Poprzednia

ⓘ Order Ecce Homo
                                     

ⓘ Order Ecce Homo

Order Ecce Homo – polskie odznaczenie niepaństwowe, przeznaczone dla tych, którzy swą działalnością dowodzą prawdziwości słów: "człowiek to brzmi dumnie”.

                                     

1. Historia

Order Ecce Homo został ustanowiony 1 września 1997 i jest przeznaczony dla osób, które wbrew wszelkim przeciwnościom, poprzez konsekwentną działalność dają świadectwo bezinteresownej miłości bliźniego.

Odznaczenie przyznawane jest po to, by docenić wszystkich tych, którzy działają na rzecz innych. Otrzymują je osoby nieskazitelne, uczulone na krzywdę i dające świadectwo wielkiej miłości drugiego człowieka.

Projektantami Orderu Ecce Homo są Roman Pawlas i Dariusz Walczak.

W dniu 7 czerwca 2017 roku zapadła decyzja o bezterminowym zawieszeniu działalności Kapituły Orderu ze względu na zdekompletowanie pierwotnego składu Kapituły Orderu z prawem jej wznowienia w stosownych okolicznościach.

                                     

2. Opis odznaki

Odznakę orderową stanowi równoramienny krzyż grecki, laskowany o wymiarach 40 × 40 mm. Ramiona krzyża na awersie pokryte są białą emalią. Pośrodku krzyża nałożona jest biała, czteropłatkowa lilia, ułożona tak, że jej płatki znajdują się między ramionami krzyża. Na środku lilii nałożone jest złote serce. Na pionowym ramieniu krzyża znajduje się napis: ECCE u góry HOMO u dołu. Na rewersie u dołu krzyża wybity jest numer egzemplarza. Krzyż zawieszony jest na cieniowanej wstążce orderowej w kolorze błękitnym o szerokości 40 mm. Order nosi się na szyi.

                                     

3. Zasady nadawania

Kandydatury do odznaczenia Orderem Ecce Homo mogą zgłaszać wszyscy członkowie Kapituły, jak również wszelkie instytucje i osoby prawne wraz z wyczerpującym uzasadnieniem kandydatury.

Na straży honoru Orderu Ecce Homo stoi Kapituła w składzie:

 • abp prof. dr hab. Grzegorz Ryś – teolog i historyk, pisarz i publicysta, arcybiskup metropolita łódzki.
 • Anna Dymna – aktorka teatralna i filmowa, pedagog, założycielka Fundacji "Mimo wszystko”, odznaczona Orderem w 2005 roku,
 • Ewa Błaszczyk – aktorka filmowa i teatralna, działaczka społeczna, założycielka Fundacji "Akogo?” odznaczona Orderem w 2007 roku,
 • prof. zw. dr hab. Józef Lipiec – filozof, fenomenolog, prof. filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Dariusz Walczak – kanclerz Kapituły, specjalista rehabilitacji, nauczyciel.
 • Roman Pawlas – sekretarz Kapituły, teolog ewangelicki, były duchowny,

Pierwszy skład Kapituły tworzyli:

 • prof. zw. dr hab. Zofia Zdybicka – zakonnica, urszulanka, filozof, pedagog, religioznawca, emerytowany prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie,
 • prof. zw. dr hab. Jan K. Ostrowski – historyk sztuki, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu,
 • prof. zw. dr hab. Józef Lipiec – filozof, fenomenolog, prof. filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 • Roman Pawlas – sekretarz Kapituły, teolog ewangelicki, były duchowny,
 • Dariusz Walczak – kanclerz Kapituły, specjalista rehabilitacji, nauczyciel.

Decyzją Kapituły Orderu z 15 stycznia 2002 powołano Kustosza Orderu w osobie urzędującego Prezydenta miasta Tomaszowa Mazowieckiego. Aktualnie tę funkcję sprawuje Marcin Witko.

Arbitrzy Kapituły Orderu Ecce Homo pełnią funkcje dożywotnio. Decyzje o przyznaniu Orderu Ecce Homo zapadają jednogłośnie przy obecności większości arbitrów Kapituły, są suwerenne i nie podlegają apelacji. Tradycją stało się, że Kapituła swe posiedzenia odbywa w Zamku Królewskim na Wawelu w Krakowie.

Od początku istnienia orderu wyróżnienia wręczane są w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych w Tomaszowie Mazowieckim.

