Poprzednia

ⓘ Wolność i Praworządność
Wolność i Praworządność
                                     

ⓘ Wolność i Praworządność

Wolność i Praworządność – polska prawicowa partia polityczna o charakterze konserwatywno-liberalnym i eurosceptycznym.

Została zarejestrowana 22 czerwca 2005 jako Platforma Janusza Korwin-Mikkego, jako tymczasowy twór na potrzeby najbliższych wyborów, po których miała zostać rozwiązana. Utworzona z inicjatywy Janusza Korwin-Mikkego, który jednak do niej nie wstąpił, delegując doń kilkunastu swoich zaufanych współpracowników. Ugrupowanie wzięło udział w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w 2005. Z list partii startowali głównie członkowie Unii Polityki Realnej, ale także inne osoby, jak np. Bogusław Wolniewicz czy Andrzej Pilipiuk. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, PJKM nie została rozwiązana. Od tej pory pełniła rolę koła ratunkowego dla frakcji Janusza Korwin-Mikkego, który stopniowo tracił wpływ na Unię Polityki Realnej. W 2009, po wystąpieniu z UPR, Janusz Korwin-Mikke przystąpił do tej partii i objął w niej przewodnictwo. Wkrótce ugrupowanie przyjęło nazwę "Wolność i Praworządność”, a 9 października 2010 podjęło decyzję o połączeniu się z grupą działaczy wywodzących się z UPR i skupionych wokół Stanisława Żółtka, w celu utworzenia formacji Unia Polityki Realnej – Wolność i Praworządność obecny Kongres Nowej Prawicy. Partia ta została zarejestrowana 25 marca 2011, a dzień wcześniej decyzją sądu WiP przestała istnieć.

                                     

1. Historia partii

Po nieudanych próbach wejścia w koalicję UPR z PO, PiS lub LPR oraz problemami wewnętrznymi UPR Janusz Korwin-Mikke zdecydował się założyć partię pod własnym imieniem. Nazwa partii celowo miała nasuwać skojarzenie z Januszem Korwin-Mikkem – gdyż, według niego samego, dużo więcej ludzi zna jego nazwisko niż UPR.

22 czerwca 2005 została zarejestrowana partia o nazwie "Platforma Janusza Korwin-Mikke”. Partia w wyborach do Sejmu RP V kadencji nie przekroczyła 5% progu wyborczego. W 2006 Platforma Janusza Korwin-Mikke zawiesiła działalność, jednak nie została wykreślona z rejestru partii politycznych.

28 marca 2009 Janusz Korwin-Mikke ogłosił pomysł reaktywacji PJKM i startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ostatecznie koncepcja ta upadła, a Janusz Korwin-Mikke poparł komitet UPR.

17 października 2009 Janusz Korwin-Mikke wystąpił z UPR, mimo że partia ogłosiła go już kandydatem w wyborach prezydenckich. Polityk reaktywował równocześnie ciągle będącą zarejestrowaną PJKM.

11 listopada 2009 odbył się konwent Platformy Janusza Korwin-Mikke, na którym przegłosowano zmianę nazwy na Wolność i Praworządność oraz uchwalono program partii i wybrano nowe władze. Funkcję prezesa objął Janusz Korwin-Mikke. 30 grudnia 2009 zmianę nazwy partii z PJKM na WiP zatwierdził sąd.

Postanowieniem sądu z 6 października 2010 WiP została wyrejestrowana z ewidencji partii politycznych. 3 dni później na konwencie w Krakowie przyjęto uchwałę zalecającą członkom WiP wstępowanie do Unii Polityki Realnej Stanisława Żółtka, w celu utworzenia ugrupowania Unia Polityki Realnej – Wolność i Praworządność obecny Kongres Nowej Prawicy. 3 grudnia wniosek o rejestrację partii został złożony. Prawna likwidacja WiP zakończyła się 24 marca 2011, a UPR-WiP zarejestrowana została dzień później. Janusz Korwin-Mikke został prezesem, a dotychczasowi wiceprezesi WiP objęli stanowiska II i IV wiceprezesa nowej partii.

