Poprzednia

ⓘ Wikiprojekt:Socjologia
                                     

ⓘ Wikiprojekt: Socjologia

Część Wikipedystów postanowiła stworzyć ten projekt, którego celem jest lepsza organizacja pojęć socjologicznych oraz opieka nad portalem socjologicznym. Każdy, kto zechce pomóc przy rozbudowie obecnych haseł jest tu mile widziany. Chętnych prosimy o zgłaszanie się w sekcji Uczestnicy.

                                     

1. Cele projektu

Głównym celem tego projektu jest powiększanie bazy pojęć socjologicznych oraz poprawa ich jakości, jak również tworzenie i poprawianie artykułów biograficznych o socjologach. Celem projektu jest także katalogowanie zebranych informacji w kategoriach i porządkowanie tych kategorii, ułatwianie czytelnikom poruszania się dzięki szablonom nawigacyjnym oraz ilustrowanie artykułów odpowiednimi grafikami - zdjęciami, wykresami, diagramami itp.

                                     

2. Uczestnicy

Jeżeli jesteś użytkownikiem tego projektu, wstaw na swoją stronę użytkownika szablon co da taki efekt:

Byli uczestnicy: jessica1887;MatthewSumner; pBocian ; Jacek Kałuża; Nandin; Wookie90; gut

                                     

3. Brakujące hasła

C

 • człowiek organizacji
 • człowiek jednowymiarowy
 • czas społeczny czas społeczno-kulturowy

E

 • enwironmentalizm ew. ekologizm – teraz przekierowanie
 • Emocjotechnika
 • etyka badawcza
 • etnostatystyka
 • edukator
 • emic/etic
 • etnomedycyna
 • Etnografia socjologiczna

F

 • fetyszyzm towarowy
 • filaryzacja
 • formacja dyskursywna
 • fałszywa świadomość

G

 • głęboka ekologia
 • globalna sprawiedliwość
 • gospodarka nieformalna

H

 • hipernowoczesność
 • hasbara
 • homogenizacja społeczeństwa

I

 • indywidualizacja
 • inny – en:Other
 • interwencja socjologiczna
 • imperializm kulturowy
 • imperializm językowy
 • intersubiektywność
 • indywidualizm metodologiczny

M

 • Machoizm
 • metodologia feministyczna
 • mezosocjologia
 • międzynarodowy podział pracy

N

 • neutralność aksjologiczna
 • Niespójna tożsamość
 • nierówność społeczna
 • nowa klasa robotnicza
 • norma wzajemności

U

 • ustrój społeczny
 • uniwersalia kulturowe
 • utopizm
 • utopia społeczna


                                     

3.1. Brakujące hasła A

 • adaptacja wysiłkowa
 • arystokracja robotnicza
 • Analiza instytucjonalna
 • Afroeuropejczyk –
 • arkusz probabilistyczny – statystyka
 • analiza dokumentów osobistych
 • absencja wyborcza
 • antypozytywizm
 • analiza statystyczna
 • archeologia wiedzy
                                     

3.2. Brakujące hasła B

 • badania historyczno-porównawcze
 • błąd próby
 • badania niereaktywne
 • Baby boomers – pokolenie w USA, en:Baby boomers
 • bezpieczeństwo ontologiczne
 • badania pilotażowe
 • Biowładza de:Biomacht, en:Biopower – wraz z pojęciem biopolityki – koncepcje socjologiczne mechanizmów sprawowania władzy opisana w latach 70tych przez Michela Foucaulta.
 • behawioryzm społeczny
                                     

3.3. Brakujące hasła D

 • demokracja przemysłowa
 • despotyzm orientalny
 • dwoistość struktury
 • durkheimizm
 • determinizm demograficzny – kierunek w socjologii
 • działacz emigracyjny
 • dezintegracja społeczna – rozkład więzi społecznych
 • dylemat etyczny
                                     

