Poprzednia

ⓘ Dewiacja kompasu
Dewiacja kompasu
                                     

ⓘ Dewiacja kompasu

Dewiacja kompasu – różnica między kursem kompasowym a kursem magnetycznym wyrażona w stopniach. Spowodowana zakłóceniem ziemskiego pola magnetycznego przez obiekty znajdujące się w pobliżu kompasu magnetycznego np.: stalowy kadłub statku indukuje własne pole magnetyczne, ładunek i jego rozmieszczenie, ułożenie ruchomych urządzeń statku, zakłócające wskazanie kompasu magnetycznego.

Na każdym statku istnieje tabela dewiacji, w której wypisane są dewiacje dla kursów różniących się o 10 stopni. Obowiązkiem oficerów wachtowych jest kontrola i aktualizacja tabeli dewiacji. Czynność ta powinna być wykonana:

 • po kolizji z innym statkiem,
 • po przewozie rudy żelaza lub złomu,
 • po pożarze na statku,
 • po wejściu statku na mieliznę,
 • co najmniej raz do roku.
 • po postoju statku w stoczni, jeśli były na nim wykonywane prace spawalnicze,
 • dla statku nowo zbudowanego,

Kiedy statek jest w drodze dewiację kontroluje się na przykład porównując namiar na wschodzące słońce z namiarem odczytanym ze specjalnych tablic dla danej długości geograficznej. Do określenia dewiacji można także skorzystać z metody namierzania na daleki obiekt lub nabieżnik tudzież wachlarz nabieżników. Otrzymana poprawka nazywana jest całkowitą i odejmując od niej wartość deklinacji można obliczyć dewiację.

                                     
 • Dewiacja kompasu Dewiacja społeczna Dewiacja seksualna dawna nazwa parafilii seksualnej Dewiacja częstotliwości aberracja anomalia zboczenie
 • Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego polega na przeciwdziałaniu siłom magnetyzmu okrętowego w miejscu zamontowania kompasu przez umieszczenie w pobliżu
 • Całkowita poprawka - poprawka wskazań kompasu magnetycznego o deklinację magnetyczną i dewiację kompasu W wyniku korekty KK o wartość cp otrzymujemy wartość
 • kurs kompasowy cp całkowita poprawka, deklinacja magnetyczna, dewiacja kompasu KR kurs rzeczywisty α dryf poprawka na wiatr KDw kąt drogi po
 • się określaniem dewiacji kompasu magnetycznego i kompensowaniem jej w celu zmniejszenia wpływu pól magnetycznych okrętu statku na kompas a co z tym związane
 • kurs kompasowy cp - całkowita poprawka, deklinacja magnetyczna, dewiacja kompasu KR - kurs rzeczywisty pw - poprawka na wiatr, zob. dryf KDW - kąt drogi
 • znajdujące się w pobliżu kompasu na przykład stalowy kadłub statku mogą zakłócać jego wskazania patrz: dewiacja kompasu Pierwsza wzmianka o użyciu
 • kurs kompasowy cp - całkowita poprawka, deklinacja magnetyczna, dewiacja kompasu KR - kurs rzeczywisty pw - poprawka na wiatr, zob. dryf KDW - kąt drogi
 • żeglarstwie przy kompensacji dewiacji kompasu magnetycznego. Wyznacza on natężenie pola magnetycznego odchylającego igłę kompasu od kierunku południka.
 • naturalnego ziemskiego pola magnetycznego. Ziemskie pole magnetyczne inklinacja magnetyczna aklina dewiacja kompasu geografia, nawigacja, żeglarstwo
 • nawigacyjnego lub postument dla takiego znaku jako miejsce do określania dewiacji kompasu magnetycznego, tzw. dalba dewiacyjna mniejsze jednostki pływające
 • Kompensacja psychologia Kompensacja rolnictwo w technice Kompensacja dewiacji kompasu magnetycznego busoli Kompensacja ekspozycji Kompensacja konstrukcyjna