Poprzednia

ⓘ Kliros
Kliros
                                     

ⓘ Kliros

Kliros – w cerkwi prawosławnej miejsce na podium przed ikonostasem. Podczas liturgii znajdują się tu chór, lektorzy, kantorzy oraz osoby duchowne, które nie biorą udziału w celebrowaniu nabożeństwa, lecz pomagają podczas czytania i śpiewu. Kliros symbolizuje chór anielski, śpiewający na chwałę Bożą. Większość świątyń prawosławnych posiada po dwa klirosy – na podwyższeniu przed ołtarzem, po bokach solei. W niektórych cerkwiach zamiast klirosu naprzeciwko ołtarza znajduje się balkon, przeznaczony dla chóru.

Początkowo klirosem nazywano ogół pomocników biskupów przy soborach w miastach, które nie posiadały rezydencji hierarchy. Ponadto kliros oznaczał również miejską organizację duchownych w północno-wschodniej Rusi przed XIV wiekem.

W Ustawie Cerkiewnej klirosem nazywani są też klerycy lub kantorzy z lektorami, a także cały chór. W księgach liturgicznych często spotykane jest określenie lik, co w języku cerkiewnosłowiańskim oznacza "chór”.

Słowo "kliros” ma też formę potoczną – kryłos. Prawdopodobnie wywodzi się od słowa kryło – skrzydło. Kantorzy odpowiednio są określani jako kryłoszanie.

Na klirosie w młodości śpiewali między innymi Fiodor Szalapin i Anton Czechow.

                                     
  • Wieczerza. Przed prawym klirosem ustawiono dodatkowo ikony św. Sergiusza z Radoneża oraz św. Izydora Jurjewskiego. Przed klirosem lewym znajdują się ikony
  • posiadało egzekutywy. Do pomocy przy zarządzaniu diecezjami były powoływane klirosy składający się z kilku parochów z pobliskich cerkwi lub zakonników. W
  • po dwóch stronach ołtarza świętych Piotra i Pawła z aniołami, zaś nad klirosami Mojżesza i Jana Chrzciciela. Inny artysta, P. Szamszyn, wykonał postacie
  • wyposażenie o nowe chorągwie procesyjne i podświeczniki, wykonano drewniane klirosy zakupiono szereg nowych ikon świętych. Po utworzeniu eparchii grodzieńskiej
  • tysięcy wiernych. W latach 1946 1949 relikwie znajdowały się za prawym klirosem w cerkwi Św. Ducha, następnie do 1997 r. ponownie w podziemnej cerkwi pod

Użytkownicy również szukali:

...
...
...