Poprzednia

ⓘ Biurokracja profesjonalna
                                     

ⓘ Biurokracja profesjonalna

Biurokracja profesjonalna – typ struktury organizacyjnej. Opiera się na standaryzacji wiedzy i umiejętności zawodowych. Jest scentralizowana, z reguły wykonuje zadania trudne, wymagające specjalistycznych umiejętności. Pracownicy zwykle mają stały kontakt z klientami. Często pracują samodzielnie. Ważną rolę odgrywa szkolenie i ujednolicanie wiedzy i kultury pracowników.

                                     
  • gospodarczej nazistów może być wypowiedź Ludwiga von Misesa zawarta w pracy Biurokracja z 1944 roku. Według Misesa naziści wyeliminowali motyw zysku z zarządzania
  • bizantyński jako synonimów dekadencji, politycznego makiawelizmu i przerostu biurokracji W Europie południowo - wschodniej przez długie lata pokutował zdecydowanie
  • Jeden z nich, Liu Depei, opanował kilka powiatów, ustanowił oddzielną biurokrację i ogłosił się samodzielnym władcą. Ofensywa mongolskiego księcia w 1862
  • Ndizeye z poparciem armii i biurokracji przejął pełnię władzy w państwie, wstępując na tron jako Ntare V. Armia i biurokracja początkowo poparły sukcesję
  • muzyki, literatury i filozofii. Urzędnicy tworzący rządzącą imperium biurokrację rekrutowani byli drogą surowych i długotrwałych egzaminów, których efektem
  • dotychczas mieściły się urzędy polskie natychmiast przysposobiono na siedzibę biurokracji okupantów. Kościół zyskał miano Wehrmachtskirche i pełnił rolę kościoła
  • archeologicznej tego terenu. W realizacji tych zamierzeń przeszkodziła podobno biurokracja W roku 1903 dokonano kolejnego wynalazku ważnego dla rozwoju archeologii
  • koordynację i kontrolę prac rządu. 8 lipca 1966 Ndizeye z poparciem armii i biurokracji przejął pełnię władzy w państwie, wstępując na tron jako Ntare V. Radykałowie
  • współpracujący z uczelniami muszą natomiast zmierzyć się z występującą tam biurokracją spowalniającą przetwarzanie dokumentacji dotyczących dotacji i grantów

Użytkownicy również szukali:

adhokracja, biurokracja a biurokratyzacja, biurokracja a biurokratyzm, nadmierna biurokracja, współczesna biurokracja,

...
...
...