Poprzednia

ⓘ Andrzej Eliasz
                                     

ⓘ Andrzej Eliasz

Ukończył w 1967 studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Na tej samej uczelni w 1972 uzyskał stopień naukowy doktora, w 1981 stopień naukowy doktora habilitowanego. W 1990 otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Specjalizuje się w zakresie psychologii ekologicznej, ogólnej oraz różnic indywidualnych.

Pracował m.in. w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy i Instytucie Psychologii PAN. Objął funkcję rektora Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, przekształconej w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny. Pełnił tę funkcję przez 20 lat do 2016. Powołany w skład Komitetu Nauk Psychologicznych PAN, został również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 1991 do 2000 był redaktorem naczelnym "Studiów Psychologicznych".

W 2011 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

                                     

1. Wybrane publikacje

  • Ewaluacja a jakość kształcenia w szkole wyższej, Wyd. SWPS "Academica", Warszawa 2004
  • Ryzyko chorób psychosomatycznych. Środowisko i temperament a wzór zachowania, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1988
  • Temperament a rozwój młodzieży, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1992
  • Temperament a osobowość, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1974
  • Temperament a system regulacji stymulacji, PWN, Warszawa 1981
  • Psychologia ekologiczna, Instytut Psychologii PAN, Warszawa 1993