Poprzednia

ⓘ Kategoria:Alternatywne i wspomagające metody komunikacji
                                               

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji

Alternatywne i wspomagające metody komunikacji – grupa metod mających na celu umożliwienie komunikowanie się osobom, które nie posiadają umiejętności mowy, bądź posiadają ją w stopniu uniemożliwiającym satysfakcjonującą komunikację.

                                               

Bliss (pismo)

Bliss – pismo logograficzne, opracowane przez Charlesa K. Blissa, składające się z 4500 znaków. Według pierwotnego założenia, pismo miało służyć do tego, aby ludzie na całym świecie mogli porozumiewać się bez problemów.

                                               

Alfabet Braille’a

Stworzony przez Louisa Braille’a, który w wyniku wypadku oślepł w dzieciństwie. Oparty jest na wojskowym systemie umożliwiającym odczytywanie rozkazów bez użycia światła. Jest jednym z pierwszych przykładów technologii asystujących. Polska adaptacja systemu dostosowująca alfabet Braille’a do polskiego systemu fonetycznego opracowana została przez zakonnice Elżbietę Różę Czacką oraz Teresę Landy. Alfabet został oficjalnie przyjęty dekretem Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 25.05.1934 r.

                                               

Fonogesty

Fonogesty – system komunikacji z ludźmi niedosłyszącymi i niesłyszącymi. Polega na wykonywaniu gestów umownych jedną ręką i jednoczesnym głośnym mówieniu. Osoba z wadą słuchu uczy się w ten sposób odczytywania wypowiedzi z ust. Cued Speech opracowany został przez profesora Roberta Orin Cornetta z Uniwersytetu Gallaudeta w Waszyngtonie. Autorką polskiej wersji metody jest prof. Kazimiera Krakowiak.

                                               

Pismo Wilhelma Kleina

Pismo Wilhelma Kleina było pismem stworzonym dla osób niewidomych lub z inną dysfunkcją wzroku, opartym na alfabecie łacińskim lecz drukowanym czcionką szpilkową tzn. wypustkami w papierze. Choć pismo to jest łatwe w "wyczuciu" i nie wymaga nauki znaków, nie weszło w ogólne użycie powodu wolnego tempa czytania i pisania.

                                               

Komiks Braillem

Komiks Braillem – autorski projekt komiksu przystosowanego do potrzeb czytelników widzących i niewidomych jednocześnie, stworzony i rozwijany od 2010 roku przez Daniela Bauma i Paulinę Królikowską.