3.4. Brakujące hasła E

 • enwironmentalizm ew. ekologizm – teraz przekierowanie
 • Emocjotechnika
 • etyka badawcza
 • etnostatystyka
 • edukator
 • emic/etic
 • etnomedycyna
 • Etnografia socjologiczna
                                     

3.5. Brakujące hasła F

 • fetyszyzm towarowy
 • filaryzacja
 • formacja dyskursywna
 • fałszywa świadomość
                                     

3.6. Brakujące hasła G

 • głęboka ekologia
 • globalna sprawiedliwość
 • gospodarka nieformalna
                                     

3.7. Brakujące hasła H

 • hipernowoczesność
 • hasbara
 • homogenizacja społeczeństwa
                                     

3.8. Brakujące hasła I

 • indywidualizacja
 • inny – en:Other
 • interwencja socjologiczna
 • imperializm kulturowy
 • imperializm językowy
 • intersubiektywność
 • indywidualizm metodologiczny
                                     

3.9. Brakujące hasła K

 • krucjata moralna
 • kompleks wojskowo-przemysłowy
 • kryminologia realistyczna
 • kryminologia krytyczna
 • klasy społeczne kategoria ang.: Category:Social classes
 • kryminologia feministyczna
 • kryzys społeczny
 • klasa pracująca
 • kryzys męskości
 • kantokracja, crook democracy
 • kapitalizm przemysłowy
 • kanon kulturowy
 • kontakt kulturowy
 • kryminologia klasyczna
 • Krytyka islamu – znaczące zjawisko społeczne, które wymaga oddzielnego artykułu.
                                     

3.10. Brakujące hasła M

 • Machoizm
 • metodologia feministyczna
 • mezosocjologia
 • międzynarodowy podział pracy
                                     

3.11. Brakujące hasła N

 • neutralność aksjologiczna
 • Niespójna tożsamość
 • nierówność społeczna
 • nowa klasa robotnicza
 • norma wzajemności
                                     

3.12. Brakujące hasła O

 • osobowości – osoby, jednostka personalna, lista osób z nazwiska, imienia lub pseudonimu, grupa ludzi istniejących w konkretnej grupie społecznej
 • orientacja papieru toaletowego – en:Toilet paper orientation
                                     

3.13. Brakujące hasła P

 • Panowanie socjologia jest już panowanie charyzmatyczne, część przenieść z władza
 • powrót z emigracji stałej – przekierowanie na: reemigracja
 • perspektywa dramaturgiczna
 • Podwójna hermeneutyka
 • poziom pomiaru
 • pluralizm metodologiczny nauki społeczne
 • praca najemna
 • położenie klasowe
 • plan badawczy nauki społeczne
 • przestępczość nieletnich
 • pierwszy świat
 • pluralizm religijny
 • praca w domu
 • pokolenie 68 – do ew. integracji z baby boomers
 • przejście demograficzne
 • pomiar nauki społeczne
                                     

3.14. Brakujące hasła R

 • ruch pracowniczy
 • różnorodność kulturowa
 • religia obywatelska
 • religijność
 • rzeczywistość społeczna
 • refleksyjność społeczna refleksyjność socjologia)
 • równość społeczna
 • radykalny konstruktywizm de:Radikaler Konstruktivismus – teoria poznania, którą ugruntował filozof Ernst von Glasersfeld opierając sią na pracach psychologa Jeana Piagetsa oraz dwóch chilijskich neurobiologów: Humberto Maturanę stoworzyli pojęcie autopotyki i fizyk Heinz von Foerster w cybernetycznej teorii poznania. Poprzez koncepcję autopotyki RK znalazł swoje miejsce w nukach humanistycznych i socjologicznych np w teorii systemów Niklasa Luhmanna.
 • racjonalność
 • redukcjonizm socjologiczny
 • rzetelność nauki społeczne jest rzetelność psychometria)
 • reprodukcja kulturowa
 • radykalizm
 • rewolucja informatyczna
 • religia prywatna