Akt dekoracji Orderem Ecce Homo zawsze ma szczególnie uroczysty i podniosły charakter. Uroczystości służą przybliżeniu sylwetek osób wyróżnionych oraz dorobku będącego uzasadnieniem wyróżnienia. Jest to również okazja do prezentacji tego, co piękne i wzniosłe w dorobku kultury światowej. Programy imprez wypełniają spotkania i dyskusje z wyróżnionymi, wystawy oraz koncerty.

Wśród osób uhonorowanych Orderem Ecce Homo znaleźli się działacze społeczni i charytatywni, działacze sportowi, pedagodzy, duszpasterze, pisarze, kompozytorzy, poeci i animatorzy kultury.                                     

4. Odznaczeni

1998

 • Katarzyna Liszcz i Krzysztof Liszcz z Torunia – założyciele fundacji "Daj Szansę”
 • Maria Therese Wolff z mężem z Brukseli – flamandzcy działacze charytatywni
 • Janina Ochojska z Warszawy – prezes Polskiej Akcji Humanitarnej
 • Janina Pilch z Ustronia – pedagog i działaczka diakonijna Ewangelickiego Stowarzyszenia "Maria-Marta”

1999

 • ks. Jan Twardowski z Warszawy – duszpasterz, poeta
 • ks. pastor Edgar Schoen z Saarbrücken RFN – duszpasterz, działacz charytatywny
 • Julian Kawalec z Krakowa – prozaik, publicysta i poeta.
 • Jerzy Turowicz z Krakowa – publicysta, redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego”
 • Sue Ryder z Londynu – Par Anglii, działaczka charytatywna

2000

 • ks. kard. Kazimierz Świątek z Pińska Białoruś – zwierzchnik kościoła rzymskokatolickiego na Białorusi
 • Hans Samhaber z St. Marienkirchen Austria – pedagog, działacz oświatowy
 • Tadeusz Różewicz z Wrocławia – poeta, prozaik, dramaturg i scenarzysta
 • Jan Cornelius de Kreuj z Roterdamu Holandia – działacz charytatywny i kulturalny
 • Henryk Mikołaj Górecki z Katowic – kompozytor, pedagog
 • Maria Kwaśniewska-Maleszewska z Warszawy – działaczka charytatywna i społeczna środowisk sportowych

2001

 • Hanna Krall z Warszawy – dziennikarka, pisarka
 • Tenzin Gjaco, XIV Dalajlama – duchowy i polityczny przywódca Tybetańczyków
 • Jan Paweł II z Watykanu – zwierzchnik Kościoła katolickiego
 • Jacek Kuroń z Warszawy – działacz społeczny i niepodległościowy
 • Ks. Jürgen Köhler z Hamburga Niemcy – działacz na rzecz pokoju, założyciel muzeum faszystowskiego Obozu w Neuengamme

2002

 • Tadeusz Mazowiecki z Warszawy – publicysta, działacz społeczny i polityk, komisarz ONZ w byłej, ostatni premier PRL i pierwszy premier III Rzeczypospolitej
 • Stefan Stuligrosz z Poznania – muzykolog, pedagog, twórca i dyrygent, twórca Chóru Chłopięco-Męskiego "Poznańskie Słowiki”
 • Gabrielle Barraud z le Chambon-sur-Lignon Francja – działaczka francuskiego ruchu oporu, przedstawicielka hugenockiej społeczności wiosek płaskowyżu Vivarais ratującej od zagłady Żydów
 • Irena Sendlerowa z Warszawy – pielęgniarka, działaczka Rady Pomocy Żydom "Żegota”, ratująca ponad dwa i pół tysiąca dzieci
 • Ryszard Kapuściński z Warszawy – dziennikarz, publicysta, pisarz, poeta i fotograf
 • Renata Jakubowska z Krakowa, pielęgniarka Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy

2003

 • o. Marian Żelazek z Puri Indie – zakonnik, werbista, misjonarz, założyciel leprozoriów
 • Andrzej Grzegorczyk z Warszawy – filozof, etyk
 • Teresa Weber z Krakowa – dr medycyny paliatywnej, działaczka Hospicjum św. Łazarza, przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Mam Marzenie
 • Wojciech Kilar z Katowic – pianista, kompozytor, dyrygent
 • Barbara Oskólska ze Szczecina – twórczyni Fundacji Pomocy Niepełnosprawnym
 • Jerzy Owsiak z Warszawy – dziennikarz, działacz charytatywny, założyciel i prezes zarządu Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • abp Anastasios z Tirany Albania – zwierzchnik kościoła prawosławnego w Albanii

