Poprzednia

ⓘ Kursy Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii
                                     

ⓘ Kursy Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii

Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego – szkoła podchorążych rezerwy artylerii Wojska Polskiego II RP.

Poniżej znajduje się lista kursów Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii:

                                     

1. I Kurs 1926-1927

I Kurs Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii - wykaz absolwentów I Kursu Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w garnizonie Włodzimierz Wołyński, w latach 1926-1927.

Pierwszy kurs utworzono w strukturze dwóch plutonów artylerii konnej:

pluton artylerii konnej w 2. baterii

 • por. Tadeusz Ostrowicz
 • por. Marian Grossman
 • kpt. Stanisław Ostapowicz - dowódca
 • ogn. Franciszek Bona - szef baterii
 • por. Marian Domagalski

pluton artylerii konnej w 4. baterii

 • por. Marian Zajączkowski
 • por. Marian Link
 • kpt. Leon Nowak - dowódca
 • por. Józef Grieb

Kurs ukończyło 53 podchorążych, w tym 17 z 2. baterii i 36 z 4. baterii.

Podchorążowie w nawiasach podano przydziały po ukończeniu szkoły:

                                     

2. II Kurs 1927-1928

Wykaz absolwentów II Kursu Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w garnizonie Włodzimierz Wołyński, w latach 1927-1928.

Słuchacze II kursu tworzyli jeden pluton artylerii konnej w 1 baterii. Kurs ukończyło 417 podchorążych, lecz ich wykaz pozostaje nieznany. Znana jest natomiast obsada personalna 1 baterii.

 • por. Eleutariusz Mandat
 • por. Józef Grieb
 • kpt. Mieczysław Podewski
 • ogn. Stefan Czaczkowski - szef baterii
 • por. Szczepan Malinowski
 • mjr Leon Nowak - dowódca

Podchorążowie: por. Kazimierz Makarowski - 1 Morski Pułk Strzelców od 1936

Ponadto w 1928 SPR ukończył por. Marian Paszkiewicz.

                                     

3. III Kurs Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii

Wykaz absolwentów III Kursu Wołyńskiej Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii w garnizonie Włodzimierz Wołyński, w latach 1928-1929.

III Kurs ukończyło 717 podchorążych. Prymusem został plut. pchor. Wacław Setkiewicz.

Pełny wykaz podchorążych 1 baterii, którzy po zakończeniu szkolenia skierowani zostali na praktyki do dywizjonów artylerii konnej:

Naukę ukończyło również 2 ogniomistrzów zawodowych:

 • ogn. Michał Ciechanowicz
 • ogn. Stanisław Piklikiewicz

Kadra 1 baterii szkolnej:

 • mjr Leon Nowak - dowódca
 • kpt. Henryk Banach
 • ogn. Jan Kubik - szef baterii
 • por. Leon Syski
 • kpt. art. Henryk Dudek - oficer baterii, a później dowódca

Naukę ukończył również plut. pchor.Jan Szwejkowski - 8 pułk artylerii polowej

                                     

4. IV Kurs 1929–1930

Wykaz absolwentów IV Kursu w latach 1929-1930.

Począwszy od 13 sierpnia 1929 na kurs przyjętych zostało 942 kandydatów. Słuchacze zorganizowani zostali w trzech dywizjonach szkolnych, w każdym po trzy baterie.

Komenda Szkoły Bateria Administracyjna II Oddział Ćwiczebny III Oddział Ćwiczebny I Dywizjon Szkolny 1 bateria artylerii konnej 2 bateria artylerii ciężkiej 3 bateria artylerii ciężkiej II Dywizjon Szkolny 4 bateria artylerii lekkiej 5 bateria artylerii lekkiej 6 bateria artylerii lekkiej III Dywizjon Szkolny 7 bateria artylerii lekkiej 8 bateria artylerii lekkiej 9 bateria artylerii lekkiej

20 października 1929 słuchacze złożyli przysięgę wojskową. 3 lutego 1930 trzydziestu szeregowych z cenzusem skierowanych zostało do Centrum Wyszkolenia Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie i tam w 15 maja zakończyło szkolenie. Prymusem został pchor. Zygmunt Widelec.

W dniach 6-8 lutego 1930 szkołę inspekcjonował szef Departamentu Artylerii MSWojsk., płk Jan Maciej Bold. Od 3 do 14 czerwca 1930 w Czeremosznie słuchacze wszystkich baterii odbyli strzelania z dział.

Kurs ukończyło 645 podchorążych. Prymusem został plut. pchor. Jerzy Tyborowski z 6 baterii. Uroczysta promocja odbyła się w sobotę 21 czerwca 1930. Absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia Szkoły i tytuły podchorążych.

79 podchorążych 1 baterii szkolnej w nawiasach podano przydziały po ukończeniu szkoły:

Tytuł podchorążego otrzymało 678 uczniów:

 • 79 z 1. baterii,
 • 70 z 2. baterii,
 • 77 z 8. baterii, a wśród nich Edward Szwed 5 pap,
 • 76 z 5. baterii, a wśród nich Jerzy Michałowski 18 pap,
 • 72 z 7. baterii, a wśród nich Tadeusz Sztumberk-Rychter 4 pap,
 • 33 z CWAPlot.
 • 68 z 6. baterii,
 • 60 z 3. baterii,
 • 75 z 4. baterii, a wśród nich Karol Halski 14 pap,
 • 68 z 9. baterii,


                                     

5.1. V Kurs 1930–1931 Pierwszy dywizjon szkolny

 • mjr Augustyn Gezele 1926/27
 • mjr Karol Galster 1930
 • dowódcy -
 • mjr Zygmunt Karasiński 1929
 • mjr Antoni Kocimski 1931
 • mjr Karol Galster 1927/28

1 bateria artylerii konnej i artylerii piechoty

 • kpt. Kazimierz Leśniewski
 • dowódca - kpt Jan Rysiewski
 • oficerowie
 • kpt. Witold Płotnicki
 • kpt. Jan Napierała
 • kpt. Adam Fedorko
 • szef baterii - ogn. Jan Kubik

tytuł podchorążego uzyskało 78 absolwentów:

Wykaz absolwentów pełny.

