Poprzednia

ⓘ Przyrodoznawstwo opisowe
                                     

ⓘ Przyrodoznawstwo opisowe

Przyrodoznawstwo opisowe jest to:

  • wywodząca się z czasów Oświecenia nazwa dla zbioru dyscyplin biologicznych, geograficznych, geologicznych i innych takich, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami nie są ujmowane w zależności matematyczne, lub zależności owe mają znaczenie drugorzędne.
  • odmiana przyrodoznawstwa;

Przyrodoznawstwu opisowemu przeciwstawiane jest matematyczne przyrodoznawstwo traktowane jako zbiór dyscyplin przyrodniczych, w których prawa i hipotezy wyrażające związki między zjawiskami ujmowane są w zależności matematyczne.

Granica między obydwiema dziedzinami przyrodoznawstwa nie jest ostra.

Ze względu na to, że znaczna część tego, co tradycyjnie nazywane jest "przyrodoznawstwem opisowym”, coraz częściej i chętniej korzysta z aparatu matematycznego, taki dychotomiczny podział przyrodoznawstwa zastępowany jest innymi podziałami.