Poprzednia

ⓘ Współczynnik przepięć
                                     

ⓘ Współczynnik przepięć

Współczynnik przepięć {\displaystyle } – zazwyczaj stosunek najwyższej wartości chwilowej napięcia przepięcia do określonego poziomu napięcia odniesienia. Przyjęty poziom odniesienia zależy m.in. od czasu i miejsca wystąpienia przepięcia. Można więc za nie przyjąć wartość maksymalną napięcia znamionowego, najwyższe dopuszczalne napięcie robocze lub odpowiednie napięcie fazowe. Współczynnik przepięć jest miarą wartości przepięć.

Określany jest następującą zależnością:

k p = U n p U r m ′, {\displaystyle k_{p}={\frac {U_{np}}{U_{rm}^{}}},}

gdzie:

U n p {\displaystyle U_{np}} – amplituda napięcia przepięcia, U r m ′ {\displaystyle U_{rm}^{}} – najwyższe napięcie robocze urządzenia.

Natomiast w przypadku urządzeń elektroenergetycznych trójfazowych, gdzie napięcie U r m ′ {\displaystyle U_{rm}^{}} określone jest jako międzyprzewodowe, a napięcie przepięcia jako fazowe, wzór na współczynnik przepięć przyjmuje następującą postać:

k p = 3 U n p 2 U r m. {\displaystyle k_{p}={\frac.}

Współczynnik przepięć przyjmuje różne wartości w zależności od rodzaju przepięcia, rodzaju urządzenia, a także miejsca, w którym wystąpiło przepięcie. Podobnie jak wartość napięcia przepięcia, tak też i dokładna wartość współczynnika przepięć podlega ocenie probabilistycznej, gdyż wpływające na niego zjawiska mają charakter losowy.

W praktyce na jego wartość można wpłynąć dobierając wystarczająco wytrzymałą izolację. Im większe jest napięcie znamionowe urządzenia, a tym samym koszt jego izolacji odpowiednio duży powinno się dążyć do jak największego i możliwego ograniczenia współczynnika przepięć. Przy najwyższych napięciach jego wartość powinna być mniejsza od 2.

                                     
  • elektroniczne nie odtwarzają dokładnie występujących opóźnień czasowych, drgań i przepięć Biorąc pod uwagę cechy użytkowe oraz różnice konstrukcyjne przetworniki
  • uziemiony, aby zabezpieczyć urządzenia wtórne na wypadek wystąpienia znacznych przepięć np. przy przebiciu izolacji między obwodem pierwotnym i wtórnym. Układy

Użytkownicy również szukali:

przepięcie,

...
...
...