Poprzednia

ⓘ Konceptualizm




Konceptualizm
                                     

ⓘ Konceptualizm

Konceptualizm – w średniowieczu stanowisko w sporze o uniwersalia, przeciwstawne realizmowi pojęciowemu, jedna z umiarkowanych postaci nominalizmu.

Konceptualiści utrzymywali, iż powszechniki nie posiadają realnego bytu, lecz są jedynie tworami ludzkiej wyobraźni. Przedmiotem pojęć ogólnych są zatem pewne stany psychiczne.

Główni przedstawiciele:

 • Jan z Salisbury
 • w filozofii średniowiecznej
 • Gottfried Wilhelm Leibniz.
 • Franciszek Suárez
 • R. Descartes
 • w filozofii nowożytnej
 • John Locke
                                     
 • wtedy też Joseph Kosuth opublikował artykuł Art after Philosophy. Konceptualizmem nazywamy kierunek w sztuce nowoczesnej, którego początki sięgają lat
 • obiektów o cechach tautologicznych, będących wypowiedzią sztuki o sztuce konceptualizm metasztuka Z chwilą gdy wszelkie całościowe, modernistyczne systemy
 • Postawa tej sztuki była realizowana również w takich kierunkach jak: konceptualizm sztuka ziemi, mail art. Przedstawiciele: Sol LeWitt Robert Morris Dan
 • tworzony przez manifestacje artystyczne z obszaru meta - sztuki, takie jak konceptualizm i art and language, muzykę graficzną, poezję konkretną czy sztukę ziemi
 • Irzykowski - poeta i dramaturg, Nowe Książki 1978, nr 6 A. Wiedemann, Konceptualizm literacki Karola Irzykowskiego dziennik, wiersze, dramaty Pamiętnik
 • realizm pojęciowy obok realizmu pojęciowego skrajnego realizmu konceptualizmu i nominalizmu jeden z głównych poglądów dotyczących statusu ontycznego
 • lat 60. XIX wieku w związku z impresjonizmem do lat 70. XX wieku konceptualizm Sztuka nowoczesna silnie związana jest z pojęciem modernizmu w filozofii
 • Rzymie polski malarz i grafik, brat Henryka Opałki. Tworzył w nurcie konceptualizmu Od 1977 roku aż do śmierci mieszkał we Francji. W 1956 roku ukończył
 • 1948 - 1953 na wrocławskiej PWSSP, należał do czołowych twórców spod znaku konceptualizmu w Polsce, zaznaczyć trzeba jednak, że jego dzieła wykraczały poza problematykę