Poprzednia

ⓘ Kategoria:Geologia regionalna Polski
                                               

Antyklinorium środkowopolskie

Antyklinorium środkowopolskie, wał środkowopolski, antyklinorium śródpolskie − jednostka geologiczna w środkowej Polsce, rozciągające się z północnego zachodu na południowy wschód, od Pomorza do Małopolski. Antyklinorium środkowopolskie jest jedną z ważniejszych jednostek geologicznych w Polsce. Jej szerokość wynosi ok. 50 km, a długość ok. 1000 km. Dzieli się na cztery części: wał pomorski, wał kujawski, wał kutnowski i mezozoiczne obrzeżenie Gór Świętokrzyskich. Wg autorów Regionalizacji tektonicznej Polski jednostka ta nazywa się antyklinorium śródpolskie i dzieli się na trzy segmenty: ...

                                               

Blok dolnośląski

Blok dolnośląski − jednostka geologiczna w południowo-zachodniej Polsce. Blok dolnośląski jest najdalej na północ wysuniętą częścią Masywu Czeskiego. Składa się z dwóch mniejszych bloków − bloku przedsudeckiego i bloku sudeckiego Sudetów, oddzielonych sudeckim uskokiem brzeżnym. Od północy graniczy z blokiem południowowielkopolskim i leżącą na nim monokliną przedsudecką oraz monokliną śląsko-krakowską linią uskoku środkowej Odry; od zachodu z perykliną Żar; od wschodu ze strefą śląsko-morawską. Na południowym zachodzie obcina go uskok górnej Łaby. Geograficznie obejmuje Sudety, Przedgórze ...

                                               

Blok górnośląski

Blok górnośląski − jednostka geologiczna położona na południu Polski, południowo-wschodni fragment paleozoicznej platformy zachodnioeuropejskiej. Jest to jednostka głębokiego podłoża, zalegająca pod zapadliskiem górnośląskim, znana jedynie z badań geofizycznych i głębokich wierceń. Zbudowany jest ze skał metamorficznych i magmowych wieku prekambryjskiego oraz zalegających wyżej skał osadowych starszego paleozoiku. Od zachodu graniczy z blokiem dolnośląskim, od północnego zachodu z blokiem południowowielkopolskim, północnego od wschodu z blokiem małopolskim, na południowym zachodzie z bloki ...

                                               

Blok małopolski

Blok małopolski − jednostka geologiczna położona w południowo-wschodniej Polsce oraz na zachodniej Ukrainie, fragment paleozoicznej platformy zachodnioeuropejskiej. Jest to jednostka głębokiego podłoża, zalegająca pod zapadliskiem górnośląskim, znana jedynie z badań geofizycznych i głębokich wierceń. Zbudowany jest ze skał metamorficznych i magmowych wieku prekambryjskiego oraz zalegających wyżej skał osadowych starszego paleozoiku. Od północnego wschodu graniczy z pasmem fałdowym Gór Świętokrzyskich, a od południowego zachodu z blokiem górnośląskim. Granicę między blokiem małopolskim a gó ...

                                               

Blok południowowielkopolski

Blok południowowielkopolski − jednostka geologiczna w południowo-zachodniej i środkowo-zachodniej Polsce będąca fragmentem platformy zachodnioeuropejskiej.

                                               

Blok przedsudecki

Blok przedsudecki – jednostka geologiczna w południowo-zachodniej Polsce, północna część bloku dolnośląskiego. Od południa graniczy z Sudetami linią uskoku sudeckiego brzeżnego; od północy z monokliną przedsudecką i monokliną śląsko-krakowską linią uskoku środkowej Odry; od zachodu graniczy z perykliną Żar; od wschodu ze strefą śląsko-morawską. Składa się z dwóch pięter strukturalnych. Starsze zbudowane jest ze skał metamorficznych i magmowych. Przykrywa je częściowo młodsze piętro zbudowane ze skał osadowych wieku od permu do plejstocenu, których miąższość rośnie ku północy. Charakteryzuj ...