Poprzednia

ⓘ Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego
                                     

ⓘ Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – jednostka naukowo-dydaktyczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W ramach wydziału rozwijane są dwa obszary działalności naukowej: informatyka oraz nauka o materiałach, w ramach których prowadzona jest edukacja na następujących kierunkach:

 • inżynieria materiałowa,
 • informatyka,
 • informatyka inżynierska,
 • edukacja techniczno-informatyczna,
 • inżynieria biomedyczna,
 • Mechatronika od roku 2011

Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, na poziomach: studia licencjackie lub inżynierskie, magisterskie, doktoranckie oraz studia podyplomowe i kursy. Wydział ma prawo nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie informatyki oraz doktora i doktora habilitowanego w zakresie inżynierii materiałowej.

Wydział prowadzi badania w zakresie nauk informatycznych oraz nauki o materiałach. Instytut Informatyki zajmuje się m.in. badaniami z zakresu: metod sztucznej inteligencji w systemach informatycznych i decyzyjnych, systemów i algorytmów ewolucyjnych, zastosowania zbiorów przybliżonych w bazach wiedzy oraz procesach wnioskowania, zabezpieczenia systemów sieciowych, budowy systemów biometrycznych, projektowania i wizualizacji, komputerowego wspomagania diagnostyki medycznej czy systemów informacji przestrzennej. W Instytucie Nauki o Materiałach realizowane są interdyscyplinarne badania naukowe z zakresu m.in. fizyki ciała stałego, materiałoznawstwa, fizykochemii materiałów, chemii polimerów. Dotyczą one m.in. struktury i właściwości materiałów np. stopy z pamięcią kształtu, biomateriały, elektrochemicznych metod otrzymywania i badania materiałów, właściwości materiałów, metod badania struktury atomowej, elektronowej jak również komputerowego modelowania materiałów. Fizyka i technologia materiałów piezoceramicznych, technologia wytwarzania, morfologia, właściwości i zastosowania warstwy wierzchniej to główne obszary zainteresowań badawczych naukowców z Katedry Materiałoznawstwa.

Wydział współpracuje z licznymi zakładami przemysłowymi i podmiotami gospodarczymi.

Od 1 października 2019 roku, zarządzeniem Rektora UŚ, Wydział będzie funkcjonował jako Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego, wskutek połączenia z Wydziałem Matematyki, Fizyki i Chemii.

                                     

1. Lokalizacja

Wydział mieści się w Sosnowcu oraz Chorzowie. Siedziba dziekanatu WIiNoM znajduje się w budynku przy ulicy Żytniej 12 w Sosnowcu, gdzie znajduje się również Instytut Technologii i Mechatroniki. Natomiast przy ulicy Będzińskiej 39 zlokalizowany jest Instytut Informatyki wyremontowany gmach dawnego Domu Studenta nr 1. W Chorzowie usytuowany jest Instytut Nauki o Materiałach ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

                                     

2. Struktura

Wydział podzielony jest na 2 instytuty, jedną katedrę, które razem podzielone są na 15 zakładów. W ramach wydziału wyszczególnione są instytuty, katedry i zakłady o określonych specjalizacjach:

 • Zakład Modelowania i Grafiki Komputerowej
 • Zakład Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej
 • Zakład Systemów Informatycznych
 • Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych
 • Instytut Informatyki
 • Zakład Systemów Komputerowych
 • Zakład Badań Strukturalnych
 • Zakład Modelowania Materiałów
 • Zakład Krystalografii
 • Zakład Elektrochemii Materiałów
 • Zakład Polimerów i Technologii Materiałów
 • Instytutu Nauki o Materiałach
 • Zakład Materiałów Amorficznych i Nanokrystalicznych
 • Zakład Badań Warstwy Wierzchniej
 • Katedra Materiałoznawstwa
 • Zakład Elektroceramiki Funkcjonalnej
 • Zakład Technologii Warstw Powierzchniowych
 • Zakład Dydaktyki Przedmiotów Technicznych