Poprzednia

ⓘ Prawo konkurencji
Prawo konkurencji
                                     

ⓘ Prawo konkurencji

Prawo konkurencji – gałąź prawa, której podstawowym celem jest ochrona przedsiębiorców przed zachowaniami innych przedsiębiorców którzy, zakłócając rozwój wolnej konkurencji, ograniczają możliwość swobodnego realizowania interesów gospodarczych na wolnym rynku.

Prawo ochrony konkurencji zajmuje się między innymi następującymi dziedzinami:

 • kontrola koncentracji np. fuzje
 • nadużywanie pozycji dominującej
 • porozumienia ograniczające konkurencję np. kartele
 • prawo antymonopolowe
 • nieuczciwa konkurencja.
 • pomoc publiczna

W Polsce podstawowy akt prawny prawa konkurencji stanowi Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z 16 lutego 2007 roku Dz.U. z 2019 r. poz. 369, natomiast kontrolę nad przestrzeganiem prawa o ochronie konkurencji pełni Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

                                     
 • międzynarodowego prawa postępowania cywilnego Prawa spółek i prawa konkurencji Telecommunication Network Biznes i ochrony konsumentów Ochrona konkurencji Prawo filmowe
 • Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pop. sąd antymonopolowy XVII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie, powołany do rozpoznawania w postępowaniu sądowym
 • Prawo telekomunikacyjne polskie prawo zawarte w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U. z 2004 r. nr 171, poz. 1800, z późn.
 • o ochronie konkurencji i konsumentów i ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej prawa konsumenta
 • Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Wykładał prawo cywilne, prawo europejskie, prawo konkurencji i prawo własności intelektualnej. Był
 • administracji rządowej służącym do ochrony praw konkurencji i konsumenta UOKIK jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Do organu tego można wnosić
 • Reguły konkurencji a licencje patentowe i know - how 1996, wspólnie z Januszem Szwają Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 2001
 • Prawo karne procesowe Prawo medyczne i bioetyka Prawo pracy Prawo Unii Europejskiej Prawo własności intelektualnej Prawo dowodowe Prawo zamówień publicznych
 • Kierownik Katedry Prawa Mediów i Reklamy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej UJ. Specjalista z zakresu prawa mediów, prawa konkurencji i reklamy. Radca

Użytkownicy również szukali:

prawo ochrony konkurencji i konsumentów skrypt, ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 2019,

...
...
...