2 bateria artylerii ciężkiej

 • dowódca - mjr Anastazy Albert Makowski

tytuł podchorążego uzyskało 62 absolwentów:

Wykaz absolwentów pełny.

3 bateria artylerii ciężkiej

 • dowódca - kpt Talarczyk

tytuł podchorążego uzyskało 62 absolwentów:

Wykaz absolwentów pełny.

                                     

5.2. V Kurs 1930–1931 Drugi dywizjon szkolny

 • mjr Florian Grabczyński 1926/27
 • mjr Karol Galster 1929
 • mjr Edmund Dmowski 1930
 • mjr Zygmunt Karasiński 1927/28
 • dowódcy -

4 bateria artylerii polowej

 • dowódca - kpt Tadeusz Banach

tytuł podchorążego uzyskało 70 absolwentów:

Wykaz absolwentów pełny.

5 bateria artylerii polowej

 • dowódca - mjr Tadeusz Michałowski

tytuł podchorążego uzyskało 68 absolwentów:

Wykaz absolwentów pełny.

6 bateria artylerii polowej

 • dowódca - mjr Jan Pałubicki

tytuł podchorążego uzyskało 70 absolwentów:

Wykaz absolwentów pełny.

                                     

5.3. V Kurs 1930–1931 Trzeci dywizjon szkolny

7 bateria artylerii polowej

 • dowódca - kpt Stanisław Czech

tytuł podchorążego uzyskało 42 absolwentów:

Wykaz absolwentów pełny.

8 bateria artylerii polowej

 • dowódca - mjr art. Henryk Dudek

tytuł podchorążego uzyskało 78 absolwentów:

Wykaz absolwentów pełny.

9 bateria artylerii polowej

 • kpt. Piotr Skurski
 • dowódca - mjr Jan Witowski
 • oficerowie
 • kpt. Józef Białły
 • kpt. Tadeusz Ostrowicz
 • szef baterii - st ogn. Władysław Stępak

tytuł podchorążego uzyskało 78 absolwentów:

Wykaz absolwentów pełny.

                                     

6. VII Kurs 1932–1933

VII kurs odbył się w latach 1932-1933.

3 bateria artylerii ciężkiej

tytuł podchorążego uzyskało 62 absolwentów:

 • plut. pchor. Władysław Szafran

Wykaz absolwentów niepełny.

                                     

7. XI Kurs 1936–1937

Wykaz absolwentów XIII Kursu w latach 1936-1937. XI Kurs utworzono w strukturze dwóch plutonów artylerii konnej i artylerii piechoty:

 • bateria podchorążych artylerii
 • kpt. Wojciech Rankowicz dowódca 1. plutonu artylerii konnej
 • dowódca - kpt. Wiktor Olszewski
 • por. Jan Gil
 • por. Rudolf Majewski
 • oficerowie
 • kpt. Stefan Greger
 • plut. Wiktor Babicki
 • plut. Jan Wojtkowski
 • plut. Aleksander Oszast
 • plut. Bronisław Lachowicz
 • podoficerowie-instruktorzy
 • szef baterii - st. ogn. Józef Błoch

W I baterii było 73 absolwentów. Nie jest znana pełna lista podchorążych, którzy ukończyli ten kurs:

Wykaz absolwentów niepełny.

 • oficerowie
 • kpt.Kraszewski
 • dowódca - kpt Mieczysław Kułakowski
 • por.Gil
 • por.Borczyński
 • 4 bateria podchorążych artylerii konnej
 • kpt.Greger
 • plut.Piotruk
 • podoficerowie-instruktorzy
 • plut.Brzyski
 • St. ogn. Złoch
 • plut.Dzieżyc

tytuł podchorążego uzyskało 76 absolwentów:

 • Wykaz absolwentów pełny
 • por.Jankowski
 • 5 bateria podchorążych artylerii konnej
 • kpt.Mrówczynski
 • por.Kozanecki
 • oficerowie
 • kpt.Aleksander Lichoń
 • dowódca - mjr Mieczysław Kułakowski
 • plut.Kubak
 • plut.Bednarski
 • podoficerowie-instruktorzy
 • plut.Chlebiński
 • plut.Stanisław Andrzejewicz
 • szef baterii-st.ogn.Hergesheimer

tytuł podchorążego uzyskało 101 absolwentów:                                     

8. XIII Kurs 1938–1939

Wykaz absolwentów XIII Kursu w latach 1938-1939.

Oficerowie i podoficerowie 9 baterii

 • instruktor jazdy konnej - ogn. Józef Kowal
 • instruktor - plut. Józef Szawracki
 • dowódca plutonu - kpt. Tadeusz Jakub Naturalista zamordowany w Katyniu
 • dowódca plutonu - por. Bolesław Woźniak
 • szef baterii - ogn. Stefan Molenda
 • oficer kulturalno-oświatowy - kpt. Jan Konopacki zamordowany w Katyniu
 • dowódca baterii - kpt. Stanisław Kraszewski zamordowany w Katyniu
 • instruktor - ogn. Stanisław Szypuliński

Podchorążowie w nawiasach podano przydziały po ukończeniu szkoły:

Użytkownicy również szukali:

...
...
...