Poprzednia

ⓘ Metoda ułatwionej komunikacji
                                     

ⓘ Metoda ułatwionej komunikacji

Metoda ułatwionej komunikacji – metoda wsparcia osób z autyzmem w komunikowaniu się. Polega na podtrzymywaniu ręki, przedramienia lub ramienia przez osobę wspomagającą i pisaniu z wykorzystaniem klawiatury komputera lub specjalnej tablicy ułatwionej komunikacji.

                                     

1. Opis stosowania metody

Osoba wspierająca przytrzymuje rękę, przedramię lub ramię osoby piszącej. Miejsce zależy od indywidualnych potrzeb.

Pisze się na komputerze wykorzystując standardową klawiaturę komputerową lub z wykorzystaniem specjalnej tablicy ułatwionej komunikacji. Znajdują się na niej wszystkie litery polskiego alfabetu oraz wybrane znaki interpunkcyjne. Możliwe jest też zastosowanie innych pomocy lub innych symboli.

                                     

2. Wykorzystanie

Metodę ułatwionej komunikacji stosuje się w pracy z osobami z autyzmem mającym problemy z komunikacją werbalną. Autyzmowi często towarzyszą problemy z planowaniem złożonych ruchów celowych - praksją, w przezwyciężeniu których pomaga kontakt fizyczny z inną osobą.

W Polsce metoda jest propagowana m.in. przez Fundację SYNAPSIS.

                                     

3. Krytyka

Metoda budzi duże kontrowersje, często przedstawiana jest jako pseudonaukowa:

  • Etyczne zastrzeżenia budzi stosowanie pozornie skutecznej metody, która może odbierać osobom niepełnosprawnym prawo do komunikacji.
  • Zwraca się uwagę na często nienaukowe podejście zwolenników UK: niektórzy tłumaczyli jej skuteczność "ukrytymi umiejętnościami czytania i pisania” pacjentów, a nawet "telepatycznymi zdolnościami autystów” czy "boską interwencją”.
  • Nie ma dowodów, że UK wpływa na poprawę funkcjonowania osoby z autyzmem.
  • Podważany jest sens interpretacji tekstów powstałych w ten sposób. Zdarzało się, że na skutek błędnej interpretacji dochodziło nadużyć i przestępstw. Znane są przypadki bezpodstawnych oskarżeń członków rodziny o molestowanie seksualne będące wynikiem interpretacji UK. Zdarzało się też, że to osoby niepełnosprawne były molestowane na podstawie rzekomej zgody na współżycie.
  • Podważa się autorstwo tekstów tworzonych z wykorzystaniem UK. Rzekoma poprawa, jest tłumaczona efektem nieświadomego działania osoby pomagającej, co jest skutkiem poddania się fenomenowi ideomotorycznemu. Ten sam efekt powoduje, że osoby korzystające z tablic Ouija wierzą, że ruch wskaźnika na planszy z literami jest spowodowany działaniem duchów.