Poprzednia

ⓘ Zachowania trudne
Zachowania trudne
                                     

ⓘ Zachowania trudne

Zachowania trudne to zachowanie, które swoim natężeniem, częstotliwością występowania lub długością trwania zagraża bezpieczeństwu osób w otoczeniu lub osoby je przejawiającej. Do tej grupy zachowań zalicza się również takie, które uniemożliwiają nabywanie nowej wiedzy i umiejętności lub zaspokajanie potrzeb życiowych.

Pojęcie to odnosi się przede wszystkim do osób z zaburzeniami zachowania, emocjonalnymi, autyzmem, czy niepełnosprawność intelektualna.

                                     

1. Przyczyny zachowań trudnych

Uważa się, że zachowania trudne są przejawem nieumiejętności przekazania otoczeniu informacji lub poradzeniu sobie z problemem.

Do podstawowych przyczyn zalicza się:

  • dyskomfort psychiczny;
  • ból i dyskomfort fizyczny;
  • stawianie nadmiernych wymagań.
  • brak możliwości komunikowania się z otoczeniem;
                                     

2. Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi

Są to różne metody i techniki wykorzystywane w celu redukcji zachowań trudnych. Dzielą się na strategie proaktywne i reaktywne.

Strategie proaktywne

Grupa technik i metod redukcji zachowań trudnych. Ich istotą jest stosowanie zanim wystąpi zachowanie. Ma to zmniejszyć prawdopodobieństwo jego wystąpienia.

Strategie reaktywne

Grupa technik i metod redukcji zachowań trudnych. Ich istotą jest stosowanie po wystąpieniu zachowania.Ma to zmniejszyć negatywne konsekwencje ewentualne uszkodzenia ciała, mienia lub niemożliwość nabywania nowych wiadomości i umiejętności oraz zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia danego zachowania w przyszłości.