Poprzednia

ⓘ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie
                                     

ⓘ Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie – niepaństwowa szkoła wyższa, założona w Chrzanowie w roku 1994 przez Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie; obecnie kształcąca na kierunkach: Zarządzanie Pedagogika i Socjologia. W ramach kierunku Zarządzanie prowadzone są specjalności: Gospodarka i administracja publiczna, Zarządzanie firmą, Rachunkowość, Grafika komputerowa, Zarządzanie projektami unijnymi, oraz Zarządzanie turystyką międzynarodową. W ramach kierunku Pedagogika prowadzone są specjalności: Opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna, Społeczno-opiekuńcza z gerontologią oraz Resocjalizacyjna z rewalidacją.W ramach kierunku Socjologia prowadzona jest specjalność Socjologia kierownictwa i przywództwa w społecznościach lokalnych. Kształcenie w WSPiM odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym wyższych studiów zawodowych, kończących się uzyskaniem tytułu licencjata.

Uczelnia jest w stanie likwidacji.

Użytkownicy również szukali:

opisz wybrany kierunek studiów, pedagogika opis kierunku, wspim chrzanów kierunki, wyższa szkoła przedsiębiorczości i marketingu w chrzanowie,

...
...
...