Poprzednia

ⓘ Parafia św. Andrzeja Boboli w Golczewie
Parafia św. Andrzeja Boboli w Golczewie
                                     

ⓘ Parafia św. Andrzeja Boboli w Golczewie

Parafia pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Golczewie – parafia rzymskokatolicka w Golczewie, należąca do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i dekanatu Golczewo. Prowadzą ją księża diecezjalni. Proboszczem jest ks. kan. Jacek Fabiszak. Funkcję wikariusza sprawuje ks. Robert Dąbrowski.

                                     

1. Kościół parafialny

Kościół w Golczewie stanął na wzgórzu w płn wsch. części miasta, przy historycznym trakcie komunikacyjnym, łączącym to wyniesienie z wzgórzem zamkowym z basztą dziś ulica Zwycięstwa. Wzniesiony został z kamienia polnego w XV w. Był wówczas budowlą jednonawową, z gotyckim portalem w fasadzie zachodniej. Kościół był wielokrotnie przebudowywany. Dokumenty kościelne z 1627 r. wspominają o istnieniu wieży. W 1805 r. kościół powiększono w kierunku południowym, przedłużając ściany wschodnią i zachodnią o 8 m. Uzyskał wtedy wymiary 18.9 m długość ściany północnej x 17.85 m ściana wschodnia. Kościół nie ma rzutu idealnego prostokąta, ściana południowa w wyniku przebudowy jest nieco ukośna. Nową, ceglaną wieżę wysokości 30 m wybudowano w 1882 r. Kościół przykrywa wysoki dach dwuspadowy.

Wnętrze kościoła jest jednonawowe, nakryte belkowanym stropem. Podparty jest on dwoma rzędami drewnianych, kolistych filarów. Wzdłuż ściany zachodniej umieszczona jest empora organowa z instrumentem boczne empory zostały po wojnie rozebrane. Z dawnego wyposażenia zachowała się drewniana ambona manieryzm, barok. Ustawiona jest na wtórnej podporze, w lewym narożniku nawy. Po przeciwnej stronie stoi neogotycka miedziana chrzcielnica z 1886 r. Ołtarze są współczesne. W głównym ołtarzu znajduje się wizerunek patrona kościoła – św. Andrzeja Boboli.

                                     

2. Administratorzy i proboszczowie

Kościół poświęcił 16 października 1945 r. ks. Henryk Kulikowski TChr, ówczesny wikariusz w Kamieniu Pomorskim. Parafię erygowano 1 czerwca 1951 r. Administrowali nią księża:ks. Henryk Kuligowski 1945-1947, ks. Piotr Kowalówka 1947–1954, ks. Antoni Rauer 1954–1968, ks. Henryk Cudak 1968–1980, ks. Wacław Kiersnowski 1980–1994, ks. Alfons Nuernberg 1994–2003, ks. Wojciech Musiałek 2003–2013. Obecny ks. proboszcz Jacek Fabiszak objął obowiązki proboszcza w 2013 roku.

                                     

3. Świątynie na terenie parafii

Parafia posiada kościoły filialne. Najstarszym jest neogotycki kościół z XIX w. w Uniborzu. Niewielka społeczność w miejscowości Gadom liczy 40 rodzin wybudowała kościół w 1997 r. We wsi Samlino kościół rozebrano w 1957 r. Mieszkańcy zorganizowali się w Komitecie Odbudowy Kościoła. Odbudowa na dawnych fundamentach ruszyła w 1998 r. Dziś budowla kościoła pw. Miłosierdzia Bożego jest już ukończona.

Użytkownicy również szukali:

parafia golczewo ogloszenia,

...
...
...