Poprzednia

ⓘ Kościół św. Józefa w Gdyni Kolibkach
Kościół św. Józefa w Gdyni Kolibkach
                                     

ⓘ Kościół św. Józefa w Gdyni Kolibkach

Kościół św. Józefa w Gdyni – nieistniejący kościół katolicki w Gdyni Orłowie, w Kolibkach, na zalesionym wzniesieniu pomiędzy dzisiejszymi jezdniami Alei Zwycięstwa w pobliżu granicy z Sopotem.

Katolicka świątynia została zbudowana w 1763 r. w stylu barokowym z inicjatywy generała hrabiego Józefa Przebendowskiego, będącego właścicielem majątku Kolibki. Świątynię konsekrowano w 1764, a w 1794 r. ustanowiona została ona filią parafii w Wielkim Kacku. W założeniu kościół miał służyć mieszkańcom majątku i stanowić kaplicę pielgrzymkową dla pielgrzymów wędrujących co roku z Oliwy do Kalwarii Wejherowskiej na odpust Wniebowstąpienia. Kościół zbudowany był na planie kwadratu, z jedną nawą oraz wieżą z barokowym hełmem. Mimo niewielkiego rozmiaru jednonawowej świątyni, otrzymała ona bogate wyposażenie rokokowe: ołtarze, organy, konfesjonały i ambonę.

Na południe od kościoła wybudowano m.in. mały dom dla organisty oraz pokaźny obiekt, w którym mieściły się przytułek dla osób starszych, szpital dla ubogich oraz parafialna szkoła dla dzieci z terenu majątku.

Od 15 listopada 1927 r. ustanowiono tu parafię dla obszaru dworskiego Kolibki, Orłowa oraz położonej na północ od torów stronie Małego Kacka. W 1928 do parafii w Kolibkach należały 143 osoby:

  • obraz Matki Bożej Piaseckiej namalowany dla Królowej Marysieńki,
  • obraz Świętej Rodziny z głównego ołtarza.
  • obraz Matki Bożej na drewnie XVI,

W 1999 r. z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Orłowa postawiono w obrębie zarysu fundamentów kościoła niski murek, na którym umieszczono tablicę informującą o dziejach świątyni. O dawnym kościele przypomina również wysoki metalowy krzyż, ustawiony w pobliżu w 1990 r.

                                     

1. Cmentarz przykościelny

W 1902 r. na południe od zabudowań założono cmentarz, na którym dokonywano pochówków od 1904 do 1946 r. Podczas II wojny światowej cmentarz, w przeciwieństwie do pobliskiego kościoła, nie został zniszczony i istnieje do dziś, jednak przez wiele lat nie były prowadzone na nim żadne prace remontowe. Cmentarz uporządkowany został staraniami Pomorskiego Forum Eksploracyjnego, według różnych źródeł: w 2006 lub 2007 r., zaś cyklicznie odbywają się tam prace porządkowe. Przy wejściach na jego teren umieszczono informację o jego historii i listę nazwisk niektórych pochowanych na nim osób.