Poprzednia

★ Wydział Prawa Uniwersytetu LwowskiegoWydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego
                                     

★ Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego

Wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego został założony w 1784 roku wraz z pojawieniem uniwersytetu Lwowskiego.

Występował jako polskiego centrum nauki prawa w okresie Ii rzeczypospolitej, aż do ii wojny światowej w 1939 roku. 1939 jest jednym z wydziałów w strukturze uniwersytetu lwowskiego. Iwan Franko w latach 1919-1939 uniwersytet Jana Kazimierza.

Biuro oddziału znajduje się w budynku głównym uniwersytetu Lwowskiego, ul. Uniwersytecka 1. Przed ii wojną siedziba wydział uniwersytetu Jana Kazimierza był na ulicy Mickiewicza 5A.

                                     

1. Struktura. (Structure)

W Drugiej Rzeczypospolitej, było kilka instytucji naukowych do odpowiednich służb.

W 1919 roku, przewidzianych w budżecie zostały 27 katedr, z których 14 wakowało podane przez niego zastępca profesora. W roku szkolnym 1922 / 1923, wydziału przeznaczył 25 rad prostych i 3 niezwykłe, mało kto pozostały niespełnione. W roku szkolnym 1938 / 1939 na wydziale było 16 akademickich, instytutów i wydziału pracowali studia specjalistyczne: dyplomatyczne, ekonomiczne i administracyjno-skarb państwa. On jest również Prawem lotnictwa, który zorganizował i prowadził je profesor Tadeusz Bigot.

Wśród wykładowców byli:

 • Oswald Бальцер – rektor uniwersytetu Lwowskiego, profesor polskiego prawa prywatnego i historii prawa polskiego, dyrektor Narodowego archiwum aktów miasta i Ziemi We Lwowie.
 • Przemysław Dąbkowski, trzy razy-dziekan wydziału prawa uniwersytetu Lwowskiego, opracował pierwszy nowoczesny syntezę historii polskich cywilnego, prawa prywatnego Rosji, 1910-1911, 2 tomy, praca ta była przez długi czas tylko syntetyczne opracowanie tego tematu.
 • Alfred Halban – rektor uniwersytetu Lwowskiego.
 • W dziedzinie historii prawa.
 • Leon Halban – autor Religia w Trzeciej Rzeszy w 1936 roku i mistyczne podstawy narodowego socjalizmu w 1946 roku w innej pracy wskazuje na podwójną korzenie nazizmu, jak będąc w opozycji do katolicyzmu i racjonalizm.
 • W prawie kanonicznym. (In an almost canonical)
 • Leszek Winowski – prorektor wydziału prawa uniwersytetu Wrocławskiego i uniwersytetu katolickiego w Lublinie.
 • Władysław Abraham, rektor uniwersytetu Lwowskiego, zorganizował badania w archiwach Watykanu na źródła związane z Polską. Uczestniczyła w komisji ministrów do przygotowania projektu umowy między Rzecząpospolitą Polską i stolicą apostolską, był jednym z założycieli prawa rosyjskiego łóżko.
 • Wacław Osuchowski, kierownik katedry prawa rzymskiego uniwersytetu Lwowskiego.
 • Piniński Leon – rektor uniwersytetu Lwowskiego, dyplomata, kolekcjoner i historyk sztuki.
 • W rzymskim prawie. (In Roman law)
 • Stanisław Старжински – rektor uniwersytetu Lwowskiego, pierwszym w historii polskim prawem, kierownik działu niezależnych politycznych konstytucyjnego prawa na ziemiach polskich, został zbudowany w 1909 roku. za rozszerzenie autonomii w ramach ustawy, która nosi jego imię Lex Старжински, brał udział w opracowywaniu Konstytucji dla Polski oświadczyła autorski projekt reformy Konstytucji. W II RP ma zasłużoną reputację najbardziej wybitnych ekspertów z zakresu prawa konstytucyjnego, opublikował kilka podstawowych prac z zakresu prawa konstytucyjnego.
 • W prawie konstytucyjnym. (In constitutional law)
 • Wereszczyński Antoni – rektor politechniki Lwowskiej.
 • W dziedzinie prawa karnego.
 • Andrzej Makarewicz – autor polskiej kodyfikacji prawa karnego – kodeksu Karnego z 1932 roku, która w doktrynie jak Makarewicza kod.
 • W dziedzinie prawa cywilnego.
 • Ernest w – Wice-prezydent europejskiej Komisji Kodyfikacyjnej RP, założyciel lwowskiej szkoły prawa prywatnego.
 • Roman Zbigniew Piotrowski-naukowiec prawa handlowego i międzynarodowego.
 • W dziedzinie prawa handlowego.
 • Aleksander Dolinskij – rektor Wyższej szkoły handlu zagranicznego, szef prawa handlowego komisji Kodyfikacyjnej RP.
 • Morris Allerhanda – członek komisji Kodyfikacyjnej RP i trybunał stanu.
 • Kamil Stefko – członek komisji Kodyfikacyjnej ii RP i trybunału Konstytucyjnego.
 • W obszarze cywilnym. (In the field of civil procedure)
 • Głąbiński Stanisław – rektor uniwersytetu Lwowskiego, wice-ii RP.
 • W obszarze ekonomii społecznej.
 • Józef Buzek – ekspert delegacji polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku, zaniepokojony gospodarczych, dyrektor Głównego urzędu statystycznego w Warszawie, autor projektu nowej Konstytucji.
 • W dziedzinie statystyki i administracji.
 • Tadeusz Piłat – rektor uniwersytetu Lwowskiego, przygotowuje projekt reformy administracyjnej.
                                     

