Poprzednia

ⓘ Jacek Wojtysiak
                                     

ⓘ Jacek Wojtysiak

Jacek Wojtysiak – filozof, nauczyciel akademicki Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

                                     

1. Życiorys

Absolwent KUL, adiunkt w Katedrze Teorii Poznania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się przede wszystkim ontologią metafizyką, filozofią religii i filozofią języka. Autor kilku książek oraz ponad 50 artykułów naukowych oraz ponad 100 innych tekstów; redaktor 9 prac zbiorowych. Laureat nagrody POLCUL Foundation 2002 oraz stypendium Fundacji Nauki Polskiej 1997. Za wzór filozofii uznaje filozofię analityczną, jednak nieobca jest mu tradycja platońsko-fenomenologiczna oraz arystotelesowsko-scholastyczna.

W 2019 został członkiem Rady Doskonałości Naukowej I kadencji.

                                     

2. Prace

Publikacje książkowe

  • O słowie BYĆ. Z teorii wyrażeń egzystencjalnych i ich filozoficznego zastosowania 2005
  • Wprowadzenie do teologii naturalnej 2013
  • Filozofia i życie 2007
  • Filozofia. Pochwała ciekawości 2003
  • Spór o istnienie Boga. Analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu 2012
  • "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?” Analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej 2008

Wybrane artykuły

  • Spory o Jezusa z Nazaretu. Rekonstrukcja filozoficzna, Diametros