Poprzednia

ⓘ Modelowanie procesów biznesowych
Modelowanie procesów biznesowych
                                     

ⓘ Modelowanie procesów biznesowych

Modelowanie procesów biznesowych – jest to zbiór czynności wykonywanych przez analityków procesów biznesowych w przedsiębiorstwie. Modelowanie procesów ma na celu ustalenie w jaki sposób działa dana organizacja i może służyć do określenia docelowego sposobu postępowania.

Modelowanie, jak sama nazwa wskazuje, służy przedstawieniu modelu procesu, czyli uporządkowanemu opisowi procesu najczęściej graficznemu. Z modelu procesu można wywnioskować przebieg i kolejność wykonywania poszczególnych kroków w procesie.

Modelowanie jest często utożsamiane z mapowaniem procesów. Pojęcia te nie są tożsame. Mapa pokazuje jedyne relacje pomiędzy procesami/obiektami w procesie, podczas gdy model pokazuje przebieg. Obecnie najpopularniejszą notacją do modelowania jest BPMN.