Poprzednia

ⓘ Świadkowie Jehowy w Gwinei
Świadkowie Jehowy w Gwinei
                                     

ⓘ Świadkowie Jehowy w Gwinei

Świadkowie Jehowy w Gwinei – społeczność wyznaniowa w Gwinei, należąca do ogólnoświatowej wspólnoty Świadków Jehowy, licząca w 2019 roku 1031 głosicieli, należących do 23 zborów. W 2019 roku na dorocznej uroczystości Wieczerzy Pańskiej zebrały się 4243 osoby. Działalność miejscowych głosicieli nadzoruje Biuro Oddziału w Sierra Leone. Biuro krajowe znajduje się w Konakry.

                                     

1. Historia

W Gwinei działalność kaznodziejską rozpoczęto na początku lat 50. XX wieku w głębi kraju, a do stolicy Konakry, dotarła na początku następnej dekady. W roku 1958 Świadek Jehowy z ówczesnego Dahomeju rozpoczął działalność w mieście Fria. W roku 1960 w Konakry działało dwóch głosicieli pochodzących z zagranicy. W kwietniu 1961 roku powstał tam pierwszy zbór. W następnych latach powstały grupa w Fodédou i w Guéckédou. W 1964 roku w Fodédou powstała pierwsza w Gwinei Sala Królestwa, a druga w 1969 roku w Konakry. Od roku 1966 w zborach prowadzone są kursy nauki czytania i pisania. W roku 1968 osiągnięto liczbę 100 głosicieli.

Do 1 marca 1961 roku nadzór nad działalnością Świadków Jehowy w Gwinei sprawowało francuskie Biuro Oddziału. Od tego dnia działalność koordynuje Biuro Oddziału w Sierra Leone. W 1987 roku do Gwinei przyjechali misjonarze, absolwenci Szkoły Gilead, którzy rozpoczęli współpracę z jedynym istniejącym wtedy w kraju stołecznym zborem.

W styczniu 1987 roku odbył się pierwszy kongres w tym kraju pod hasłem "Pokój Boży”, w którym uczestniczyli również delegaci z sąsiedniego Sierra Leone. Świadkowie Jehowy z Sierra Leone oraz Liberii, przekraczali granicę bez kontroli granicznej na podstawie plakietki kongresowej. Na kongresie w mieście Guéckédou zgromadziły się 1132 osoby, obecny był również gubernator prefektury Guéckédou. Rok później przekroczono liczbę 200 głosicieli. W 1990 roku powstała Sala Zgromadzeń.

15 grudnia 1993 roku zarejestrowano Chrześcijański Związek Świadków Jehowy w Gwinei. Pod koniec lat 90. XX wieku liczba głosicieli oscylowała w okolicach 1000 co było spowodowane dużą liczbą uchodźców z Sierra Leone. W kolejnych latach powrócili oni do swego kraju, a liczba miejscowych Świadków Jehowy wynosiła około 770 osób.

Od lipca 2014 roku we wszystkich zborach przedstawiany jest specjalny wykład "Posłuszeństwo ratuje życie”, którego celem jest szerzenie wiedzy o praktycznych sposobach zapobiegania zakażeniem się gorączką krwotoczną Ebola.

W 2014 roku w Gwinei działalność misjonarską prowadziło 31 misjonarzy Świadków Jehowy. W latach 1947–2014 było ich łącznie 88.

Zebrania zborowe odbywają się w językach: francuskim, kissi, angielskim i amerykańskim migowym, a kongresy we francuskim oraz kissi.