Poprzednia

ⓘ Konstruktywizm (filozofia)
                                     

ⓘ Konstruktywizm (filozofia)

Konstruktywizm – metastanowisko – nazywane inaczej przez Nicolai Hartmanna "metafizyką od góry” lub "transcendentalnymi domkami z kart” – traktujące filozofię jako swobodny twór, który w oparciu o pewne, a priori lub intuicyjnie przyjęte tezy, dedukcyjnie wyprowadza z nich konsekwencje, dbając głównie o koherencję zdań. Celem działalności konstruktywisty jest swoista pojęciowa konstrukcja, często przybierająca postać systemu filozoficznego, gdzie poszczególne tezy wyprowadzane są jako nieuchronne konsekwencje niewielkiej liczby najogólniejszych zasad, do których dopasować należy badany przez ich pryzmat świat.

Za tak rozumiane konstruktywizmy uznać można np. systemy Hegla czy Leibniza.

                                     

1. Literatura

 • Nicolai Hartmann, Myśl filozoficzna i jej historia, Toruń 1994
 • Bolesław Jerzy Gawecki, Przygotowanie do filozofii, PAX, Warszawa 1964
 • Włodzimierz Zięba, Byt i recens, Biblioteka WSSG, Tyczyn bez daty wydania
                                     
 • konstruktywizm w sztuce konstruktywizm w architekturze konstruktywizm w filozofii konstruktywizm w socjologii konstruktywizm w stosunkach międzynarodowych
 • konstruktywizm stosunki międzynarodowe interakcjonizm symboliczny teoria aktora - sieci socjologia wiedzy socjologia nauki epistemologia filozofia nauki
 • zjawisk. Konstruktywizm w filozofii matematyki nawiązujący do dawnego konceptualizmu w sporze o uniwersalia obejmuje różne kierunki w filozofii matematyki
 • Finityzm nurt filozofii matematyki, będący skrajną odmianą konstruktywizmu Zwolennicy finityzmu uznają istnienie obiektów matematycznych o tyle, o ile
 • przedstawicieli konstruktywizmu w filozofii nauki. II wojna światowa jest wyraźną cezurą w kulturze polskiej, również w rozwoju polskiej filozofii W trakcie
 • etykę gospodarczą oraz filozofię gospodarowania. 2005: Kapitał społeczny jako kategoria socjoekonomiczna 2009: Konstruktywizm społeczny nowe teoretyczne
 • Filozofia analityczna nurt filozofii który zrodził się na przełomie XIX i XX wieku jako protest przeciwko filozofii postheglowskiej. Analizę, najogólniej
 • relacji między ludźmi a przedmiotami np. teoria aktora - sieci filozofia nauki konstruktywizm społeczny studia nad nauką i techniką Paweł Rybicki: Elementy
 • marazm antropocenu, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. Horyzonty konstruktywizmu Inspiracje, perspektywy, przyszłość, red. naukowa Ewa Bińczyk, Aleksandra
 • Wydawnictwo Naukowe UMK, 2014, ISBN 978 - 83 - 231 - 3348 - 3 Horyzonty konstruktywizmu Inspiracje, perspektywy, przyszłość, red. naukowa Ewa Bińczyk, Aleksandra
 • Russell Alfred North Whitehead Nicolas Bourbaki intuicjonizm finityzm konstruktywizm Ciesielski i Pogoda 2015 s. 241. Krzysztof Ciesielski, Zdzisław Pogoda: