Poprzednia

ⓘ Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown
Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown
                                     

ⓘ Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown

Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej – miejsce kultu maryjnego Polonii amerykańskiej, położone w pobliżu Doylestown w stanie Pensylwania w Stanach Zjednoczonych.

Sanktuarium znane również jako Amerykańska Częstochowa posiada replikę obrazu Matce Bożej Częstochowskiej, oraz serce premiera Polski, Ignacego Jana Paderewskiego.

                                     

1. Historia

28 września 1953 r. władze diecezjalne udzieliły pozwolenia na założenie klasztoru z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na terenie archidiecezji Filadelfia.

W dniu 6 listopada 1953 r. Stolica Apostolska wydała akt erekcyjny, pozwalający na założenie nowego klasztoru i przeszczepienie zakonu paulinów na amerykańską ziemię. W grudniu tegoż roku "Zoning Board” w Doylestown wydała akt "special exemption” pozwalający na użycie zakupionych terenów pod budowę klasztoru i Sanktuarium.

Wkrótce potem, paulin, ojciec Michał M. Zembrzuski, zakupił obszar ziemi w pobliżu Doylestown z zamiarem budowy kaplicy poświęconej Matce Boskiej Częstochowskiej, w celu zbliżenia Polonii do swoich polskich korzeni katolickich.

26 czerwca 1955 roku została otwarta tymczasowa Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown. Urządzono ją w dawnej po farmerskiej stodole i służy ona celom kultu po dzień dzisiejszy. Kaplica wyglądała bardzo ubogo i prymitywnie. Ale jak powiedział ks. kardynał O’Hara do o. Michała Zembrzuskiego, dodając mu odwagi:

Kaplica została przebudowana na sanktuarium dla uczczenia tysięcznej rocznicy powstania państwa polskiego w 1966 roku.

Pierwszą zorganizowaną grupę pielgrzymią kaplica ta gościła w dniu swego otwarcia z parafii św. Wawrzyńca w Filadelfii.

16 października 1966 roku, sanktuarium zostało poświęcone przez arcybiskupa późniejszego kardynała Johna Krola. Kazanie w języku polskim i angielskim wygłosił bp Władysław Rubin – delegat Prymasa Polski na uroczystości milenijne w Stanach Zjednoczonych. Głównym celebransem miał być kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Polski, który nie przybył na uroczystości, ponieważ nie otrzymał paszportu od władz Polski. Do ostatniej chwili był z nadzieją oczekiwany przez Polonię. Nieobecność Prymasa Polski na uroczystościach milenijnych w Stanach Zjednoczonych zaznaczana była pustym fotelem, na nim biało-czerwone kwiaty i cierniowa korona. Był to dla Ameryki symbol niewoli i prześladowania Kościoła w Polsce. W uroczystości brał również udział prezydent Stanów Zjednoczonych, Lyndon B. Johnson z małżonką i córką. Witało go, według doniesień prasy amerykańskiej, około 140 tys. Amerykanów polskiego pochodzenia, przybyłych na te uroczystości. Był to pierwszy przypadek w historii Polonii amerykańskiej, że sam prezydent wziął udział w uroczystościach polonijnych. Pierwszy też raz w historii Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych prezydent uczestniczył w uroczystości poświęcenia Kościoła.

15 sierpnia 1976 w sanktuarium mjr Kazimierz Światocho dokonał odsłonięcia płaskorzeźby wykonaną przez rzeźbiarza Floriana Rachelskiego i urny z ziemią z Cmentarza Orląt Lwowskich.

                                     

1.1. Historia Kościół

Centralnym miejscem świątyni jest kościół zaprojektowany przez polonijnego architekta Jerzego Szeptyckiego, z repliką obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, namalowaną w 1955 roku, przez częstochowskiego malarza, Bolesława Rutkowskiego.

Dolna część kościoła została zaprojektowana w ten sposób, aby przypominała wnętrze kościoła na Jasnej Górze w Częstochowie. Na zewnątrz znajdują się stacje Drogi Krzyżowej.

Pod pomnikiem "Huzara”, jak pod pomnikiem "Nieznanego Żołnierza” odbywają się uroczystości wojskowe i składane są wieńce przez towarzyszy broni i wdzięczną Polonię.

W czerwcu 1986 roku w Amerykańskiej Częstochowie miało miejsce kolejne historyczne wydarzenie. W westybulu świątyni została umieszczona urna z sercem Ignacego Paderewskiego.

                                     

1.2. Historia Cmentarz

W kolejnych latach w pobliżu sanktuarium powstały inne obiekty, takie jak cmentarz polonijny z Pomnikiem Mściciela poświęconym ofiarom zbrodni katyńskiej i katastrofy polskiego Tu-154 w Smoleńsku, pomnikiami Ignacego Jana Paderewskiego i polsko-litewskich huzarów, klasztor i centrum dla odwiedzających.

Na cmentarzu narodowym Amerykańskiej Częstochowy zostało pochowanych blisko 5 000 osób. Wśród pochowanych byli zasłużeni Polacy, w tym wojskowi. Spoczywają tutaj paulini i kapłani diecezjalni w sekcji kapłańskiej, wielcy mężowie stanu, artyści, wynalazcy, obrońcy polskiej mowy i kultury w alei zasłużonych. Pochowani są tutaj również bracia i siostry woluntariusze, a także polscy generałowie, żołnierze pierwszej i drugiej wojny światowej i byli więźniowie obozów koncentracyjnych w sekcji kombatanckiej, zwanej jako "Polish Arlington”.

                                     

2. Pielgrzymki

Od 1987 roku, około drugiego tygodnia sierpnia, na podobieństwo pieszych pielgrzymek na Jasną Górę w Częstochowie, organizowana jest coroczna, piesza, pielgrzymka do sanktuarium w kościele św. Piotra i Pawła w Great Meadows New Jersey, przekroczenie granicy do Pensylwanii i dalsza pielgrzymka do sanktuarium w Doylestown, Pensylwania. Trwa cztery dni. Pielgrzymi pokonują około 120 km.

Są to trzy grupy pielgrzymkowe: grupa polska, polska grupa młodzieżowa i grupa amerykańska z grupą hiszpańską, czasami przyłączającą się do grupy amerykańskiej. W pielgrzymce uczestniczy, przeważnie, około 2000 pielgrzymów. Ogólnie Sanktuarium podejmuje rocznie około pół miliona pielgrzymów.

                                     

3. Znane osoby publiczne w Amerykańskiej Częstochowie

  • 18 września 2016 sanktuarium odwiedził prezydent RP Andrzej Duda wraz z małżonką – prezydentową Agatą Kornhauser-Duda. Podczas wizyty prezydent na cmentarzu w Doylestown, gdzie znajduje się Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej odsłonił pomnik upamiętniający Żołnierzy Wyklętych.
  • 16 października 1966, w poświęceniu sanktuarium brał udział prezydent Stanów Zjednoczonych, Lyndon B. Johnson.
  • 23 kwietnia 2016 sanktuarium odwiedziła premier RP Beata Szydło.
  • 9 września 1984, na zaproszenie o. Lucjusza Tyrasińskiego, prezydent Stanów Zjednoczonych, Ronald Reagan uczestniczył w Polskim Festiwalu w Amerykańskiej Częstochowie.
  • w 1969 r. i 1976 r. przebywał w sanktuarium arcybiskup Krakowa – kardynał Karol Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II.