                                     

3.15. Brakujące hasła S

 • subkultura dewiacyjna
 • szanse życiowe
 • społeczeństwo komunistyczne
 • socjologia kliniczna
 • socjologia czasu
 • socjologia dewiacji – Kategoria:Socjologia dewiacji i kontroli społecznej
 • sankcja rozproszona
 • socjologia starzenia się
 • socjologia życia codziennego
 • socjologia wizualna
 • socjologia literatury
 • socjologia konsumpcji
 • socjologia egzystencjalna
 • socjologia zdrowia i choroby
 • sposób produkcji
 • socjologia historyczna
 • socjologia rasy
 • Socjologia przemysłu
 • socjologia matematyczna
 • szare kołnierzyki
 • subiektywność
 • socjologia przestrzeni
 • seksualne wykorzystywanie dzieci
 • socjologia przedmiotów
 • socjologia edukacji
 • socjologia rozwoju
 • socjologia emocji
 • socjologia stosowana
 • sondaż wyborczy
 • samorządność
 • społeczeństwo demokratyczne
 • socjologia sztuki
 • socjologia mediów
 • socjologia zaangażowana
 • socjologia formalna


                                     

3.16. Brakujące hasła T

 • teoria społeczna
 • transformacja społeczna
 • typy kultur seksualnych, ru:Сексуальность человека#Типы сексуальных культур
 • Trzecia Teoria Światowa Muammara Kadafiego
 • trend społeczny
 • tabu kazirodztwa
 • tożsamość nauki społeczne
 • trybalizm
 • tożsamość zbiorowa
                                     

3.17. Brakujące hasła U

 • ustrój społeczny
 • uniwersalia kulturowe
 • utopizm
 • utopia społeczna
                                     

3.18. Brakujące hasła W

 • wskaźnik przestępczości
 • wspólnota lokalna
 • wiedza potoczna
 • wspólnota wyobrażona
 • wartości postmaterialistyczne
 • wielkie narracje ew. wielka narracja
 • Wskaźnik urodzeń – wskaźnik określający liczbę urodzeń w roku na tysiąc mieszkańców np. w kraju, województwie itp.
 • wskaźnik rozwodów
                                     

3.19. Brakujące hasła Z

 • zespół ról
 • ZRB Pryzmat – utworzony przy Instytucie Socjologii UMK, akademicki ośrodek badania opinii społecznej
 • zasada odrębności – to zbiór określonych warunków, jakie powinna spełnić jednostka społeczna aby móc przynależeć do danej grupy społecznej; zasada odrębności to również warunki przyjmowania i usuwania danej jednostki z grupy społecznej. Bibliografia: Sztompka, Piotr. 2012. Socjologia: analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak
                                     

3.20. Brakujące hasła Socjolodzy

 • Reinhard Bendix 1916-1991 socjolog niemiecki
 • Floyd Hunter
 • Ernest Burgess
 • Mark Granovetter
 • David Beetham
 • Johan Galtung – norweski socjolog
 • Nancy Denton – socjolog
 • Herta Herzog 1910-2010 – austriacko-amerykański badacz komunikacji społecznych
 • Douglas Massey – socjolog
 • Charles Silberman – socjolog
 • Albion Small – socjolog
 • Robert McKenzie – socjolog
 • Michał Sierzputowski ur. 22 lipca 1989 w Warszawie – socjolog, samorządowiec.
 • Gerald Suttles – socjolog
 • Louis Wirth – socjolog
 • dr Magdalena Sawińska – socjolog, pracownik TNS-OBOP
 • Anna Trechcińska-Majewska zm. 1989 socjolog
 • Theodore Newcomb – socjolog
 • Robert Putnam – socjolog
 • Helmut Schelsky – socjolog
 • William Wilson – socjolog
 • Masuda Yoneji – socjolog
 • Gordon C. Zahn 1918-2007 – amerykański socjolog
 • Jacek Tarkowski – polski socjolog
                                     

4. Ważne artykuły

W tym miejscu znajdują się artykuły, które przez członków projektu zostały uznane za ważne i nad którymi zamierzają oni pracować, aby doprowadzić je do lepszego stanu, a w dalszej perspektywie do formy medalowej.

