Poprzednia

ⓘ Odznaka honorowa „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”
Odznaka honorowa Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”
                                     

ⓘ Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”

Odznaka została ustanowiona Rozporządzeniem Prezydenta RP z dnia 2 listopada 2009 r. jako zaszczytne honorowe wyróżnienie i może być nadawana obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, obywatelom państw obcych, organizacjom lub instytucjom mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony praw człowieka.

Odznaka jest jednostopniowa.

                                     

1. Zasady nadawania

Odznakę nadaje Rzecznik Praw Obywatelskich z własnej inicjatywy lub na wniosek:

  • organizacji pozarządowej, której statutową działalnością jest ochrona praw człowieka;
  • terenowego organu administracji rządowej lub organu samorządu terytorialnego;
  • rektora uniwersytetu lub innej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie ochrony praw człowieka;
  • kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego Rzeczypospolitej Polskiej.
  • ministra lub kierownika urzędu centralnego;

Odznaka może być nadana tej samej osobie tylko raz.

                                     

2. Opis odznaki

Odznakę stanowi okrągły medal ze srebra o średnicy 32 mm, z zaznaczoną obustronnie krawędzią, z uszkiem i kółkiem do zawieszenia. Na stronie licowej, okolonej wypukłym majuskułowym napisem w języku łacińskim IUSTITIAS VESTRAS IUDICABO OSĄDZĘ SPRAWIEDLIWOŚĆ WASZĄ, przerwanym u dołu wypukłym motywem roślinnym, widnieje pośrodku wypukły znak Rzecznika Praw Obywatelskich przedstawiający świątynię antyczną o kolumnach ze stylizowanych postaci ludzkich. Na stronie odwrotnej z wypukłym napisem majuskułowym wkoło RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH przerwanym u dołu wypukłym monogramem z liter RP symbolizującym Rzeczpospolitą Polską, widnieje pośrodku kursywny, minuskułowy, wypukły napis w dwóch wierszach Hominum/Causa.

Odznaka zawieszona jest na wstążce szerokości 36 mm, w kolorze oliwkowym, z dwoma szafirowymi paskami szerokości 6 mm w odległości 2 mm od krawędzi.

Odznakę nosi się na lewej stronie piersi, po orderach i odznaczeniach państwowych.

                                     

3. Odznaczeni

10 grudnia 2009 podczas polskich obchodów Dnia Praw Człowieka Rzecznik Praw Obywatelskich Janusz Kochanowski ogłosił nazwiska osób i organizacji wyróżnionych po raz pierwszy odznaką honorową "Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”. Pierwszymi odznaczonymi zostali:

  • Caritas Polska.
  • Jerzy Owsiak;
  • Piotr Pawłowski;

Osoby nagrodzone w następnych latach:

2010 – Jerzy Owsiak, Federacja Rodzin Katyńskich, Oleg Zakirow, Stowarzyszenie "Memoriał", Aleksander Gurjanow, Stowarzyszenie Rodzina Katyńska w Izraelu, Robert P. George, Karin Pohl, Janina Wehrstein, Caritas Polska, Siostra Małgorzata Chmielewska, Polska Akcja Humanitarna, Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, Stefania Szal, Piotr Pawłowski

2011 – Teodor Szymanowski, Maria Sawicka, Josef Lüttig, Hans Gammeltoft-Hansen, Mścisław Lurie, Fundacja Dzieci Niczyje, Prymasowski Komitet Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom

2012 – Pavel Kandráč, Elżbieta Modrzewska Manno

2013 – Kazachstańskie Międzynarodowe Biuro Praw Człowieka i Rządów Prawa, Koalicja za Demokrację i Prawa Człowieka, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Krzysztof Selmaj, Władysław Bartoszewski

2014 – Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Piotr M. A. Cywiński

2015 – Marian Turski, Jolanta Wadowska-Król, Marek Rudnicki, Maria Turkowska-Luty, Zofia Kiera, Tadeusz Jedynak, Jacek Jastrzębski

2016 – Hanna Machińska, Aleksandra Dyrda, Joanna Muszkowska-Penson, Olga Krzyżanowska, Eleonora Zielińska, Wanda Wojtuszewska, Halina Bortnowska, Anna Jakubowska, Maria Zoll-Czarnecka, Agnieszka Bartkowiak, Monika Madalińska, Maria Sielicka-Gracka

2017 – Ks. Robert Sitarek, Daniel Dryniak, Anna Bogucka-Skowrońska, Jacek Taylor, Rafał Pankowski

2018 – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita”, Stanisława Łukasik, Róża Czempas, Krystyna Stopczyńska i Janina Gałwa ze Stowarzyszenia Lekarze Nadziei, Marek Michalak

2019 – 25-lecie Centrum Praw Kobiet - Urszula Nowakowska, Andras Sajo

2020 – Ewa Ewart