Poprzednia

ⓘ Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu
                                     

ⓘ Zespół Szkół Mechanicznych w Elblągu

 • 1 września 1971 Otwarto Średnią Szkołę Zawodową przygotowującą Robotników Kwalifikowanych
 • 1 września 1963 Przyłączone zostaje Technikum Przemysłu Torfowego
 • 16 sierpnia 1947 Szkoła otrzymuje nazwę Państwowe Liceum Mechaniczne
 • 1 listopada 1950 Zostają uruchomione warsztaty szkolne przy Państwowym Liceum Mechanicznym
 • 1 września 1974 Wprowadzenie 1 klasy Technikum Drzewnego dla Pracujących
 • 01.05.1959 Szkoła zostaje przemianowana na Technikum Mechaniczne
 • 31.12.1968 Przeniesienie warsztatów szkolnych pod zarząd Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1
 • 1 września 1951 Szkoła zostaje przekształcona w Technikum Budowy Maszyn
 • 1 września.1949 Zostaje powołane do życia Państwowe Liceum Budowlane
 • 1 października 1971 Technikum Mechaniczne otrzymuje imię gen. Karola Świerczewskiego
 • 1 września 1973 Powołanie zbiorczego zakładu szkolnego o nazwie Zespół Szkół Zawodowych nr 1
 • 1 września 1958 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Gdańsku uznaje TBM za szkołę świecką
 • 1 listopada 1946 Powstaje pierwsza klasa o profilu budowlanym przy ul. Pocztowej
 • 04.09.1949 Powołane zostaje Państwowe Liceum Mechaniczne dla Dorosłych
 • 1 września.1948 Zmiana siedziby szkoły na ulicę Długą – obecnie Komeńskego

w kooperacji z ZWP

 • 1 września 2002 Powstaje Liceum Profilowane
 • 1 września 1989 Wycofanie mundurków pozostają tylko emblematy
 • 1 września 2003 Powstaje Szkoła Policealna
 • 25 października 1990 KO i w Elblągu uchyla imię patrona szkoły, gen. Karola Świerczewskiego
 • 1 września 1995 W Zespole Szkół Mechanicznych powstaje Liceum Techniczne
 • 1 września 1981 Powstaje filia ZSG KWK "Polska" w zawodzie: górnik technicznej eksploatacji złóż
 • 1 września 1992 Utworzono Technikum Elektroniczne
 • 1 stycznia 1977 Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Mechanicznych
 • 1 września 2005 Powstaje Technikum
                                     

1. Dyrektorzy szkoły

 • 1 września 1976 – 31 sierpnia 1983 – Bohdan Jarmoła
 • 25 lutego 1953 – 31 sierpnia 1976 – Aleksander Kociałkowski
 • 1 września 1983 – 31 sierpnia 1985 – Klemens Borchardt
 • 1 września 2012 - nadal - Mariusz Bachanek
 • 1 września 1985 – 31 sierpnia 2002 – Janusz Lewandowski
 • 1 września 1950 – 24 lutego 1953 – Bronisław Oborski
 • 1 września 1949 – 31 sierpnia 1950 – Ludwik Skiba
 • 1 września 2002 – 31 sierpnia 2012 – Ryszard Smoliński
 • 1 września 1946 – 31 sierpnia 1949 – Kazimierz Mościcki