Poprzednia

ⓘ Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
                                     

ⓘ Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych

Sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych kieruje pracami Sekretariatu ONZ.

Wybierany jest na kadencję pięcioletnią przez Zgromadzenie Ogólne na wniosek Rady Bezpieczeństwa. Do kompetencji sekretarza generalnego należy zarządzanie majątkiem ONZ i prawo uczestniczenia w posiedzeniach wszystkich organów organizacji.

Obowiązki Sekretarza

  • prezentacja działania ONZ światowej opinii publicznej;
  • kreowanie nowych koncepcji i strategii;
  • nadzór nad akcjami humanitarnymi.
  • koordynacja działania systemu ONZ;
  • administracja i zarządzanie sekretariatem;
  • utrzymywanie stałych kontaktów ze wszystkimi państwami członkowskimi;
  • nadzór nad przestrzeganiem praw człowieka;
  • pośrednictwo w sporach międzynarodowych;
  • reprezentowanie ONZ wobec wszystkich państw i organizacji;

Sekretariat składa się z wielu biur i departamentów zajmujących się bieżącą działalnością ONZ. Sekretariat ma swoje biura w Genewie, Wiedniu i Nairobi. W sekretariacie pracuje ok. 15 tys. pracowników.

Użytkownicy również szukali:

ile zarabia sekretarz generalny onz,

...
...
...