2. Dziekanów polski. (Deans Polish)

 • 1929-1930: profesor Roman Longchamp de Bérier.
 • 1880-1881: Profesor Tadeusz Piłat.
 • 1900-1901: Profesor Tadeusz Piłat.
 • 1922-1923: Profesor Zbigniew Паздро.
 • 1886-1887: Profesor Leon Biliński.
 • 1923-1924: profesor Roman Longchamp de Bérier.
 • 1885: Profesor Edward Риттнер.
 • 1931-1932: profesor Roman Longchamp de Bérier.
 • 1890-1891: Profesor Leonard Piętak.
 • 1934-1937: Profesor Ludwik Ehrlich.
 • 1879-1880: Profesor Edward Риттнер.
 • 1861-1862: Profesor Józafat Zielonacki.
 • 1918-1919: Profesor Stanisław Старжински.
 • 1932-1934: Profesor Zbigniew Паздро.
 • 1878-1879: Profesor Leonard Piętak.
 • 1883-1884: Profesor Leonard Piętak.
 • 1924-1925: Profesor Zbigniew Паздро.
 • 1884-1885: Profesor Tadeusz Piłat.
 • 1882-1883: Profesor Leon Biliński.
 • 1876-1877: Profesor Leon Biliński.
 • 1897-1898: Profesor Władysław Ochenkowski.
 • 1895-1896: Profesor Stanisław Старжински.
 • 1889-1890: profesor Stanisław Głąbiński.
 • 1916-1917: Profesor Józef Buzek.
 • 1937-1939: profesor Kazimierz Przybyłowski po raz trzeci wybrany na przełomie czerwca / lipca 1939 roku.
                                     

3. Bibliografia, przypisy, wykaz literatury. (Bibliography, footnotes, references)

 • Adam Pana wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1945, 2004 rok, Lwów, Lwowski instytut, Warszawa numer ISSN 1230-0829.
 • Akademia Przygoda. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, pod redakcją Adama Pana, Kraków 2015, wyd. 2, Kraków 2017.
 • Adam Pana, prawa prywatnego na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa, 2009.
 • Adam Pana, wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego w okresie Drugiej Rzeczypospolitej ii wojny światowej. Poszczególne pytania "prace komisji historii nauki PAU", tom X, 2010 r., s. 111-152.
 • Oficjalna strona internetowa wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego.
 • Adam Pana, Lwów dyplomatycznej szkoły. Eseje z historii dyplomatycznych badań na wydziale prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (1930-1939, "polskie dyplomatyczne review", 2006, vol. 6, vol. 5 33.
 • Adam Pana, kurs prawa lotniczego przy wydziale prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie w 1936 – 1939 "Rocznik Lwów" w 2006 roku.
 • Renata Wiaderna-Kuśnierz, prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym 1918-1939, Toruń wyd. Rok 2015, Ed. Drugi 2017.
 • Adam Pana, wydział prawa uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939-1946, Lubelskie 2006.
 • Stycznia Draus: na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie 1918-1946. Portret peryferyjnych uczelni. Kraków: księgarnia naukowa, 2007, s. 35-36. ИСБН 978-83-7188-964-6.

