Poprzednia

ⓘ Bałtowie
Bałtowie
                                     

ⓘ Bałtowie

Bałtowie – indoeuropejska grupa ludnościowa, zamieszkująca obszar Europy Środkowej, głównie południowo-wschodnie wybrzeża Morza Bałtyckiego i posługująca się językami bałtyckimi.

                                     

1. Pochodzenie

W wyniku badań archeologicznych i językoznawczych określono, że Bałtowie przybyli z dorzecza górnego Dniepru i obszaru na południe od środkowej Dźwiny. Prawdopodobnie od Scytów przejęli umiejętność wytopu żelaza z rud błotnych.

                                     

2. Historia

Z kultur archeologicznych z dużym prawdopodobieństwem z ludami bałtyckimi identyfikuje się kulturę zachodniobałtyjską, czasem też kulturę ceramiki sztrychowanej.

Najstarszy zachowany zapis historyczny pochodzi z I wieku z Germanii Tacyta:

Zwracając się więc w prawo, spotykamy na wybrzeżu Morza Swewskiego Morze Bałtyckie oblane nim gminy Estów Bałtów, którzy mają zwyczaje i strój Swewów, lecz język zbliżony bardziej do brytańskiego

W okresie od II do IV wieku dzięki rozwojowi handlu z Cesarstwem Rzymskim nastąpił rozkwit cywilizacji Bałtów. Upadek Rzymu i przejęcie handlu morskiego przez wikingów przyniósł kryzys i znaczną utratę znaczenia plemion Bałtów. Próby odzyskania pozycji, między innymi poprzez wysłanie grupy kupców z bogatymi darami bursztynowymi do Teodoryka Wielkiego, króla Ostrogotów, zakończyły się niepowodzeniem. W X wieku podjęta została pierwsza próba chrystianizacji Bałtów – nieudana misja świętego Wojciecha. W XIII wieku i później dalszą chrystianizację prowadzili m.in. Duńczycy, zakony kawalerów mieczowych i krzyżacki. Z plemion bałtyckich samodzielność etniczną i kulturową zachowali jedynie Litwini oraz Łotysze.

Użytkownicy również szukali:

bałtów atrakcje, bałtów jurapark, bałtowie ciekawostki,

...
...
...