Poprzednia

ⓘ Produkt narodowy netto
Produkt narodowy netto
                                     

ⓘ Produkt narodowy netto

Produkt narodowy netto, PNN – strumień dochodów czynników produkcji uzyskanych przez narodowe czynniki produkcji we wszystkich krajach, w których czynniki te były angażowane w proces produkcyjny.

Produkt narodowy netto w cenach rynkowych ang. net national product in market prices to produkt narodowy brutto pomniejszony o amortyzację.

Produkt narodowy netto w cenach rynkowych pomniejszony o sumę podatków pośrednich nakładanych przez państwo oraz powiększony o kwotę subsydiów stanowi Produkt narodowy netto w cenach czynników produkcji ang. net national product at factor cost, zwany również dochodem narodowym jest on równy sumie wynagrodzeń właścicieli czynników produkcji będących obywatelami kraju.