Proponuję "zreformować" tę tabele aby były w niej hasła "kanoniczne". Przykuta dyskusja 13:03, 23 kwi 2008 CEST

                                     

5. Kategoryzacja artykułów

Wiele pojęć socjologicznych jest związanych z pewnymi dyscyplinami socjologicznymi lub z pewnymi teoriami. Niektóre jednak powinny zostać w głównej kategorii, gdyż są kluczowe we wszystkich dziedzinach, dyscyplinach, ujęciach teoretycznych. Poniżej można podawać propozycje kategoryzacji. Kategoryzacja artykułów, wraz z pojawianiem się nowych powinna być ciągle usprawniana.

Po prawej stronie aktualne znajduje się drzewko kategorii.

Nowy schemat kategorii artykułów socjologicznych można zaproponować na stronie: Wikiprojekt:Kategoryzacja/Socjologia.

                                     

6. Bibliografia weryfikowalność

W artykułach dobrze byłoby wstawiać odniesienia bibliograficzne, aby treści były dla czytelnika weryfikowalne. Można też dodawać bibliografię, na bazie której można by poszerzyć istniejące już artykuły.

Lista pozycji książkowych z dziedziny socjologii, będących w posiadaniu wikipedystów znajduje się na stronie: Wikipedia:Biblioteka/Socjologia

                                     

7. Lepsze artykuły

Na poniższej stronie wpisujemy hasła, które są jakościowo lepsze i ewentualnie miałyby szanse na uznanie ich jako dobrych lub medalowych

 • Wikiprojekt:Socjologia/Lepsze artykuły
                                     

8. Tłumaczenie artykułów

Niektóre pojęcia lepiej są opisane w obcojęzycznych Wikipediach. Poniżej można wpisywać propozycje haseł, z których treści można by przetłumaczyć oczywiście sprawdzając na ile są istotne z innych Wikipedii. Z obcojęzycznych Wikipedii warto byłoby też przenosić grafiki, o ile nie ma zastrzeżeń, co do ich licencji.

Artykuły z obcojęzycznych Wikipedii, można zaproponować na stronie Wikipedia:Wikiprojekt Socjologia/Tłumaczenie.

                                     

9. Przenoszenie haseł z kategorii do listy przeglądowej

W kategorii socjologia znajduje się sporo haseł, które powinny być też przeniesione na stronę Przegląd zagadnień z zakresu socjologii, w niektórych z nich, jeżeli sa są stubami, należałoby sprawdzić artykuły pod katem merytorycznym. Poniżej mozna zgłaszać artykuły, w których znajdują się informacje wymagające weryfikacji merytorycznej.

                                     

10. Ilustrowanie artykułów

Tu można zaproponowac formy ilustrowania artykułów.

 • Przydatna może być strona kategorii w Commons
 • Uwaga! nie używamy grafik z licencją fair use, ani grafik chronionych prawem autorskim.
                                     

11. Standardy artykułów

W niektórych przypadkach można zaproponować standaryzację artykułów dotyczących pewnych zjawisk czy struktur społecznych. Proponuję poniżej utworzyć listę proponowanych kategorii artykułów do zestandaryzowania, najlepiej z linkami do kategorii.

