Poprzednia

ⓘ Oficerska Szkoła Piechoty nr 1
Oficerska Szkoła Piechoty nr 1
                                     

ⓘ Oficerska Szkoła Piechoty nr 1

Oficerska Szkoła Piechoty Nr 1 została utworzona w grudniu 1944 roku w ZSRR na bazie Centralnej Szkoły Podchorążych w Riazaniu. W lutym 1945 roku szkoła została przeniesiona do Krakowa, gdzie szkolono oficerów dla potrzeb pododdziałów piechoty, ciężkich karabinów maszynowych i moździerzy. Oprócz tego kontynuowano szkolenie oficerów wojsk inżynieryjnych i administracji wojskowej. Stan etatowy słuchaczy wynosił 3000 podchorążych. W okresie od stycznia do lipca 1945 roku wypromowano 1420 oficerów.

W październiku 1945 roku Oficerską Szkołę Piechoty nr 1 przekształcono w Oficerską Szkołę Piechoty i Kawalerii nr 1. Szkoła w rocznym, a potem dwuletnim okresie nauki kształciła oficerów piechoty i kawalerii. Etatowo w szkole było 500 podchorążych.

W lutym 1947 roku zrezygnowano z kształcenia oficerów kawalerii i powrócono do poprzedniej nazwy "Oficerska Szkoła Piechoty Nr 1”. Jednocześnie zwiększono etatową liczbę podchorążych do 660. W kwietniu tego roku szkołę przeniesiono do Wrocławia.

W 1948 Oficerska Szkoła Piechoty nr 1 została odznaczona Orderem Krzyża Grunwaldu III klasy za szkolenie kadr i udział w walce z Niemcami.

W roku szkolnym 1948/1949 szkołę rozbudowano zwiększając stan podchorążych do 1080 kształconych według trzyletniego programu nauczania.

W latach 1950-1952 zwiększono liczbę podchorążych skracając jednocześnie okres kształcenia do dwóch i pół roku, a następnie do dwóch lat. Od roku szkolnego 1952/1953 szkoła ponownie powróciła do trzyletniego cyklu kształcenia.

12 października 1953 roku, w uznaniu zasług, szkoła otrzymała imię Tadeusza Kościuszki.

W 1956 roku utworzono w szkole Kurs Przeszkolenia Oficerów Rezerwy, który trwał trzy miesiące. Od tego roku szkoła podjęła też kształcenie oficerów dla wojsk zmechanizowanych, co wiązało się z dynamicznym rozwojem tego rodzaju wojsk.

We wrześniu 1962 roku szkoła została przekształcona w Oficerską Szkołę Wojsk Zmechanizowanych.

                                     

1. Struktura organizacyjna w 1948 roku

 • sekcja WF
 • komenda
 • cykl taktyki ogólnej
 • cykl wyszkolenia ogniowego
 • wydział szkolenia
 • biblioteka oświatowa
 • klub
 • cykl wyszkolenia politycznego
 • wydział polityczny
 • wydział ogólny
 • kwatermistrzostwo
 • liceum ogólnokształcące
 • kurs doskonalenia oficerów
 • kompania obsługi
 • trzy bataliony podchorążych
 • kurs podoficerów
 • kurs dowódców kompanii
                                     

2. Kadra i absolwenci szkoły

Komendanci szkoły:

 • gen. bryg. Michaił Jurkin 1944-1945
 • gen. bryg. Stanisław Habowski 1948-1949
 • gen. bryg. Aleksander Gembal 1946-1948
 • gen. bryg. Walenty Nowak 1945-1946
 • płk Włodzimierz Martin 1953-1962
 • płk Dymitr Szarówka
 • ppłk Artur Raginia
 • płk Narcyz Rudziński 1949-

Zastępcy komendanta szkoły:

 • mjr Ludwik Bałos do 31 VIII 1945 → Wydział WOP przy DOW Nr V

Absolwenci:

 • gen. dyw. Zenon Bryk 1962
 • gen. dyw. Edmund Bołociuch 1959
 • gen. bryg. Jerzy Jarosz 1951