Poprzednia

ⓘ Hierarchia
Hierarchia
                                     

ⓘ Hierarchia

Hierarchia:

  • ustanowienie ważności stanowiska albo władz urzędowych, służbowych lub kościelnych np. hierarchia kościelna, stopnie wojskowe.
  • kolejność rzeczy, zagadnień od najważniejszych do najmniej ważnych.
                                     

1. Etymologia

Słowo zawiera ono dwa greckie morfemy hier- oraz arch- ten sam co w arché = początek, pierwsza zasada. Nie znajdziemy go jednak w klasycznej grece, ani łacinie, choć obecnie jest ono używane w większości dużych języków europejskich w tym we współczesnej grece i wielu pozaeuropejskich. Etymologia słowa jest dość skomplikowana. Miałoby ono do nas przyjść poprzez starofrancuski i łacinę średniowieczną, gdzie znalazło się jako neologizm stworzony na potrzeby przekładu późno-klasyczno-greckiego słowa hierarchia, którym Pseudo-Dionizy Areopagita określał hierarchie anielskie.

                                     

2. Struktura hierarchiczna

Można ją zaobserwować zarówno w układach naturalnych jak i sztucznych np. klasyfikacja biologiczna.