 • Wikipedia:Standardy artykułów/Kontrkultury - Kontrkultury
 • Wikipedia:Standardy artykułów/Ruchy społeczne - Ruchy społeczne
 • Wikipedia:Standardy artykułów/Narodowości - Narodowości
 • Wikipedia:Standardy artykułów/Rewolucje - Rewolucje
 • Wikipedia:Standardy artykułów/Ideologie - Ideologie - w tym i poprzednim przypadku standard może też chłodzić pokusy do POVu.
 • Wikipedia:Standardy artykułów/Organizacje - Organizacje - jest już ponad 30 podkategorii, więc można zastanowić się nad konkretnymi szablonami do konkretnych typów organizacji.
                                     

12. Martwe linki zewnętrzne

Na Wikipedii jest mnóstwo artykułów zawierających przestarzałe, nie działające odnośniki zewnętrzne. Bardzo często stanowią one źródła dla artykułów i wymagają pilnej naprawy! Pod poniższym linkiem znajduje się lista haseł zawierających martwe linki, z kategorii Socjologia oraz jej podkategorii:

 • Artykuły z kategorii "Socjologia" i podkategorii zawierające martwe linki

Ważne! Przed rozpoczęciem weryfikacji martwych linków, uważnie przeczytaj instrukcje, jak to robić!

                                     

13. Portal

Jednym z celów Wikiprojektu jest też opieka nad portalem socjologicznym. Portal:Socjologia to miejsce, w którym użytkownicy w łatwy sposób mogą odnaleźć interesujące ich zagadnienia z zakresu socjologii. Ze względu na to, że artykułów z zakresu socjologii ciągle przybywa, powinien być on co jakiś czas, najlepiej co miesiąc, aktualizowany.

                                     

14. Artykuł miesiąca

Na stronie Portal:Socjologia/Artykuł miesiąca Znajduje się aktualny artykuł miesiąca.

Jeżeli chcesz zaproponować artykuł na następny miesiąc, zrób to na stronie dyskusji. Wpierw jednak zajrzyj do archiwum, aby sprawdzić czy artykuł ten nie był już wybrany wcześniej.
                                     

15. Sylwetka miesiąca

Na stronie Portal:Socjologia/Sylwetka miesiąca Znajduje się aktualny biogram miesiąca.

Jeżeli chcesz zaproponować artykuł biograficzny na następny miesiąc, zrób to na stronie dyskusji. Wpierw zajrzyj do archiwum, aby sprawdzić czy sylwetka danego socjologa nie była już wybrana wcześniej.
                                     

16. Zalążek miesiąca

Na stronie Portal:Socjologia/Zalążek Znajduje się aktualny zalążek miesiąca.

Jeżeli chcesz zaproponować zalążek artykułu do rozbudowania na następny miesiąc, zrób to na stronie dyskusji. Wpierw oczywiście zajrzyj do archiwum, aby sprawdzić czy sylwetka danego socjologa nie była już wybrana wcześniej.
                                     

17. Nowe artykuły

Jeżeli napiszesz nowy artykuł, dodaj go na górę strony Portal:Socjologia/Ostatnio dodane. Jeżeli w nowo wprowadzonym do Wikipedii artykule z zakresu socjologii znajdziesz ciekawą informacje, dodaj ją na górę strony Portal:Socjologia/Ciekawostki, jednocześnie ciekawostkę z dołu strony przenieść do archiwum. Na tej stronie dobrze byłoby, gdyby było ciągle 3-5 ciekawych informacji z nowych artykułów.

Jeżeli chcesz sprawdzić, które artykuły ostatnio pojawiły się w kategorii socjologia, wejdź tutaj. Ponieważ część artykułów dodawanych jest do podkategorii, warto też zajrzeć na nowe zalążki. W obu przypadkach nowe strony oznaczone są literą N.
                                     

18. Do zrobienia

Dodatkowe boxy

O ile będzie możliwość ciągłego kontrolowania wydarzeń w świecie związanych z socjologią, można utworzyć box Aktualności - mogłyby tam być informacje o ostatnich konferencjach, zdarzeniach związanych z działalnością opisanych w Wikipedii socjologów itp.