.
  • wielorodzinny dom mieszkalny z przedszkolem ul. K. Iłłakowiczówny 15, wybudowany w 1953 w stylu socrealizmu;

Przy ulicy Kazimiery Iłłakowiczówny swoją siedzibę mają: firmy i przedsiębiorstwa handlowo-usługowe, II Komisariat Policji w Katowicach ul. K. Iłłakowiczówny 2, Miejskie Przedszkole nr 52, Szkoła Podstawowa nr 36. Przy ul. Kazimiery Iłłakowiczówny 13 działa Uczniowski Klub Sportowy Żaczek.

Ulicą kursują linie autobusowe Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego KZK GOP o numerach: 0, 30, 30N, 50, 108, 109, 168, 193, 296.