Poprzednia

ⓘ Marek Jerzy Olbrycht
                                     

ⓘ Marek Jerzy Olbrycht

Marek Jerzy Olbrycht – generał brygady Wojska Polskiego.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu 1976. Rozpoczął w niej zawodową służbę wojskową na stanowisku dowódcy plutonu, a następnie dowódcy kompanii. W 1984 roku uczestniczył w Wyższym Kursie Doskonalenia Oficerów. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego w Rembertowie 1987, zajmował stanowiska służbowe w pionie dydaktycznym w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Inżynieryjnych, Wyższej Szkole Oficerskiej Inżynierii Wojskowej i Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu. W latach 1996 - 2000 był Komendantem Wojskowego Centrum Szkolenia dla potrzeb Sił Pokojowych ONZ WCSdpSP ONZ w Kielcach. Następnie pracował na stanowiskach: szefa oddziału w Generalnym Zarządzie Operacyjnym P-3 SG WP, zastępcy Szefa Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk oraz zastępcy Szefa Szefostwa Działań Specjalnych SG WP. W latach 1991–1992 wykonywał zadania na stanowisku Szefa Wojsk Inżynieryjnych w Kwaterze Głównej Misji ONZ UNDOF w Syrii. Służył od 1994 do 1995 w Polskim Kontyngencie Wojskowym ONZ w b. Jugosławii w Misji ONZ UNPROFOR na stanowisku zastępcy dowódcy PKW. W latach 1998 - 1999 wykonywał zadania na stanowisku zastępcy Dowódcy Sił Pokojowych ONZ - szefa sztabu w Kwaterze Głównej Misji UNIFIL w Libanie. W Akademii Obrony Narodowej ukończył w 1996 roku Kurs Przeszkolenia Specjalistycznego Dowódców Oddziałów, a w 1998 studia podyplomowe na kierunku spraw zagranicznych. Był słuchaczem Wyższego Kursu Polityki NATO w Szkole NATO w Oberammergau oraz Studiów Podyplomowych w Akademii Obrony NATO w Rzymie 2001-2002. W latach 2003 - 2004 roku zajmował stanowisko szefa Polskiego Zespołu Operacyjno–Łącznikowego w Centralnym Dowództwie Amerykańskim CENTCOM w Tampie w USA.

Od 1.01.2007 do 10.04.2010 był zastępcą dowódcy Wojsk Specjalnych, a po tragicznej śmierci gen.broni Włodzimierza Potasińskiego pod Smoleńskiem, do 15.08.2010 – pełnił obowiązki dowódcy Wojsk Specjalnych. Następnie został wyznaczony na stanowisko Szefa Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych P-2 SG WP, realizując jednocześnie zadania szefa polskiej Misji Wojskowej w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych w Panmunjom w Korei. Z dniem 1.02.2012 przeszedł do rezerwy.

3 maja 2007 mianowany na stopień generała brygady.

                                     

1. Ordery i odznaczenia

 • Odznaka pamiątkowa Dowództwa Wojsk Specjalnych
 • Medal ONZ za misję UNIFIL
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – 2011
 • Złoty Krzyż Zasługi – 2001
 • Medal ONZ za misję UNDOF
 • Złoty Medal "Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”
 • Złoty Medal "Za zasługi dla obronności kraju”
 • Medal ONZ za misję UNPROFOR
 • Odznaka Skoczka Spadochronowego Wojsk Powietrznodesantowych
 • Explosive Ordnance Disposal Badge Master – Stany Zjednoczone
 • Złoty Medal za Długoletnią Służbę - 2012

Użytkownicy również szukali:

...
...
...