Poprzednia

ⓘ Teofilów (osiedle w Łodzi)
                                     

ⓘ Teofilów (osiedle w Łodzi)

Teofilów – osiedle Łodzi znajdujące się w zachodniej i częściowo w południowo-zachodniej części Bałut, wybudowane w latach 1964–77 z tzw. wielkiej płyty przez Robotniczą Spółdzielnię Mieszkaniową "Lokator”. Powstało w większości na gruntach dawnej wsi Grabieniec, jednak nazwę zaczerpnięto od dawnej wsi Teofilów, znajdującej się na północ od dzisiejszej ulicy Aleksandrowskiej.

                                     

1. Charakterystyka osiedla

Zabudowę osiedla stanowią 5-kondygnacyjne bloki i 11-kondygnacyjne wieżowce oraz – w zachodniej części – domy jednorodzinne, w większości w zabudowie szeregowej. Elementami pozytywnie wyróżniającymi Teofilów na tle innych tego typu osiedli są: duży udział terenów zielonych, terenów usługowych targowiska, pawilony handlowe oraz niewielki terenów niezagospodarowanych np. niezabudowane narożniki ulic.

Osiedle Teofilów zostało zaprojektowane w myśl utopijnej koncepcji miasta linearnego pasmowego Arturo Soria y Mata. Zgodnie z nią, w układzie osiedla można wyznaczyć cztery główne strefy:

 • zieleni i rekreacji – na południe od strefy mieszkalnej, w większości poza obrębem osiedla; strefa o zróżnicowanym charakterze: od łąk i nieużytków wzdłuż rzeki Jasieniec, przez dawne tereny rolnicze wzdłuż ul. Cieplarnianej, ogródki działkowe przy al. Salomei Brynickiej, niewielkie połacie lasu przy ulicach Zadraż i Tadeusza Kotarbińskiego oraz al. S. Brynickiej, po tereny sportowe przy ul. Tomasza Judyma boiska i korty należące do klubu "Elta Łódź”, obecnie częściowo rozebrane.
 • przemysłową – na północ od ulicy Aleksandrowskiej,
 • mieszkalną – na południe od ulicy Aleksandrowskiej,
 • komunikacyjną – ulica Aleksandrowska – komunikacja samochodowa i tramwajowa,

Główną osią urbanistyczną osiedla jest ulica Aleksandrowska, która dzieli osiedle na dwie części:

 • Teofilów A, obejmujący os. Władysława Reymonta – od torów kolei obwodowej do ul. Traktorowej,
 • Teofilów Przemysłowy – pomiędzy torami PKP na wschodzie, ul. Szczecińską na zachodzie, ul. Aleksandrowską na południu i ul. Liściastą od północy. Znajdują się tu m.in. szkoły: XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego do 31 sierpnia 2002 pod nazwą Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych, a także hotele "Flora” i "mHotel” oraz duże firmy i wiele mniejszych; ponadto hipermarkety: "OBI” i "Carrefour” dawniej "Hypernova”.
 • Teofilów B, obejmujący os. Stefana Żeromskiego – od ul. Traktorowej do ul. Kaczeńcowej,
 • Teofilów C, obejmujący os. Marii Konopnickiej – od ul. Kaczeńcowej do ul. Wici oraz tzw. osiedle Rogatka i domy szeregowe pomiędzy ulicami Wici a Szczecińską.
 • Teofilów Mieszkaniowy – położony na południe od ulicy Aleksandrowskiej. W jego ramach wyodrębnione zostały 3 podosiedla z własnymi administracjami. Są to, od strony centrum

Od 1978 osiedlami mieszkaniowymi zarządza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Teofilów”, która powstała w drodze wyodrębnienia z Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator”. Jej zasoby tworzą: 203 budynki mieszkalne z 15 302 lokalami mieszkalnymi, 38 pawilonów handlowo-usługowych i 37 zespołów garażowych. Zarządzany teren ma powierzchnię 115 ha i jest zamieszkiwany przez około 30 000 osób.

Na Teofilowie znajdują się ośrodki sportowo-rekreacyjne, m.in.: kompleks wodno-wypoczynkowy "Wodny Raj”, na którego terenie jest niewielki skatepark dla deskorolkowców. Ponadto działa Klub Sportowy "Elta” Łódź z siedzibą przy ul. Rojnej 46a.

Do około roku 1980, na terenie obecnego skweru ze starodrzewiem w rejonie skrzyżowania ulic Rojnej i Jana Dylika, znajdował się cmentarz ewangelicki, na którym, do zakończenia II wojny światowej, chowani byli zmarli koloniści niemieccy, zamieszkujący rejon Teofilowa i Grabieńca.

                                     

2. Komunikacja

Główną arterią komunikacyjną osiedla jest ulica Aleksandrowska, stanowiąca odcinek drogi krajowej nr 72, zapewniająca łączność z centrum miasta. Dla komunikacji wewnątrz osiedla najważniejsze znaczenie ma ul. Rojna, o przebiegu równoległym do ww., oraz ulice: Traktorowa, Kaczeńcowa, Rydzowa i Szczecińska o przebiegu poprzecznym.

Teofilów posiada dogodne połączenia autobusowe i tramwajowe z wieloma osiedlami i częściami Łodzi, jednak dojazd do nich, szczególnie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego, jest znacznie utrudniony ze względu na dużą zawodność i nieregularność kursowania.

W planach znajduje się budowa południowej obwodnicy osiedla, która docelowo ma połączyć projektowane przedłużenie ulicy Jana Karskiego z węzłem "Teofilów” na projektowanej drodze ekspresowej S14.

Przy wschodniej granicy osiedla znajduje się dworzec kolejowy Łódź Żabieniec, na którym zatrzymują się wszystkie rodzaje pociągów pasażerskich, lokalnych i dalekobieżnych, kursujących na tej trasie.

                                     

3. Ciekawostki

 • Z tego osiedla pochodzą: polski raper O.S.T.R. właśc. Adam Ostrowski, zespół Afront, Kochan, Tomila, Hryta i Modry Koncept, Zeus oraz Joteste Pierwszy Milion – stąd osiedle Teofilów jest częstym tematem hip-hopowych utworów.
 • W Bałuckim Ośrodku Kultury "Lutnia” przy ul. Łanowej 14 w latach 80. tworzył i szlifował swoje umiejętności zespół Rezerwat.
 • Na Teofilowie kręcono część scen serialu telewizyjnego Siedem stron świata 1974. W czołówce można zobaczyć kilka ujęć osiedla z lotu ptaka.

Użytkownicy również szukali:

nowe osiedle teofilów, rady osiedla bip,

...
...
...