Poprzednia

ⓘ Wiesław Karpusiewicz
Wiesław Karpusiewicz
                                     

ⓘ Wiesław Karpusiewicz

Wiesław Karpusiewicz – artysta fotografik, grafik. Jest redaktorem naczelnym i prezesem Wydawnictwa WM w Bydgoszczy. Zajmuje się problemami standaryzacji kolorów i metod obrazowania w procesie druku i mediów elektronicznych oraz kompleksowym przygotowaniem publikacji do druku. Jako artysta grafik tworzy edytorskie opracowania graficzne. Autor ponad dwustu projektów książek, albumów i kalendarzy. Jest producentem, reżyserem i operatorem filmów z zakresu stosowania nowoczesnych technologii i technik operacyjnych w medycynie. Współpracuje ze znanymi polskimi i międzynarodowymi koncernami farmaceutycznymi i medycznymi. Od 2005 roku jest współwydawcą i redaktorem biuletynu Polskiego Towarzystwa Urologicznego - Oddziału Północno-Zachodniego, w którym opisuje naukowe osiągnięcia członków towarzystwa, prowadzi rozmowy z chirurgami - urologami, przedstawiając problemy środowiska. Publikuje, felietony w literacko-artystycznym kwartalniku Temat, którego jest współredaktorem. W latach 1987-2003 zajmował się politycznymi aspektami obronności relacjonując na łamach prasy posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej, publikował w tygodniku "Piaski”., "Wiarus”, "Wprost”.

Do roku 2005 był zaangażowany w działalność Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej w Bydgoszczy. Był współzałożycielem i członkiem zarządu 2005-2009 Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego integrującego twórców literatury, muzyki, sztuk wizualnych i innych formy działalności artystycznej, promującego artystów bydgoskich i regionu kujawsko-pomorskiego. W październiku 2010 r. został wybrany prezesem stowarzyszenia. Brał udział w warsztatach artystycznych prowadzonych dla osadzonych w zakładach penitencjarnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Uczestniczył w realizacji i promocji Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Więziennej w Bydgoszczy. Współpracował z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

Powołany przez Prezydenta Bydgoszczy, jako przedstawiciel Obywatelskiej Rady Kultury w skład zespołu zajmującego się opracowaniem "Obywatelskiej strategii rozwoju kultury - Masterplan dla kultury Bydgoszczy na lata 2013-2020". Dokument został ostatecznie uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy we wrześniu 2013 r. stając się podstawą do opracowania polityki miasta w dziedzinie kultury.

Prezentował swoje grafiki i fotografie w organizowanym przez Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne Festiwalu Sztuki "Rejs” 2003-2009. Brał udział w przedsięwzięciu artystycznym "Ars Habitat” 2003, 2004 oraz w interdyscyplinarnych spotkaniach literatów, poetów i artystów plastyków "Port Poetycki” w Bydgoszczy 2004, 2005.

Eksponował swe prace na wystawach indywidualnych: "Pluralis Modestiae” Galeria Promocja Centrum Onkologii w Bydgoszczy 2005, "Fotograficzne formy użytkowe” Galeria Miejska w Inowrocławiu 2006, "Fotografia” Galeria Uniwersytecka Student Pub 2007, Mistyka światła – pragmatyka rzeczywistości Toruń 2008, "Inowrocławskie inspiracje” Galeria Ratuszowa Inowrocław 2009.

Uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych m.in. w Bydgoszczy 2004-2008, 2011, Lubostroniu 2007-2010, Grucznie 2007, Ostromecku, Inowrocławiu 2010, Toruniu 2008, Warszawie 2011 oraz na Litwie w Wilnie 2003. Jest autorem filmów autorskich i dokumentalnych poświęconych twórczości bydgoskiego środowiska artystycznego.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...