Poprzednia

ⓘ Maria Janina Okoń
                                     

ⓘ Maria Janina Okoń

Ukończyła Liceum Pedagogiczne w Chełmie 1950, Studium Nauczycielskie w Warszawie 1963, pedagogikę na UMCS i UW 1967 oraz studia podyplomowe z bibliotekarstwa w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie 1978.

Uczyła w szkołach podstawowych w Poniatówce, Leśniczówce i Świerżach 1950–1955 oraz w Domu Dziecka 1955–1957 i w Szkole Podstawowej nr 1 w Chełmie 1957–1974; była m.in. zastępcą dyrektora szkoły, wizytatorem metodykiem, bibliotekarką w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 im. K.A. Jaworskiego, instruktorem ZHP i organizatorem szkolnych zespołów artystycznych. Na zaopatrzenie emerytalne przeszła w 1982 roku.

Członek Ligi Morskiej 1949–1951, ZNP 1950–1981, Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Chełmskiej 1961–1982, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 1977–1981 i Nauczycielskiego Klubu Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie, filia w Chełmie1970–1991.

Debiutowała w 1966 recenzją w Głosie Młodzieży Wiejskiej. Pisała wiersze, fraszki, aforyzmy i rozprawy pedagogiczne. Szkice, artykuły i eseje publikowała w czasopismach ogólnopolskich i regionalnych, m.in. w Słowie Powszechnym, Nike i Kurierze Lubelskim.

Żona 1951 Longina Jana Okonia.

Zmarła 17 września 2001 r. w Lublinie, pogrzebana na cmentarzu komunalnym przy ul. Mościckiego w Chełmie.

                                     

1. Publikacje książkowe

 • Książki i ludzie, recenzje, szkice, wspomnienia 2002
 • Krawędzie, fraszki 2002
 • Pryzmaty, biogramy chełmskiej grupy literackiej 1987
 • Portret Jadwigi Radlińskiej-Szczawiejowej 1985
 • Ekslibrisy nie tylko bibliofila 1984
 • Dwie struny, aforyzmy wydane wspólnie z mężem 2002

Prace w dziełach zbiorowych:

 • Wielka księga myśli polskiej 2005,
 • Złote myśli ludzi wielkiego serca 2004,
 • Podróż w głąb pamięci 2005,
 • Z fraszką przez stulecia, XV – XX wiek 2005,
 • Nie tylko pamięć 1991,
 • Polska powieść historyczna XX wieku 1990,
 • Księga fraszek 2006.
                                     

2. Nagrody

Ministra Oświaty i Wychowania 1965, 1972, 1977, Kuratora Oświaty 1981 i 1982. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski 1986, Złotym Krzyżem Zasługi 1976, odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego 1966 oraz pośmiertnie, za całokształt twórczości, Srebrnym Wawrzynem Literackim.