Użytkownicy również szukali:

Uniwersytetu, Prawa, Lwowskiego, Wydzia, Wydzia Prawa Uniwersytetu Lwowskiego, wydział prawa uniwersytetu lwowskiego,

...

Wielojęzycznym słowniku

Tłumaczenie

Uniwersytet Lwowski Encyklopedia PWN źródło wiarygodnej i.

Nic o prawie konstytucyjnym, ale o tym, że Uniwersytet Lwowski w związku z rozwo A. Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946. Grzegorz Nancka, Prawo rzymskie w pracach Marcelego. Tytuł, Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919–1939. Autor, Mikołaj Tarkowski. Recenzent, prof. zw. dr. hab.


Fundatorzy Instytut Allerhanda.

Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 1946. Recenzowane opracowanie skupia się w szczególności na nauczaniu prawa prywatnego,. IN MEMORIA SERVARI Renata Wiaderna Kuśnierz ZAGRANICZNE. WSAiZ Współorganizatorzy: WSAiZ, Wydział Prawa Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie. Uczestnicy: pracownicy naukowi Uniwersytetu Lwowskiego, WSAiZ,. Nauka prawa konstytucyjnego w Drugiej Rzeczypospolitej ze. Prof. dr hab. Kazimierz Orzechowski. Adam Redzik, Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 1946. Recenzja książki Adama Redzika, Wydział Prawa.


Uniwersytet Lwowski S.

Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia dziejów Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w tym trudnym pod względem źródłowym okresie z uwzględnieniem. Uniwersytet w Białymstoku Wydział Prawa UwB. Ukraina: Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki. Ukraina: Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy. Следующая Войти Настройки. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie II edycja monografii. Wie Adama Redzika Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie1 oraz Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 19452,. Juliusz Makarewicz o metodzie prowadzenia wykładu z prawa karne. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego – utworzony został 1784 wraz z powstaniem Uniwersytetu Lwowskiego. Działał jako polski ośrodek nauki prawa w okresie.

LP JEDNOSTKA KRAJ INSTYTUCJA 1 Wydział Biologii i Umcs.

Adam Redzik: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 1946. Autorzy. rec. Józef Gurgul emerytowany prokurator Ministerstwa Sprawiedliwości. Studium Ekonomiczno Administracyjne na Wydziale Prawa. 1805 Uniwersytet Lwowski przekształcono w liceum wyższy zakład naukowy z wydziałami: pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Tylko we Lwowie! Orzecznictwo Ga. Wydział Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie dalej: UJK był najsilniejszym naukowym centrum myśli jurydycznej w Polsce międzywojennej. Wrocławsko Lwowskie Zeszyty Prawnicze 9 Wydawnictwo. Źródłowych oraz nawiązanie szerszej współpracy naukowej z pracownikami Wydziału Prawa, a także Wydziału Historii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im.


Edukacja Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Gdański.

Wydział Prawa: Uniwersytet w Pilznie. 56. Wydział Ekonomiczny Wydział Geografii Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki. Pracownicy Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego UKW. Raz pierwszy szczegółowo zaprezentował polskiemu czytelnikowi dzieje Wydziału. Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w okresach okupacji sowieckiej i niemieckiej. Rosmarin Seweryn Virtual Shtetl. Doktor hab. nauk prawnych, profesor nadzwyczajny, Uniwersytet Warszawski ‪Cited by 434‬ Wydżiał Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1936 1946.

3 97H.pdf Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii.