2004

 • Wanda Błeńska z Poznania – lekarka misyjna
 • Stefan Swieżawski – historyk filozofii średniowiecznej, promotor soborowej odnowy kościoła rzymskokatolickiego
 • Joni Eareckson Tada ze Stanów Zjednoczonych – światowa działaczka na rzecz niepełnosprawnych
 • Jean Vanier – dr filozofii, wykładowca akademicki, organizator wspólnot LArche
 • Jan Kułakowski z Warszawy – dr prawa, w latach 1976–1989 sekretarz generalny Światowej Konfederacji Pracy, współtwórca wolnych, niezależnych związków zawodowych w Polsce
 • Zofia Kułakowska z Warszawy – dr medycyny, lekarz neuropediatra, wykładowca, nauczyciel, współtwórca polskiej sieci ośrodków systemu kierowanego nauczania
 • Wiesław Myśliwski – pisarz, dramaturg
 • Carolina Fernolend z Viscri Rumunia – samorządowiec, działaczka społeczna
 • Jukka Rakemaa z Helsinek Finlandia – wychowawca młodzieży, zasłużony działacz kościelny

2005

 • Krystyna Byszewska – działaczka społeczna, pedagog
 • Tomasz Dangel – dr medycyny, specjalista medycyny paliatywnej i anestezjologii, kierownik Zakładu Opieki Paliatywnej Instytutu Matki i Dziecka
 • Lidia Gottschalk – diakonisa ewangelicka, przełożona żeńskiego diakonatu "Eben-Ezer” w Dzięgielowie
 • Kaya Mirecka-Ploss – pisarka, działaczka społeczna, propagatorka kultury polskiej w Stanach Zjednoczonych, organizatorka akcji "Wakacje Marzeń”
 • Anna Dymna – aktorka teatralna i filmowa, pedagog, założycielka Fundacji "Mimo wszystko”, twórczyni warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo
 • Zygmunt Jamroży – naukowiec, pedagog, harcmistrz, twórca Kręgu Seniorów Zuchmistrzów "Gorących Dłoni”
 • Sylwia Karłowska – działaczka charytatywna, organizatorka pomocy dzieciom polskim z litewskich domów dziecka, prezes Fundacji "Serce Dzieciom”

2006

 • Václav Havel – dramaturg i eseista, polityk, prezydent Republiki Czeskiej
 • Małgorzata Chmielewska – działaczka społeczna, przełożona Wspólnoty "Chleb Życia”
 • Helena Pyz – lekarz, działaczka społeczna, misjonarka, pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya w Indiach
 • ks. Anton Srholec – Salezjanin, zajmuje się bezdomnymi, prowadzi społeczny Dom "Resota” w bratysławskich Podunajskich Biskupicach
 • ks. Ludwik Rutyna – dziekan Dekanatu Czartkowsko-Buczackiego, infułat i proboszcz rzymskokatolickich parafii na polskich Kresach Wschodnich Buczacz, Czortków i Potok Złoty
 • Jolanta Meus i Stanisław Meus – prowadzą rodzinę zastępczą dla dzieci niepełnosprawnych w Hecznarowicach
 • Kazimierz Kutz – reżyser filmowy i teatralny, scenarzysta, pisarz i publicysta

2007

 • Linda Bergendahl-Pauling – Amerykanka, członek-założyciel fundacji "Make-A-Wish” "Mam marzenie”
 • o. Jan Wojciech Góra – dominikanin, prezbiter, dr teologii, duszpasterz akademicki, rekolekcjonista, prozaik, twórca i animator ośrodków duszpasterskich na Jamnej,w Hermanicach i nad Lednicą
 • Ewa Błaszczyk – aktorka filmowa i teatralna, działaczka społeczna, założycielka Fundacji "Akogo?”
 • Jan Jakub Kolski – reżyser, scenarzysta, operator i producent
 • Zbigniew Dziubiński – profesor, prezes zarządu Salezjańskiej Organizacji Sportowej RP, członek władz Krajowej Federacji Sportu dla Wszystkich i PKOl
 • Czesław Santarius – zaolzianin, założyciel na gruncie Ewangelickiego Kościoła Augsburskiego Wyznania Diakonię Śląską z centralą w Czeskim Cieszynie
 • Zygmunt Konieczny – kompozytor muzyki teatralnej i filmowej, twórca piosenki literackiej

2008

 • Leszek Ploch – dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, terapeuta, muzyk
 • Lee-Elisabeth Hölscher-Langner – niemiecka działaczka społeczna
 • Jacek Łuczak – pedagog, dr medycyny, pionier polskiej medycyny paliatywnej
 • Andrzej Szczeklik – naukowiec, dr medycyny, pisarz, pianista