                                     

1.1. Historia partii Niektórzy kandydaci PJKM w wyborach w 2005

 • Janusz Korwin-Mikke
 • Andrzej Pilipiuk
 • Robert Stiller
 • Krzysztof Bukiel
 • Bogusław Wolniewicz
 • Jacek Boroń
 • Witold Stanisław Michałowski
 • Wacław Przybyło
                                     

1.2. Historia partii Wybory prezydenckie w 2005

W wyborach prezydenckich w 2005 Platforma Janusza Korwin-Mikkego zebrała ponad 180 tys. podpisów wymagane 100 tys. i zarejestrowała swojego kandydata na prezydenta RP – Janusza Korwin-Mikkego, który uzyskał 1.43% głosów i zajął 6. miejsce spośród 12 kandydatów.

                                     

1.3. Historia partii Wybory prezydenckie w 2010

W wyborach prezydenckich w 2010 Wolność i Praworządność zebrała 138 tys. podpisów, by zarejestrować swojego kandydata na prezydenta RP – Janusza Korwin-Mikkego. Uzyskał on 416 898 głosów poparcia 2.48%, co dało mu czwarty wynik spośród dziesięciu kandydatów.

                                     

1.4. Historia partii Wybory samorządowe w 2010

W wyborach samorządowych w 2010 WiP wspólnie m.in. z popierającymi Stanisława Żółtka działaczami UPR startowała w ramach komitetu wyborczego "Ruch Wyborców Janusza Korwin-Mikke”, którego pełnomocnikiem wyborczym był Tomasz Sommer. Komitet wystawił listy kandydatów głównie do sejmików, co miało miejsce w 13 województwach. Najlepsze rezultaty RW JKM uzyskał w województwach małopolskim 2.69% i mazowieckim 2.32%. W skali kraju kandydaci RW JKM uzyskali 1.22% głosów, co dało 7. miejsce spośród wszystkich komitetów. Komitet wystawił również kilku kandydatów na prezydentów miast. Lider WiP Janusz Korwin-Mikke wystartował na prezydenta Warszawy, zajmując 4. miejsce z wynikiem 3.90% głosów.

                                     

2. Program partii

Przed wyborami w 2005 partia postulowała m.in.:

 • całkowitą prywatyzację placówek oświatowych i służby zdrowia
 • odebranie rządowi prawa do projektowania ustaw na rzecz planowanej do utworzenia Rady Stanu
 • utworzenie funduszu emerytalnego
 • likwidacja wymaganych w obecnej sytuacji pozwoleń, licencji, koncesji, itp.
 • zlikwidowanie mediów państwowych
 • zaostrzenie wyroków za rabunki i kradzieże na szkodę osób fizycznych
 • wprowadzenie kary śmierci dla morderców
 • zniesienie poboru do wojska
 • zmniejszenie liczebności Senatu do 32 senatorów oraz Sejmu do 120 posłów
 • deregulację rynku
 • wprowadzenie kilkuletniego 6 lat okresu przejściowego pomiędzy uchwaleniem ustawy zmieniającej zasady opodatkowania a jej wejściem w życie
 • zwiększenie środków przeznaczanych na wojsko, policję i służby specjalne przy jednoczesnym odebraniu im możliwości ingerowania w gospodarkę
 • zniesienie przymusu składek na ZUS
 • zniesienie dotacji na kulturę

Do wyborów w 2005 PJKM szła pod hasłem "Precz z pięcioma B”.

Szczegółowy program był identyczny z programem gospodarczym Unii Polityki Realnej, zatwierdzonym przez Radę Główną UPR 27 listopada 2004.                                     

3. Organizacja partii

Organami statutowymi partii były: konwent składający się z członków partii, prezydium rady, rada mogąca liczyć od 15 do 21 osób oraz komisja rewizyjna trzyosobowa. Istniała także kilkuosobowa rada honorowa.

Prezesi PJKM i WiP

 • od 20 października 2009 do 11 listopada 2009 jako p.o. do 24 marca 2011 – Janusz Korwin-Mikke
 • od 22 czerwca 2005 do 20 października 2009 – Stanisław Kalinkowski

Użytkownicy również szukali:

wip bros partia, wip partia,

...
...
...