Trwająca już czwarty rok wojna okrutnie obeszła się z lwowskim środowiskiem naukowym, skupio Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza. Lwów Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie Uniwersytet Lwowski Lwów Ukraina Uniwersytet historia szkolnictwo wyższe. SPIS TREŚCI – Academia Militans. Uniwersytet Jana Kazimierza. Aleksander Nadraha rozpoczął studia na Wydziale Prawa lwowskiego uniwersytetu zwanego wówczas józefińskim. Większość kadry stanowili tam. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Szkoła KUL. Iwana Franki we Lwowie, Lwowskim Instytutem Prawniczym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ukrainy obecnie Lwowski Państwowy Uniwersytet. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach. Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana. Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009, passim Idem, Wydział Prawa Uniwersytetu. Lwowskiego w latach 1939 1946,.


Poziom statystyki polskiej w Galicji na początku XX w.

Strony w kategorii Absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Poniżej wyświetlono 104 spośród wszystkich 104 stron tej kategorii. WYDZIAŁ PRAWA UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO Niska cena. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL 2006, ​ISBN 83 7306 254 8​. Zarys historii samorządu adwokackiego.


Stara Szuflada Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach.

2018 r. upłynęło 150 lat od urodzin profesora Wydziału Prawa Uniwersytetu gdy postanowił złożyć na Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego podanie o. Wydział prawa Uniwersytetu Lwowskiego Adam Redzik 50.00 zł. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 1946 Adam Redzik opis książki: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego stanowi. Kronika Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie za rok szkolny. Poprzednie kompleksowe opracowanie dziejów Uniwersytetu Lwowskiego powstało w 1894 r. Została napisana przez specjalistów w Rozdział III Wydział Prawa.


Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego – pedia pl mirror.

Prawa człowieka VS Human Security. Wydział Stosunków Międzynarodowych Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I. Franki, Lwów, ul. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie wersja kolorowa Adam. Część I. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie w przeddzień wybuchu wojny 19. 1. Wydział Prawa w strukturze uniwersytetu władze uniwersyteckie i. Wydział prawa uniwersytetu lwowskiego w latach 1939 1945. Wydział Prawa i Administracji. Konstytucjonaliści uczestnikami forum ekspertów na Uniwersytecie Lwowskim. Szczegóły: Kategoria: Działalność.

CZYSTKA NA UCZELNIACH.

Siedziba wydziału znajduje się w gmachu głównym Uniwersytetu Lwowskiego przy ul. Uniwersyteckiej 1. Przed II wojną światową siedziba Wydziału Prawa. WYDZIAŁ PRAWA UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO W OKRESIE. Wydział prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie był prawdopodobnie Rozdział VIII Uniwersytet Lwowski w latach 1939 1946. Prawo karne wczoraj i dziś Wydział Prawa i Administracji. Znawca prawa pracy bratanek Salomona B. i kuzyn Martina B. Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił na wydziale prawa uniwersytetu lwowskiego,.


Międzynarodowa konferencja naukowa Wschodni wymiar Unii.

Na tyłach Pałacu Sprawiedliwości obecnie Uniwersytet Lwowski znajduje się gmach dawnego klasztoru karmelitów trzewiczkowych. Karmelici osiedli we Lwowie w. Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach Adam Redzik. Redzik A., Prawo prywatne na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, Warszawa 2009. Redzik A., Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939 1946,. Maurycy Allerhand 1868–1942 – w 150 lecie urodzin Wydanie 7. W rodzinie znanego adwokata lwowskiego. W 1930 r. podjął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Ukończył je w 1935 r.

Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1939–1946.

POLSKA AKADEMIA UMIEJĘ TNOŚ CI Tom X PRACE KOMISJI HISTORII NAUKI PAU 2010 Adam REDZIK WYDZIAŁ PRAWA UNIWERSYTETU LWOWSKIEGO W OKRESIE DRUGIEJ. Absolwenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Lwowskiego Fakty w. WYDZIAŁ PRAWA – ADAM REDZIK. 1. Początki nauczania prawa w Akademii Lwowskiej. 2. Na Uniwersytecie Józefińskim 1784 1805 i w Liceum. Adam Redzik: Wydział Prawa Uniwersytetu Lwowskiego w latach. Drugie, limitowane wydanie historii Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1661 1946 r. Jest to pierwsza od 1894 r. próba Rozdział III Wydział Prawa.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →