Poprzednia

ⓘ MChSZ Młodzi Demokraci
MChSZ Młodzi Demokraci
                                     

ⓘ MChSZ Młodzi Demokraci

Młodzieżowy Chrześcijańsko-Społeczny Związek "Młodzi Demokraci” – niezależna, młodzieżowa organizacja na Białorusi wyznająca wartości chrześcijańsko-demokratyczne. Od 2004 roku posiada status obserwatora w YEPP, młodzieżowej organizacji Europejskiej Partii Ludowej.

                                     

1. Historia

Organizacja została założona w 1997 roku i oficjalnie zarejestrowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Białorusi. Pozytywnie przeszła procedurę obowiązkowej ponownej rejestracji w 1999 roku. 9 czerwca 2003 roku Sąd Najwyższy postanowił o jej likwidacji z Art. 57 Kodeksu Karnego Białorusi. Podstawą tej decyzji był wniosek ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości zarzucający niedopełnienie szeregu formalności. Sąd uznał organizację za winną niedopełnienia czterech z nich:

  • Oficjalny adres organizacji zarejestrowany był na lokal mieszkalny
  • Program organizacji i jej statut zawierały wzajemne sprzeczności
  • Z winy Ministerstwa Sprawiedliwości miały miejsce nieprawidłowości podczas ponownej rejestracji w 1999 roku
  • Pieczątka nie odpowiadała przepisom

Działacze organizacji utrzymują jednak, że faktyczną przyczyną likwidacji była jej aktywna działalność opozycyjna wobec prezydenta Łukaszenki, tzn. udział w grupach inicjatywnych opozycyjnych kandydatów do parlamentu i w demonstracjach ulicznych.

W 2002 roku MChSZ "MD” podjął decyzję o współpracy ze Zjednoczoną Partią Obywatelską jako jej młodzieżówka. Współpraca trwała 7 lat, po czym na kongresie organizacji przeprowadzonym 22 lutego 2009 roku większością głosów przedstawicieli przyjęto decyzję o zerwaniu współpracy z ZPO i nawiązaniu jej z ruchem Alaksandra Milinkiewicza. Przyczyną były różnice ideologiczne – ZPO pozostawała w związku partii lewicowych, podczas gdy Młodzi Demokraci skłaniali się ku poglądom centroprawicowym. Niektórzy członkowie organizacji nie poparli tej decyzji i, opuściwszy organizację, pozostali w istniejącej do dziś młodzieżówce ZPO – "Młodzieży ZPO” Moładzi AHP.

Wkrótce po Kongresie podjęło kolejną próbę uzyskania oficjalnej rejestracji. Przekazano do Ministerstwa Sprawiedliwości wymagane dokumenty, jednak Ministerstwo odrzuciło wniosek, a Sąd Najwyższy w lipcu 2009 roku podtrzymał tę decyzję.

                                     

2. Działalność polityczna

W roku 2000 organizacja prowadziła niezależną obserwację wyborów parlamentarnych pod egidą OBWE. Jednocześnie uznała wybory za nieuczciwe i niedemokratyczne i, podobnie jak większość białoruskich organizacji demokratycznych, podjęła decyzję o ich bojkocie.

W roku 2001, z związku z wyborami prezydenckimi, organizacja brała udział w tworzeniu i działalności koalicji o nazwie "Przemian” "Pieramienau”, do której weszły także Młody Front, Zjednoczenie Białoruskich Studentów, Stowarzyszenie Młodych Przedsiębiorców, Młoda Hramada, Młodzież ZPO i Białoruskie Stowarzyszenie Młodych Polityków. Członkowie MChSZ "MD” wzięli aktywny udział w pracach sztabów wyborczych, niezależnej obserwacji, kampaniach mobilizacyjnych i grupach inicjatywnych demokratycznych kandydatów – Alaksandra Jaraszuka i Uładzimira Hanczaryka.

W roku 2003 organizacja brała udział w wyborach lokalnych, wystawiając kandydatów, wolontariuszy i menedżerów. Kilku jej członków zostało deputowanymi do rad miejscowych w Mohylewie, Rohaczowie i innych miastach Białorusi.

W wyborach prezydenckich w 2006 organizacja poparła wspólnego kandydata sił demokratycznych, Alaksandra Milinkiewicza. Po ogłoszeniu wyników członkowie organizacji wzięli udział w tzw. dżinsowej rewolucji, czyli powyborczych protestach i budowie miasteczka namiotowego na placu Październikowym w Mińsku. W czasie jego pacyfikacji przez milicję w nocy z 23 na 24 marca aresztowanych zostało 10 członków organizacji.

W czasie wyborów parlamentarnych w 2008 na wspólną listę kandydatów opozycji demokratycznej, liczącą w sumie 110 kandydatów, weszło 3 członków Młodych Demokratów. Byli to Alaksandr Szumkiewicz w Mołodecznie, Hanna Jahorawa w Mińsku i Artur Cubrakou w Homlu. Jednak według oficjalnych wyników wyborów, żaden z opozycyjnych kandydatów nie zdołał dostać się do parlamentu. Alaksandr Szumkiewicz otrzymał oficjalnie 5566 głosów, tzn. 10.39% wszystkich głosów w Mołodecznie.

W listopadzie 2009 roku organizacja stała się współzałożycielem i członkiem Białoruskiego Bloku Niepodległościowego.

Od chwili założenia organizacji, wielu jej działaczy podlegało represjom ze strony władz z powodu swojej działalności i światopoglądu.

                                     

3. Kierownictwo

Przewodniczącym organizacji jest Alaksandr Szumkiewicz, wiceprzewodniczącym – Artur Cubrakou, zaś sekretarzem międzynarodowym – Alaksandr Kuuszynau. W przeszłości przewodniczącymi organizacji byli: Kirył Ihnacik, Uładzimir Czyrwonienka, Andrej Kazakiewicz.

                                     

4. Ciekawostki

W czasie wyborów parlamentarnych w 2008 przewodniczący Młodych Demokratów Alaksandr Szumkiewicz był pierwszym i przez długi czas jedynym kandydatem, który założył swoją stronę internetową i używał jej jako środka komunikacji z elektoratem.

11 maja 2009 w Berlinie miało miejsce spotkane prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy’ego i kanclerza Niemiec Angeli Merkel, na którym obecni byli również członkowie Młodych Demokratów. Po rozmowie z nimi Merkel i Sarkozy zgodzili się założyć na ręce biało-czerwono-białe opaski z napisem "Za Wolność” na znak solidarności z białoruską opozycją.

Użytkownicy również szukali:

...
...
...