Poprzednia

ⓘ Bałtycka Ukraina
                                     

ⓘ Bałtycka Ukraina

Bałtycka Ukraina – koncepcja obecności gospodarczej, społecznej, politycznej i ekologicznej Ukrainy, zainicjowana w 2007 roku przez Zarząd Portu Morskiego w Elblągu przy współpracy z kijowskim tygodnikiem "Dzerkało Tyżnia”, Uniwersytetem Bałtyckim w Uppsali i samorządami zachodniej Ukrainy.

Inspiracją dla sformułowania koncepcji "Bałtyckiej Ukrainy” była działalność Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali Szwecja. Szwedzcy naukowcy promują tezę mówiącą o tym, że granice regionu Morza Bałtyckiego wykraczają poza terytoria państw nadbrzeżnych i w przybliżeniu pokrywają się z granicami zlewiska Bałtyku. Stąd też jest uprawnione uznanie za kraje bałtyckie nie tylko dziewięciu państw nadbrzeżnych, ale również część terytoriów pięciu państw peryferyjnych: Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi i Norwegii. Niektóre regiony tych krajów są powiązane z Bałtykiem gospodarczo, społecznie, historycznie i ekologicznie wpływ górnych odcinków rzek oraz zanieczyszczeń powietrza z tych krajów na czystość Bałtyku, co uzasadnia włączenie ich do zinstytucjonalizowanej współpracy bałtyckiej i dalszy rozwój tej współpracy.

Inicjatywa Bałtycka Ukraina przewiduje m.in.:

  • pomoc finansową wspólnoty międzynarodowej dla budowy oczyszczalni ścieków w tej części Ukrainy, która leży w zlewisku Bałtyku
  • utworzenie ukraińskiego kompleksu portowego na terenie Portu Elbląg, w powiązaniu z budową Kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną
  • współpracę zachodnioukraińskich miast i obwodów z Euroregionem Bałtyk.
  • przystąpienie Ukrainy do Konwencji Helsińskiej