Poprzednia

ⓘ Konkluzja
                                     

ⓘ Konkluzja

W każdym rozumowaniu odnaleźć można następujące elementy: racja i następstwo, przesłanka i konkluzja.

Zdanie "A” jest racją zdania "B”, zaś zdanie "B” jest następstwem zdania "A”, wtedy, gdy prawdziwość zdania "A” jest gwarancją prawdziwości zdania "B”.

Zdanie stanowiące podstawę do uznania wyprowadzenia innego zdania nazywa się przesłanką rozumowania, a zdanie uznane wyprowadzone na podstawie przesłanki rozumowania nazywa się konkluzją wnioskiem rozumowania wyprowadzania.

Układ przynajmniej dwóch zdań powiązanych ze sobą jako przesłanki i konkluzje, racje i następstwa nazywany jest rozumowaniem w sensie logicznym. inaczej: wniosek w konsekwencji