2009

 • Marek Kamiński – przedsiębiorca, podróżnik, polarnik, ekolog, autor książek, fotograf
 • o. Leon Knabit – benedyktyn, duszpasterz, rekolekcjonista, publicysta
 • Zofia Żukowska – profesor, pedagog, działaczka polskiego i międzynarodowego ruchu olimpijskiego
 • ks. Andrzej Rygielski – proboszcz rzymskokatolickiej parafii w Wągrowcu, założyciel i prezes Stowarzyszenia im. ks. Niwarda Musolffa
 • Paul Rusesabagina – adwentysta dnia siódmego, ruandyjski przedsiębiorca, założyciel Fundacji "Hotel Rwanda” Chicago
 • Jan Krenz – kompozytor, dyrygent, pianista
 • Gabriel Mor – dr medycyny, założyciel pierwszego izraelskiego hospicjum Heba Campus w Tel-Awiwie, specjalista medycyny psychogeriatrycznej

2010

 • Ks. Lothar Schullerus – duchowny ewangelicki, założyciel Międzynarodowego Ekumenicznego Stowarzyszenia Parafii Obszarów Wiejskich
 • Maria Król – lekarz medycyny, przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem” w Zamościu
 • Adam Domanasiewicz – dr medycyny, specjalista chirurgii ogólnej i medycyny ratunkowej
 • Jan Kościuszko – właściciel sieci restauracji z tradycyjną polską kuchnią, prezes spółki Polskie Jadło
 • Krzesimir Dębski – skrzypek, kompozytor, nauczyciel, dyrygent i lider zespołu "String Connection”
 • Kardynał Józef Glemp – Prymas senior, dawny osobisty sekretarz Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Z uwagi na wcześniej zaplanowane obowiązki nie mógł odebrać orderu 30 maja 2010, więc odebrał go 29 maja 2011

2011

 • prof. Henryk Skarżyński – lekarz otolaryngolog
 • Henryka Krzywonos-Strycharska – działaczka Solidarności z lat 80.
 • prof. Wojciech Zabłocki – architekt i szermierz, działacz PKOL
 • abp Alfons Nossol – biskup diecezjalny opolski w latach 1977–2009

2012

 • Krzysztof Ziemiec – dziennikarz.
 • Bohdan Smoleń – aktor komediowy, artysta kabaretowy, założyciel "Fundacji Stworzenia Pana Smolenia”
 • Joanna Krupska.
 • Sławomir Mrożek – polski dramatopisarz i prozaik

2013

 • Tadeusz Wrona – pilot szybowcowy i samolotowy
 • Stanisław Niemczyk – architekt, autor m.in. kościoła Miłosierdzia Bożego w Krakowie 1991-4, kościoła Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach-Dziedzicach 1995-8.
 • Anna Orońska – dr n. med. lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii oraz medycyny paliatywnej.
 • Elisabeth Nottenkemper – przedszkolanka, niemiecka działaczka charytatywna
 • Hanna Strużanowska-Balsiene – doktor medycyny, współzałożycielka i członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Lekarzy na Litwie.

2014

 • Wiesława Borczyk – prawniczka, działaczka społeczna, prezeska Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku
 • prof. Konstanty Andrzej Kulka – polski skrzypek, pedagog
 • ojciec Filip Buczyński – franciszkanin, doktor psychologii, społecznik
 • Aleksy Awdiejew – artysta estradowy, pisarz, aktor, lingwista i tłumacz
 • ks. prof. dr hab. Michał Heller – polski prezbiter katolicki, teolog, profesor nauk filozoficznych,

2015

 • kardynał Franciszek Macharski – długoletni arcybiskup metropolita krakowski
 • Dżenneta Bogdanowicz – animatorka życia kulturalnego mniejszości tatarskiej, organizatorka międzynarodowych festiwali w "Tatarskiej Jurcie”
 • ks. Arkadiusz Barańczuk – duchowny prawosławny, działacz charytatywny, dyrektor ośrodka miłosierdzia "Eleos” w Gładyszowie
 • Stanisław Kowalski – działacz charytatywny, założyciel i prezes Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą” oraz Fundacji "Sedeka”
 • Krzysztof Olkowicz – prawnik, dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Koszalinie
 • ks. Adam Boniecki – teolog rzymskokatolicki, marianin, publicysta, były redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego”

Użytkownicy również szukali:

...
...
...