Poprzednia

ⓘ Kultura fizyczna
Kultura fizyczna
                                     

ⓘ Kultura fizyczna

Kultura fizyczna – ogół zachowań przebiegających według przyjętych w danym środowisku społecznym reguł i norm postępowania a mających na celu dbałość o zdrowie człowieka, o poprawę jego postawy, prawidłowy rozwój psychofizyczny oraz rezultaty tych zachowań.

Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej:

 • rekreacja
 • wychowanie fizyczne
 • turystyka
 • sport
 • rehabilitacja medyczna

Czynniki uczestnictwa w kulturze fizycznej:

 • korektywa funkcja naprawcza – leczenie wad postawy
 • kompensacja funkcja wyrównawcza – wyrównywanie deficytu niektórych bodźców
 • stymulacja funkcja rozwojowa – pobudzanie czynności organizmu powodujące jego rozwój
 • adaptacja funkcja przystosowawcza – przystosowanie organizmu do otoczenia

Wartości ciała w kulturze fizycznej:

 • utylitarne
 • hedonistyczne
 • agonistyczne
 • zdrowotne
 • estetyczne

W Polsce program kultury fizycznej realizowany jest w szczególności poprzez zajęcia wychowania fizycznego w szkołach publicznych i niepublicznych.